บริการประกอบเฟอร์นิเจอร์

เริ่มต้นที่ 350 บาท

บริการประกอบสินค้า
สินค้าของเราออกแบบมาให้คุณประกอบได้ด้วยตัวเอง แต่หากคุณต้องการ เราสามารถแนะนำผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการประกอบเฟอร์นิเจอร์ให้กับคุณถึงบ้านหรือที่ทำงานได้ โดยจะคิดค่าบริการในการประกอบ 7% ของราคาเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการประกอบ ค่าบริการขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 350 บาท สำหรับกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และพื้นที่โซน A, B
ดูแผนที่แบ่งโซนการจัดส่งและประกอบสินค้า (PDF)
M-World ได้ขยายการให้บริการประกอบติดตั้งสินค้าไปยังพื้นที่โซน C และจังหวัดต่างๆ โดยจะคิดค่าบริการประกอบติดตั้ง 7 % ของราคาสินค้าที่ต้องการประกอบติดตั้ง ค่าบริการขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 500 บาท โดยจังหวัดที่ M-world ให้บริการประกอบติตตั้งสินค้า มีดังนี้
• อ่างทอง • พัทยา • เชียงใหม่ • พังงา
• อยุธยา • ปราจีนบุรี • ลำปาง
• บ้านโป่ง • ประจวบคีรีขันธ์ • พิษณุโลก
• ฉะเชิงเทรา • ปราณบุรี • นครสวรรค์
• จันทบุรี • ราชบุรี • ขอนแก่น
• ชลบุรี • ระยอง • อุบลราชธานี
• กาญจนบุรี • สมุทรสาคร • อุดรธานี
• ลพบุรี • สมุทรสงคราม • สุราษฎร์ธานี
• นครนายก • สระบุรี • นครศรีธรรมราช
• นครปฐม • สุพรรณบุรี • สงขลา (หาดใหญ่)
• เพชรบุรี • เชียงราย • ภูเก็ต
อัตราค่าบริการจัดส่งและประกอบสินค้าสำหรับพื้นที่โซน C และจังหวัดอื่นๆ (PDF)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์จัดส่งและประกอบสินค้า ชั้น G
 Secure It!
การแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัย: อิเกียให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของสินค้าเป็นอันดับแรกเสมอ เราจึงให้อุปกรณ์ยึดเพื่อความปลอดภัยสำหรับเฟอร์นิเจอร์ตั้งพื้นรุ่นที่จำเป็นต้องยึดติดผนัง พร้อมคู่มือประกอบสินค้าไปในบรรจุภัณฑ์ เราขอแนะนำให้ยึดตู้เข้ากับผนังให้แน่นหนาด้วยอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยดังกล่าว และปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือประกอบสินค้าอย่างเคร่งครัด