Skip to main content

บริการของอิเกีย

บริการผ่อนชำระสินค้า

เมื่อมีทางเลือกชำระค่าสินค้ามากกว่าเดิม คุณก็ขยับเข้าใกล้บ้านในฝันที่วาดหวังไว้เข้าไปอีกนิด อิเกียมีบริการผ่อนชำระสินค้าไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของเรา
citibank
รับบัตรของขวัญอิเกียมูลค่าสูงสุด 7,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ยอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จ (บาท)
มูลค่าบัตรของขวัญอีเกียที่ได้รับ (บาท)
15,000 - 39,999 200
40,000 - 89,999 800
90,000 - 149,999 1,900
150,000 ขึ้นไป 3,500

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ IKEA ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย (โดยไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

จำกัดการแลกรับบัตรของขวัญอิเกียมูลค่ารวมสูงสุด 7,000 บาท/สมาชิกบัตรฯ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น (บัตรหลักและบัตรเสริม ถือเป็นบัตรเดียวกัน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรฯ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น และต้องลงทะเบียนทาง SMS ตามเงื่อนไข เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
2. จำกัดการแลกรับบัตรของขวัญมูลค่ารวมสูงสุด 7,000 บาท/สมาชิกบัตรฯ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น (บัตรหลักและบัตรเสริม ถือเป็นบัตรเดียวกัน)
3. ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า บริการ การจัดจำหน่าย กรณีสินค้าหรือบริการมีปัญหา กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
4. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนบัตรของขวัญ และรับผิดชอบต่อบัตรที่สูญหาย ถูกขโมย หรือ ฉีกขาด หากบัตรของขวัญได้รับการจัดส่ง และเซ็นรับเรียบร้อยแล้ว
6. สมาชิกบัตรฯ จะต้องยังคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึง ณ วันที่ทำการแลกบัตรของขวัญและจัดส่งบัตรของขวัญ
7. ธนาคารจะทำการส่งบัตรของขวัญออกภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยจะทำการจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดใช้จ่ายรายเดือนของบัตรหลัก
8. การใช้บัตรของขวัญเป็นไปตามที่ร้านค้าระบุ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้กับทางร้านค้าผู้ออกบัตร
9. การซื้อสินค้าเชิงพาณิชย์จะไม่ได้รับบัตรของขวัญ
10. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด

ดอกเบี้ยต่ำสุด 0%
อิเกียช่วยให้การแต่งบ้านในฝันเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยบริการผ่อนสินค้า 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือสินค้าตกแต่งบ้าน 10,000 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561*

เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. สมาชิกบัตรเครดิตเครือธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ซิตี้แบงก์ กรุงศรี กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และไทยพาณิชย์ รับสิทธิผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน นานสูงสุด 6 เดือน เมื่อมียอดซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน 10,000 บาท ขึ้นไป
2. บริการผ่อนชำระสินค้าใช้ได้กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านอิเกีย
3. หากต้องการใช้บริการผ่อนชำระ กรุณาแจ้งพนักงาน ณ จุดชำระเงิน
4. ระยะเวลาการใช้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561
5. ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกรณีจำเป็น
6. ธนาคารและอิเกียขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือยกเลิกการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. การใช้บริการผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ โดยหากมีการยกเลิกการเป็นสมาชิก ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน ตามจำนวนเงินทั้งหมดที่คงค้างทันที
8. กรณีที่ซื้อสินค้าผ่านบริการผ่อนชำระ การคืนสินค้าหรือการขอเงินคืนให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของแผนกเปลี่ยนคืนสินค้า
9. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่อิเกียและธนาคารกำหนด
Banksfirstchoice
สมาชิกกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รับสิทธิผ่อนสบายๆ 0.89% นาน 9 - 36 เดือน เมื่อมียอดซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน 10,000 บาท ขึ้นไป*

เงื่อนไขและข้อกำหนด 1. สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วีซ่าการ์ด กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์เดบิตการ์ด รับสิทธิผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.89% ต่อเดือน นาน 9 - 36 เดือน เมื่อมียอดซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
2. บริการผ่อนชำระสินค้าใช้ได้กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านอิเกีย
3. หากต้องการใช้บริการผ่อนชำระ กรุณาแจ้งพนักงาน ณ จุดชำระเงิน
4. ระยะเวลาการใช้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561
5. ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกรณีจำเป็น
6. ธนาคารและอิเกียขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือยกเลิกการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. การใช้บริการผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ โดยหากมีการยกเลิกการเป็นสมาชิก ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน ตามจำนวนเงินทั้งหมดที่คงค้างทันที
8. กรณีที่ซื้อสินค้าผ่านบริการผ่อนชำระ การคืนสินค้าหรือการขอเงินคืนให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของแผนกเปลี่ยนคืนสินค้า
9. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่อิเกียและธนาคารกำหนด
Pictogram of a man and a drill.