ผู้คนและชุมชน

เราให้ความสำคัญกับผู้คน

ผู้หญิงและเด็กๆ ในอินเดีย
เราต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนต่างๆ นี่เป็นความตั้งใจที่เรามีเสมอมา และยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น เพราะธุรกิจที่กำลังเติบโตไปทั่วโลก
มูลนิธิอิเกีย
ส่งเสริมโอกาสที่ดีกว่าให้แก่เด็กๆ
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเพียงใด เด็กๆ ทุกคนก็ควรมีสถานที่ที่เรียกได้ว่าบ้าน มีวัยเด็กและการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนรายได้ในครอบครัวที่เพียงพอและยั่งยืน มูลนิธิอิเกียให้การสนับสนุนโครงการที่ก่อตั้งโดยองค์กรระดับโลกต่างๆ เช่น องค์การ UNICEF และ Clinton Foundation เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ที่ยากไร้ที่สุดในโลก เพื่อให้พวกเขาสร้างอนาคตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นได้ เราคาดการณ์ว่าโครงการเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ทั่วโลกกว่าร้อยล้านคนได้ภายในปี 2015
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิอิเกีย
เด็กสองคนในค่ายผู้ลี้ภัย
ทุกๆ ปี มูลนิธิอิเกียจะบริจาคเงินหลายสิบล้านยูโรผ่านกองทุนต่างๆ ที่แบ่งสรรผลกำไรมาจากการดำเนินธุรกิจของอิเกีย
3 กลยุทธ์ช่วยเหลือเด็กๆ ของมูลนิธิอิเกีย
กลยุทธ์ช่วยเหลือเด็กๆ ของมูลนิธิอิเกีย
เด็กผู้หญิงในโรงเรียน
การส่งเสริมศักยภาพของเด็กและสตรี
การสนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกอบรมทักษะ การส่งเสริมด้านสุขอนามัย และการจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อก่อตั้งธุรกิจขนาดเล็ก คือสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพ การศึกษา และโอกาสของเด็กๆ มูลนิธิอิเกียจึงมอบเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพและการศึกษาของสตรี เพื่อมอบโอกาสที่ดีกว่าให้แก่พวกเขาและครอบครัว Visit the IKEA Foundation website to learn more about their empowerment programmes
เด็กชายในค่ายผู้ลี้ภัย
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเด็กๆ ผู้ลี้ภัย
ทุกๆ ปี เด็กหลายล้านคนทั่วโลกต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะภัยธรรมชาติและความขัดแย้งทางสังคม มูลนิธิอิเกียจึงมอบเงินสนับสนุนกว่า 73 ล้านยูโร ให้แก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ เพื่อจัดหาที่พักอาศัย ความช่วยเหลือ และการศึกษาให้แก่ครอบครัวผู้ลี้ภัยในเอธิโอเปีย ซูดาน และบังกลาเทศ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาบ้านที่ปลอดภัยให้แก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย
เด็กเล็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือจะขาดโอกาสในชีวิตที่ดีกว่า
การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
อิเกียทำงานร่วมกับมูลนิธิ Save the Children และองค์การ UNICEF มานานกว่าทศวรรษแล้ว โดยตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา เราได้บริจาคเงินกว่า 60 ล้านยูโร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในอินเดียและปากีสถาน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ 16 ล้านคนภายในปี 2017ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
ผู้คนและชุมชน: มูลนิธิอิเกีย | โครงการเพื่อสังคม| ซัพพลายเออร์ของอิเกีย | สิทธิมนุษยชน
