Hoppa till innehållet

JOBBA INOM IKEA KONCERNEN

De flesta ser bara IKEA-produkterna.
Vi ser alla inspirerande yrkesroller som gör dem möjliga.
Silhuetter av IKEA produkter som representerar olika arbetsområden inom IKEA.
Du ser saker och ting lite annorlunda.
Det gör vi också.
Hos IKEA har vi en stark tro på människor. Bakom varje produkt finns ödmjuka, entusiastiska team som gör dem möjliga. Kom och se saker och ting lite annorlunda tillsammans med oss.

> Ta en titt på våra lediga jobb
JOBBA INOM IKEA KONCERNEN: VÅRA VÄRDERINGAR | MÅNGFALD OCH INKLUDERING
VÅRA MÖJLIGHETER | ARBETSPLATS OCH FÖRDELAR
VÅRA VÄRDERINGAR
Vi tror att varje individ har något värdefullt att erbjuda.
Vi är en heterogen grupp med jordnära, raka människor som brinner för heminredning. Vi kommer från världens alla hörn, men delar en inspirerande vision: ”att skapa en bättre vardag för de många människorna”. Vårt sätt att förverkliga visionen bygger på våra gemensamma humanistiska värderingar. De här värderingarna utgör grunden i hur vi jobbar och i vår inkluderande, öppna och ärliga kultur. Vår kultur bygger på gemenskap, entusiasm och glädje. Vi jobbar hårt, men har kul under tiden. Och vi letar alltid efter människor som delar vår positiva attityd och våra värderingar.
Tre IKEA medarbetare i en rumsmiljö bestående av två vita skrivbord med stolar, en vit byrå och öppna vägghyllor.
En stenmur intill en grusväg med en röd stuga i slutet av vägen
Tillsammans
Tillsammans utgör kärnan i IKEAs företagskultur. Vi är starka när vi litar på varandra, strävar åt samma håll och har roligt när vi arbetar tillsammans.
Värna om människor och vår planet
Vi vill driva positiv förändring och har de möjligheter och resurser som krävs för att göra ett betydande och bestående intryck – i dag och för kommande generationer.
Kostnadsmedvetenhet
Så många som möjligt bör ha råd med ett vackert och funktionellt hem. Vi utmanar ständigt oss själva och andra att göra mer av mindre utan att kompromissa kring kvalitet.
Enkelhet
Ett enkelt, tydligt och jordnära sätt att vara är en del av vårt småländska arv. Enkelhet handlar om att vara oss själva och att behålla närheten till verkligheten. Vi är informella, pragmatiska och ser byråkrati som vår största fiende.
Förnya och förbättra
Vi söker ständigt nya och bättre sätt att utvecklas på. Det vi gör i dag kan vi göra lite bättre i morgon. Förmågan att hitta lösningar på omöjliga utmaningar är det som gjort oss framgångsrika och inspirerar oss inför nästa utmaning.
IKEA Viktiga värderingar
Vi tror att varje individ har något värdefullt att erbjuda och vi strävar efter att tillämpa samma värderingar i vårt sätt att arbeta.
Annorlunda av en anledning
IKEA är inte som andra företag och det vill vi inte heller vara. Vi har modet att ifrågasätta befintliga lösningar, tänka på okonventionella sätt, experimentera och våga göra misstag – alltid av en anledning.
Ge och ta ansvar
Vi tror på att stärka människor. Både att ge och ta ansvar utgör sätt att växa och utvecklas som individer. Att våga lita på varandra, vara positiva och framåtblickande inspirerar alla till att bidra till fortsatt utveckling.
Föregå med gott exempel
Vi anser att ledarskap är en handling, inte en roll. Vi rekryterar i första hand utifrån värderingar, och därefter utifrån kompetens och erfarenhet. Det handlar om att leva som man lär, föregå med gott exempel och vara en inspirationskälla för varandra.

