หลอดไฟ LED กินไฟน้อยกว่าหลอดไส้ถึง 85% เป็นวิธีประหยัดพลังงานที่คุ้มค่าจริงๆ