IKEA Power of light LED campaign banner
โครงการ LED ของมูลนิธิอิเกีย
ระหว่างวันที่ 3 ก.พ. ถึง 29 มี.ค. หลอดไฟ LED หนึ่งหลอดที่คุณซื้อ มูลนิธิอิเกียจะบริจาค 1 ยูโร เพื่อมอบแสงสว่างให้แก่ค่ายผู้ลี้ภัย
แสงสว่างเล็กๆ ที่เปลี่ยนชีวิต
ปัจจุบัน จำนวนผู้ลี้ภัยทั่วโลกมีมากถึง 10.5 ล้านคน และครึ่งหนึ่งนั้นเป็นเยาวชน พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในค่ายพักอาศัยของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) ซึ่งขาดแคลนแสงสว่างที่เพียงพอในเวลากลางคืน อันส่งผลถึงความปลอดภัย โอกาสทางการศึกษาและรายได้
การจัดหาแสงไฟที่พอเพียงจึงหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ลี้ภัย โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยให้เด็กๆ ทั้งหญิงและชายอ่านหนังสือทำการบ้านได้หลังพระอาทิตย์ตกดิน ส่งผลให้พวกเขามีผลการเรียนที่ดีขึ้น ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในค่ายผู้ลี้ภัย ทำให้ผู้คนออกมาพบปะพูดคุยและทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกันมากขึ้น นอกจากนี้ การมีไฟฟ้าใช้อย่างสม่ำเสมอยังช่วยให้ผู้ลี้ภัยสามารถทำงานหารายได้เสริม ทั้งทอผ้า เย็บผ้า เปิดร้านค้าและแผงขายของเล็กๆ
แสงสว่างเล็กๆ ในค่ายผู้ลี้ภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ครอบครัวมากมายที่อาศัยอยู่ที่นี่ได้อย่างใหญ่หลวง
สิ่งดีๆ เกิดขึ้นทั่วทุกแห่ง
เงินบริจาคที่รวบรวมได้จะนำไปใช้ในการจัดหาแสงสว่าง พลังงานหมุนเวียน และการศึกษาระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง
IKEA Foundation LED
Ethiopia
ส่งเสริมและขยายโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนและแสงสว่างที่มีอยู่เดิม รวมทั้งโครงการเพื่อการศึกษาของเด็กๆ ผู้ลี้ภัยชาวโซมาเลียที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยเอธิโอเปีย
ผู้ลี้ภัย 376.393
คน*
IKEA Foundation LED
Jordan
เราสนับสนุนโครงการต่างๆ ของ UNHCR เพื่อพัฒนาการจัดหาไฟฟ้าให้แก่ค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ลี้ภัยจากสงครามกลางเมืองชาวซีเรียหลายแสนคน
ผู้ลี้ภัย 519.676
คน**
IKEA Foundation LED
Bangladesh
จัดหาพลังงานหมุนเวียนและการศึกษาให้แก่เด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา ซึ่งหลบหนีมาจากประเทศพม่า และจัดเป็นวิกฤติการณ์ผู้ลี้ภัยที่ยาวนานที่สุดในโลก
จำนวน 30.697
คน*
IKEA Foundation LED
Sudan
จัดหาไฟถนนและโคมไฟพลังแสงอาทิตย์ ตลอดจนรวบรวมเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาเด็ก เพื่อผู้ลี้ภัยชาวเอริเทรียที่อาศัยอยู่ในซูดานตะวันออก
จำนวน 126.218
คน*
IKEA Foundation LED
Chad
ส่งเสริมให้เด็กๆ ผู้ลี้ภัยกว่า 100,000 คน ในค่ายผู้ลี้ภัย 18 ค่าย ให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในเมืองเอ็นจามีน่า แห่งสาธารณรัฐชาด
ผู้ลี้ภัย 373.695
คน*
ในปัจจุบันยังมีโครงการอื่นๆ ที่ช่วยเหลือค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
*ข้อมูลทั้งหมดนี้แสดงจำนวนผู้ลี้ภัยภายในประเทศตามที่แก้ไขแล้วในเดือน ธ.ค. 2012
**สืบเนื่องจากวิกฤติการณ์ที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในซีเรีย ตัวเลขนี้จึงหมายถึงจำนวนผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย ณ วันที่ 9 ก.ย. 2013
A toy fairy flies around roses, books, pencils and a fairy house.