Läs om hur Ingvar Kamprad beskrivit IKEA värderingarna i "En möbelhandlares testamente” (pdf).
Silhuett av en IKEA produkt som representerar ett arbetsområde.
De flesta ser bara en kudde.
Bild på IKEA medarbetaren Sunny Weii
“Jag ser människor som bryr sig om varandra.”
Sunny Wei
DC/CDC Songjiang Manager,
Distributionsservice
Bild på IKEA medarbetaren Hector Bianchi.
“Jag ser att när vi gör saker som är bra för kunderna och miljön, så är de vanligtvis bra för IKEA också.”
Hector Bianchi
Projektcontroller
Projektledning
Bild på IKEA medarbetaren Bill Lo
”Jag ser att IKEA har modet att jobba med innovation genom att använda nya material.”
Bill Lo
Produktkravsingenjör
Design och produktutveckling
Bild på IKEA medarbetaren Samuel Blom.
”Jag ser hur arbete och lärande för människor samman.”
Samuel Blom
Operatör
IKEA Industry
Bild på IKEA medarbetaren Jackline Kibunja
”Jag ser den värme med vilken vi interagerar med kunderna och med varandra.”
Jackline Kibunja
Gruppchef
Kundrelationer
JOBBA INOM IKEA KONCERNEN: VÅRA VÄRDERINGAR | MÅNGFALD OCH INKLUDERING
VÅRA MÖJLIGHETER| ARBETSPLATS OCH FÖRDELAR
Mångfald och inkludering
Genom att vara oss själva och vara annorlunda kan vi alla växa
Hänsyn till människor och mångfald samt inkludering ingår i vår vision och i våra värderingar. Inom IKEA koncernen ser vi mångfald och inkludering som den rätta vägen. Genom att ta tillvara våra medarbetares olikheter kan vi bidra till kreativitet och tillväxt. Vi strävar efter en mångfaldig och inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig uppskattad för den man är och där man får bekräftelse för sina olika talanger och kan vara sig själv.
Enkelt uttryckt: Vi tror att det unika hos varje individ gör IKEA bättre!
En IKEA medarbetare i gul och svart tröja, hjälper två kunder på varuhuset.
Mångfald finns i alla former och storlekar
Inom IKEA koncernen välkomnar vi alla dimensioner av mångfald. En arbetsplats som präglas av mångfald är bra för våra kunder och för vår verksamhet. Att arbeta med olikheter hjälper oss att växa både som individer och som organisation.
Två kvinnliga IKEA medarbetare håller om varandra.
Jämställdhet
Vi anser att jämställdhet är en mänsklig rättighet. Vår ambition är att uppnå jämställdhet inom IKEA koncernen, och det går längre än 50/50 i könsbalans gällande alla nivåer och befattningar. Jämställdhet handlar också om att skapa en inkluderande kultur där alla kön värdesätts utifrån sina unika insatser.
Det är därför vi... har jobbat med jämställdhet under mer än tio års tid. Vi är stolta över att ingå i den första FN-panelen på hög nivå om kvinnors ekonomiska egenmakt för att hjälpa till att frigöra potentialen hos kvinnor att fullt ut delta i ekonomin och uppnå ekonomiskt oberoende.
En manlig IKEA medarbetare pratar med två kunder, en kvinna och en man.
HBTQ+
Som ett humanistiskt och värdedrivet företag stödjer vi våra HBTQ+-medarbetares rätt att vara sig själva. Vi erbjuder jämlika möjligheter att utvecklas inom IKEA koncernen och att bidra till vår verksamhet. Vi jobbar aktivt för att skapa en helt inkluderande arbetsmiljö för att på så sätt bidra till en positiv förändring inom alla våra verksamhetsområden och i samhället i stort.
Det är därför vi... har gått med i Workplace Pride, en ideell paraplyorganisation som jobbar för att homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (HBTQ-personer) ska känna sig accepterade på arbetsplatsen. Genom det här medlemskapet kan vi nätverka med andra globala företag samt utbyta erfarenheter av hur man kan arbeta med HBTQ+-frågor.
”INKLUDERING ÄR ALLAS ANSVAR”
”INKLUDERING ÄR ALLAS
ANSVAR”
Inkludering
För IKEA koncernen handlar inkludering om att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare kan trivas, känner sig välkomna och får respekt, stöd och uppskattning. Det handlar om att utveckla en infrastruktur med olika samarbetssätt, och det handlar om att dagligen träna på inkluderande beteenden och att göra det bästa av våra olikheter.
Inkludering i praktiken
En verkligt inkluderande arbetsplats bidrar till vår kreativitet och till våra affärsresultat.
Foto av Claudia Marshall, distributionsområdeschef hos IKEA.
”Jag strävar efter att skapa ett arbetsklimat där alla får respekt, stöd och uppskattning för det sätt man medverkar i och bidrar till verksamheten.”
Claudia Marshall
distributionsområdeschef,
norra Europa
Foto av Claudia Marshall, distributionsområdeschef hos IKEA.
Claudia Marshall
Distributionsområdeschef,
norra Europa
Mångfald och inkludering innebär att man respekterar varje medarbetares individualitet och uppmuntrar allas arbete. För Claudia Marshall, distributionsområdeschef för norra Europa, handlar det om att värdesätta olikheterna i teamet.
Men även om man uppmuntrar mångfald innebär det inte automatiskt att människor känner sig inkluderade. Claudia tar sig tid att se till att alla i teamet bidrar på det sätt som de känner sig bekväma med.
”Jag strävar efter att skapa ett arbetsklimat där alla får respekt, stöd och uppskattning för det sätt man medverkar i och bidrar till verksamheten”, säger hon.
”Det viktiga är att göra det bästa av varje persons starka sidor. Genom att acceptera och värdesätta våra olikheter kommer vi närmare varandra och förbättrar våra affärsresultat.”
Claudia är ursprungligen från Tyskland, men jobbar nu i Älmhult där hon leder en grupp på tio personer från Tyskland, Ryssland, Sverige och Storbritannien. De är en heterogen grupp där alla har sina unika erfarenheter. Med deras hjälp har Claudia lyckats skapa en miljö med fungerande inkludering:
”Våra möten blir ofta väldigt intensiva eftersom åsikterna är många – vilket leder till bättre diskussioner och större kreativitet. Det gör vårt team starkare och bättre. Mångfald och inkludering ska inte bara vara fina ord på ett papper, utan ett förhållningssätt som präglar ens handlingar varje dag!”
JOBBA INOM IKEA KONCERNEN: VÅRA VÄRDERINGAR | MÅNGFALD OCH INKLUDERING
VÅRA MÖJLIGHETER | ARBETSPLATS OCH FÖRDELAR
ARBETSPLATS OCH FÖRDELAR
En plats att känna sig hemma på
När du arbetar i IKEA koncernen är du en del av en inspirerande och rolig miljö med högt tempo. Vi är världens största återförsäljare av heminredning med 155 000 medarbetare och verksamhet i 43 länder (under verksamhetsåret 2015). Men det är viktigt för oss att jobba på ett icke-byråkratiskt sätt. Här kan du alltid vara dig själv. Vi uppmuntrar faktiskt till det!
På IKEA har vi respekt för varandra och våra skillnader, och vi är öppna för att alla ska kunna bidra. Så oavsett var i världen du jobbar kommer du troligen att träffa en blandad grupp med människor – med olika bakgrunder, olika kunskaper och mycket humor.
IKEA medarbetare som har fikarast.
Det har sina fördelar att jobba hos oss.
Vi har en stark tro på våra medarbetare. Medarbetarna tar med sig sina unika idéer och talanger till jobbet varje dag – det är de som gör IKEA till vad det är. Vi vill se till att varje medarbetare känner sig välkommen och uppskattad, och har möjlighet att utveckla sin potential. För när våra medarbetare växer, växer också IKEA. Så oavsett var du befinner dig i världen har du tillgång till olika fördelar.

