*ฐานต้นไม้มีจำนวนจำกัด เนื่องจากความล่าช้าของการนำเข้าสินค้า

วิธีซื้อต้นคริสต์มาสกับ IKEA
ที่แคชเชียร์

1. เลือกซื้อต้นคริสต์มาสขนาดที่คุณต้องการ มีให้เลือกระหว่าง 1.6 เมตร หรือ 2 เมตร

* ถ้าคุณต้องการขนต้นคริสต์มาสกลับเอง กรุณาอ่านข้อ 2.
* ถ้าคุณต้องการใช้บริการขนส่งสินค้า กรุณาอ่านข้อ 5.ที่ลานจอดรถ โซน A

2. นำใบเสร็จและคูปองต้นคริสต์มาสของคุณ มาที่ลานจอดรถโซน A (ดูแผนที่ 1)
3. แสดงใบเสร็จให้พนักงานของเรา
4. พนักงานจะประทับตราลงบนใบเสร็จ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับสินค้าที่แผนกบริการลูกค้า ชั้น G

5. นำใบเสร็จของคุณ มาแสดงที่เคาน์เตอร์จัดส่งสินค้า ชั้น G
ที่บ้านของคุณ

6. หลังจากที่ตกแต่งต้นคริสต์มาสเสร็จแล้ว ให้เก็บใบเสร็จรับเงินเอาไว้ เพื่อนำต้นคริสต์มาสมาคืนและรีไซเคิล

26 ธันวาคม 2555 – 6 มกราคม 2556 ที่ IKEA

7. นำต้นคริสต์มาสพร้อมใบเสร็จมาที่ IKEA
8. วางต้นคริสต์มาสไว้ที่ทางเข้า IKEA ฝั่งลานจอดรถ (ดูแผนที่ 2) หรือทางออกใกล้จุดจอดรถ Shuttle bus (ดูแผนที่ 3)
9. นำใบเสร็จมาที่แผนกบริการลูกค้า ชั้น G เพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวนในรูปแบบของบัตรของขวัญ (Gift card)


*รับคืนเฉพาะต้นคริสต์มาสจริง ขนาด 1.6 และ 2 เมตรเท่านั้น ไม่รับคืนฐานรองต้น และต้นไม้ชนิดอื่นๆ

ดาวโหลดคู่มือการซื้อต้นคริสต์มาส:

Map