"ขอขอบคุณ ..หัวใจของผู้ให้ทุกคน.. ที่ทำให้โครงการตุ๊กตาผ้าเพื่อการศึกษาเด็กในปีนี้ รวบรวมเงินได้ถึง 10.1 ล้านยูโร (ประมาณ 414,100,000 บาท)"
ตุ๊กตาหนึ่งตัวที่คุณซื้อ มูลนิธิอิเกียจะบริจาค 1 ยูโร เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆ ผ่านโครงการของ UNICEF และ Save the Children
ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ช่วยกันซื้อตุ๊กตาผ้าอิเกีย และมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า เพื่ออนาคตที่สดใสของเด็กๆ
ผู้คนและชุมชน: มูลนิธิอิเกีย | โครงการเพื่อสังคม | ซัพพลายเออร์ของอิเกีย | สิทธิมนุษยชน
ซัพพลายเออร์ของอิเกีย
สร้างสัมพันธภาพที่ดี
เราต้องการให้ทุกคนรู้สึกดีกับสินค้าที่เราจำหน่าย เราจึงใส่ใจในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์เสมอมา ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 600,000 คน ที่ทำงานให้บริษัทต่างๆ ที่ผลิตสินค้าส่งให้อิเกียทั่วโลก ซึ่งเราปรารถนาให้ทุกคนได้รับการปฎิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว อิเกียจึงกำหนดมาตรฐาน IWAY เพื่อเป็นระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมให้แก่ซัพพลายเออร์ โดยซัพพลายเออร์แต่ละรายต้องเผยแพร่ IWAY ให้แก่ซัพพลายเออร์รายย่อยของตนรับทราบ โดยหากไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด อิเกียจะดำเนินการยกเลิกการผลิตสินค้า
ผู้ตรวจการของ IWAY ไปตรวจสอบโรงงานของซัพพลายเออร์อิเกีย
เราไปตรวจเยี่ยมโรงงานของซัพพลายเออร์เป็นประจำเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน IWAY โดยจัดการตรวจสอบประมาณ 1,000 ครั้ง/ปี
มาตรฐาน IWAY คืออะไร
ระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมและมาตรฐาน IWAY สำคัญมากต่อการพัฒนาธุรกิจของอิเกีย เพราะเป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
เราส่งผู้ตรวจการอิเกียประมาณ 80 คน และผู้ตรวจการจากภายนอกอีกจำนวนหนึ่งออกไปตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน IWAY ของซัพพลายเออร์เป็นประจำ ทั้งแบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและแบบไม่แจ้งเตือน
มาตรฐาน IWAY แปะอยู่บนผนังโรงงานของซัพพลายเออร์
"ข้อกำหนดตามมาตรฐาน IWAY ได้แก่
- ห้ามใช้แรงงานเด็ก
- ห้ามใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานผูกพัน
- ห้ามเลือกปฏิบัติ
- ต้องให้สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกัน
- ต้องจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย และจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
- นายจ้างต้องจัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางอากาศ ดิน น้ำ รวมทั้งลดการใช้พลังงานในสถานที่ทำงานด้วย"
การจัดอบรมโครงการ Better Cotton ให้แก่ผู้คนในชุมชน
การทำงานร่วมกับ WWF เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไร่ฝ้าย
อิเกียและ WWF ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการทำไร่ฝ้าย ส่งผลให้ชาวไร่กว่า 125,000 คน ในอินเดีย ปากีสถาน จีน และตุรกี เริ่มปลูกฝ้ายอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และหันมาใช้วิธีแบบธรรมชาติแทนการใช้ยาฆ่าแมลง ชาวไร่ขนาดเล็กจึงสามารถลดต้นทุนลง โดยรักษาคุณภาพผลผลิตไว้ดังเดิม และสามารถนำเงินไปลงทุนทำระบบชลประทานแบบน้ำหยด หรือมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ลูกๆ ได้มากขึ้น ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือของอิเกียและ WWF
สิทธิมนุษยชน
เพราะทุกคนควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม
วิสัยทัศน์ในการ "สรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้คนทั่วไปในทุกๆ วัน" หมายรวมถึงพนักงาน ลูกค้า พนักงานของซัพพลายเออร์ และชุมชนที่เราอยู่
เราทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมานานหลายปี และในปี 2011 องค์การสหประชาชาติได้จัดทำ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights เพื่อเป็นแนวทางให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงคำจำกัดความและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยอิเกียได้เผยแพร่หลักการนี้ไปทั่วทั้ง value chain นอกจากนี้ สิทธิมนุษยชนยังเป็นสิ่งที่เราระบุไว้ในมาตรฐาน IWAY ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมที่ซัพพลายเออร์อิเกียต้องปฏิบัติตาม
ทุกคนควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สิ่งสำคัญสำหรับเราไม่ใช่แค่สินค้า แต่เป็นผู้คนที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์
เด็กผู้หญิงชาวอินเดียในโรงเรียน
เด็กๆ คือคนสำคัญที่เราต้องปกป้องดูแล
เราทำทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการขจัดปัญหาแรงงานเด็ก
คำมั่นสัญญาของอิเกียที่มีต่อเด็กๆ
เราพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์และสโตร์ผ่านมุมมองของเด็กๆ โดยคำนึงถึงการส่งเสริมพัฒนาการ และการทำให้สโตร์อิเกียเป็นสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ เล่นสนุกได้เหมือนอยู่ที่บ้านของตนเอง นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก เพื่อเรียนรู้และเข้าใจความต้องการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ
เราต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
เราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการแสวงหาผลประโยชน์ การข่มเหงทารุณ และการถูกทอดทิ้ง นั่นคือเหตุผลที่การใช้แรงงานเด็กเป็นเรื่องที่อิเกียไม่อาจยอมรับได้ และทำให้เราต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อป้องกันและขจัดปัญหาแรงงานเด็กมาอย่างต่อเนื่อง เราเริ่มใช้ระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมเกี่ยวกับแรงงานเด็กในปี 2000 โดยจัดทำขึ้นร่วมกับมูลนิธิ Save the Children และได้รับคำแนะนำจาก International Labor Organization (ILO) และองค์การ UNICEF
Creating long-term solutions
ดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิอิเกียการป้องกันและขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กคือความท้าทายอันใหญ่หลวง ซึ่งเราจะรับมือปัญหาดังกล่าวได้ก็ด้วยการตระหนักถึงสาเหตุของปัญหาและแก้ไขด้วยวิธีการแบบองค์รวม นั่นคือเหตุผลที่มูลนิธิอิเกียสนับสนุนโครงการพิทักษ์สิทธิเด็กของ UNICEF และ Save the Children เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในหมู่บ้านกว่า 25,000 หมู่บ้านในรัฐต่างๆ ของอินเดียและปากีสถาน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ กว่า 15 ล้านคนภายในปี 2017 {0}
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยั่งยืน
อยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือเล็กๆ น้อยๆ ที่มีความหมาย
ก๊อกประหยัดน้ำและเตาไฟฟ้าประหยัดพลังงานช่วยคุณประหยัดเงินได้อย่างไร ดูเนื้อหาเกี่ยวกับการอยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ก๊อกประหยัดน่ำของอิเกียช่วยประหยัดน้ำได้มากถึง 50%
การติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์ที่สโตร์อิเกีย
พลังงานและทรัพยากร
ความเปลี่ยนแปลงเพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสกว่า
อิเกียจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อก้าวสู่ความมีอิสระด้านพลังงาน ดูเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานและทรัพยากร