แอนดรูว์ เจมส์ จาก IKEA สิงคโปร์


 
"IKEA เป็นบริษัทซึ่ง
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน
ผมรู้สึกยินดีที่ได้ร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่"

แอนดรูว์ เจมส์ จาก IKEA สิงคโปร์
เติบโตและก้าวหน้าไปด้วยกัน

ผมต้องการความเปลี่ยนแปลงที่ดีในอาชีพการงานอยู่เสมอ และ IKEA บริษัทซึ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานจึงเป็นบริษัทระดับแนวหน้าที่ผมรู้สึกยินดีเหลือเกินที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่

ในปี 2000 ผมเริ่มงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในฝ่ายบริการลูกค้า ค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานของ IKEA ที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ทำให้ผมเติบโตในสายงานและเส้นทางการเรียนรู้ก็ล้วนแล้วแต่สนุกสนาน งานช่างไม้ งานตกแต่งบ้าน งานแก้ปัญหา การให้บริการถึงบ้านลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมายได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปแล้ว

ต่อมาในปี 2001 ผมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์ ตำแหน่งซึ่งมีความท้าทายใหม่ๆ ติดตามมา อย่างงานจัดการ งานควบคุมดูแลการเปลี่ยนคืนสินค้า งานสำนักงาน งานเกี่ยวกับจุดรับสินค้าขนาดใหญ่ และงานช่างไม้ สำหรับผมแล้ว ประสบการณ์ใหม่ๆ เหล่านี้ช่วยเปิดโลกทัศน์ของผมและตระเตรียมความพร้อมสู่ความท้าทายอื่นๆ ในอนาคต

ในปี 2006 ผมได้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ด้วยการสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ความเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นมาพร้อมๆ กับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง ทั้งการฝึกอบรม การจัดตารางงาน ชั่วโมงการทำงาน การวางแผน และการร่วมงานกับผู้รับจ้างตามสัญญา นับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องอย่างแท้จริง

ในปี 2010 หรือ 4 ปีให้หลัง ผมตัดสินใจเลือกเส้นทางใหม่ในสายอาชีพ เพราะตั้งแต่ร่วมงานกับ IKEA มา ผมก็ทำงานในฝ่ายบริการลูกค้ามาตลอด ดังนั้น ผมจึงตัดสินใจเดินหน้าและเข้าร่วมงานฝ่ายขายในตำแหน่งชอปคีปเปอร์ จนในที่สุด ทุกวันนี้ผมก็ดูแลงานในส่วนของ IKEA Business และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน


สิ่งที่ผมรักในหน้าที่การงานและ IKEA:10 ปีที่ผ่านมา IKEA ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นบริษัทที่น่าร่วมงานและร่วมพัฒนาไปด้วยกัน ที่นี่ให้โอกาสพนักงานทุกคนก้าวหน้าและเติบโตตามศักยภาพของตนเอง วัฒนธรรมในการทำงาน ความเปิดกว้าง และความเรียบง่ายของ IKEA เป็นสิ่งที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ และทำให้ทุกคนกลายเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน ในความคิดเห็นของผม IKEA มีผู้นำที่ดีซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครก็ตามที่ต้องการสร้างเส้นทางอาชีพให้ตนเองแอนดรูว์ เจมส์
ชอปคีปเปอร์
IKEA Business และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
IKEA Alexndra สิงคโปร์