ออกแบบได้อย่างใจเหมือนนักออกแบบภายในมืออาชีพด้วยโปรแกรมออกแบบของอิเกีย

ให้คุณเลือกปรับแต่งได้หลายแบบหลากสไตล์จนกว่าคุณจะจึงพอใจในผลงาน
พร้อมรายการสินค้า, ราคารวม และตรวจสอบสินค้าในสต็อกที่สโตร์อิเกียได้ทันที

โปรแกรมออกแบบ
ห้องครัว
โปรแกรมออกแบบห้องครัว
โปรแกรมออกแบบ
ตู้เสื้อผ้าพักซ์ (PAX)
โปรแกรมออกแบบ
ตู้เสื้อผ้าพักซ์ (PAX)
โปรแกรมออกแบบ
ตู้เบสตัว (BESTÅ)
โปรแกรมออกแบบ
ตู้เบสตัว (BESTÅ)
โปรแกรมออกแบบ
ตู้สตูฟว่า (STUVA)
โปรแกรมออกแบบ
ตู้สตูฟว่า (STUVA)