บริการประกอบเฟอร์นิเจอร์

คุณต้องการความช่วยเหลือในการประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่า?

สินค้าของเราออกแบบมาให้คุณประกอบได้ด้วยตัวเอง แต่หากคุณต้องการ เราสามารถแนะนำผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการประกอบเฟอร์นิเจอร์ให้กับคุณถึงบ้านหรือที่ทำงานได้ โดยคิดค่าบริการประกอบเฟอร์นิเจอร์ขั้นต่ำประมาณ 350 บาทหรือ 7% ของราคาเฟอร์นิเจอร์ชื้นหนึ่งๆ

M-World ได้ขยายการให้บริการประกอบติดตั้งสินค้า ไปยังจังหวัดต่างๆนอกเขตกรุงเทพ โดยจะคิดค่าบริการการประกอบติดตั้ง 7 % ของราคาสินค้าที่ประกอบติดตั้ง และ ค่าบริการในการเรียกช่างครั้งละ 1,200 (สำหรับรถกระบะ 1 คัน) และ ค่าบริการในการจัดส่ง (ราคาขึ้นอยู่กับจังหวัดนั้นๆ) โดยจังหวัดที่ M-world ให้บริการประกอบติตตั้งสินค้า มีดังนี้

 • อ่างทอง
 • อยุธยา
 • บ้านโป่ง
 • ฉะเชิงเทรา
 • จันทบุรี
 • ชลบุรี
 • กาญจนบุรี
 • ลพบุรี
 • นครนายก
 • นครปฐม
 • เพชรบุรี

 • พัทยา
 • ปราจีนบุรี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ปราณบุรี
 • ราชบุรี
 • ระยอง
 • สมุทรสาคร
 • สมุทรสงคราม
 • สระบุรี
 • สุพรรณบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์บริการจัดส่งสินค้าที่ชั้น G