Det här är bara några av dem:
IKEA medarbetare som jobbar i varuhuset.
One IKEA Bonus
IKEA:s bonusprogram One är ett bonussystem för alla medarbetare inom IKEA koncernen. Programmet är resultatbaserat. Det grundar sig på våra värderingar om enkelhet och gemenskap, där alla inom samma enhet jobbar mot samma mål. Gemensamma mål hjälper oss att jobba tillsammans som ett IKEA.
Fotocollage av olika IKEA medarbetare.
IKEA Tack! lojalitetsprogram
Tack! är vårt sätt att visa uppskattning för våra medarbetare för deras lojalitet mot IKEA och deras insatser för vår fortsatta framgång. Via lojalitetsprogrammet Tack! får IKEA medarbetare ett ytterligare tillskott till sina pensionsfonder. Alla heltidsanställda medarbetare i ett land får samma belopp – oavsett enhet, befattning eller lön.
En IKEA medarbetare inne på tag-själv-lagret i ett IKEA varuhus.
Utvecklingsmöjligheter
Vi investerar i våra medarbetares utveckling genom att erbjuda olika interna utbildningsprogram – för alla som vill utvecklas och lära sig nya saker. Alla IKEA medarbetare får också chansen att ta fram en utvecklingsplan. Tillsammans med sin chef sätter man upp mål för de kommande åren.
> Se alla lediga jobb
Silhuett av en IKEA produkt som representerar ett arbetsområde.
De flesta ser bara en mugg
Bild på IKEA medarbetaren David Johansson.
”Jag ser ett globalt företag som fortfarande tänker lokalt.”
David Johansson
Produktutvecklare,
IKEA Food/restaurang
Bild på IKEA medarbetaren Sofie Johansson.
”Jag ser inget avstånd mellan chefer och medarbetare.”
Sofie Johansson
Byten & Återköp
Kundrelation
Bild på IKEA medarbetaren Josefin Matsdotter.
”Jag ser ett IKEA som är bra på att lyfta fram det som människor är bäst på.”
Josefin Matsdotter Berggren
Inredare
Kommunikation och inredningsdesign
Bild på IKEA medarbetaren Stefania Nervi.
”Jag ser en chef som alltid har tid med mig.”
Stefania Nervi
Global katalogspecialist,
Marknadsföring och kommunikation
Bild på IKEA medarbetaren Tobias Johansson.
”Jag ser förmåner som är lika för alla och det är imponerande.”
Tobias Johansson
Analytiker
E-handel