เรียกคืนขนมรูบาร์บครัมเบิลทาร์ต

rabarber ikea

อิเกียเรียกคืนขนมรูบาร์บครัมเบิลทาร์ต


อิเกียขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า ข้อมูลส่วนผสมที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ขนมรูบาร์บครัมเบิลทาร์ต ในส่วนที่เป็นภาษาฟินแลนด์ ตกคำว่า “ไข่ผง” (egg powder) ไป โดยขนมดังกล่าวนี้ มีวางจำหน่ายในมุมอาหารและขนมสวีเดน ที่สโตร์อิเกีย

ดังนั้น ผู้ที่แพ้อาหารประเภทไข่จึงไม่ควรบริโภคขนมชนิดนี้ เพราะอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้

อย่างไรก็ดี หากลูกค้าท่านใดเกิดความวิตกกังวล สามารถนำสินค้ากลับมาคืนเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวนได้

อนึ่ง เฉพาะข้อมูลส่วนผสมภาษาฟินแลนด์เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ สำหรับภาษาอื่นๆ นั้น มีข้อมูลส่วนผสมระบุไว้อย่างครบถ้วน โดยสินค้าล็อตที่มีข้อความภาษาฟินแลนด์บนบรรจุภัณฑ์นี้ มีวางจำหน่ายในประเทศฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เยอรมนี ออสเตรีย รัสเซีย โปแลนด์ ฮังการี สาธารณรัฐสโลวัก โรมาเนีย สาธารณรัฐเช็ก ลิทัวเนีย ไทย และสิงคโปร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ +66 2 708 7999 ต่อ 4004

อิเกียขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้