MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN

Vi sätter människorna främst

En kvinna och några barn i Indien
Vi vill hjälpa till att skapa ett bättre liv för de människor och samhällen som berörs av vår verksamhet. Vi har alltid haft den inställningen, och det är ännu viktigare idag när vårt företag fortsätter att växa i världen.

> Ladda ner IKEA hållbarhetsrapport 2014 (.pdf)
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | LEVERANTÖRER | IKEA FOUNDATION | VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Alla förtjänar en bättre vardag
Vår vision ”att skapa en bättre vardag för de många människorna” omfattar våra medarbetare och kunder samt våra leverantörers medarbetare och de samhällen där de lever. Respekten för mänskliga rättigheter, med utgångspunkt från FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, är en del av allt vi gör och ingår IWAY Standard som är vår uppförandekod för leverantörer.
> Ladda ner IWAY Standard (.pdf)
Vi sätter människorna främst
Vi gör vårt bästa för att jobba för jämlika möjligheter och stödja mänskliga rättigheter. Alla medarbetare kan förvänta sig en rättvis behandling och jämlika möjligheter oavsett etnicitet, religion, kön, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
> Läs mer under Jobba på IKEA
Vi bryr oss inte bara om våra produkter utan även människorna bakom kulisserna.
Respekt för mänskliga rättigheter är en del av allt som IKEA gör och ingår i den uppförandekod IKEA har för leverantörer
En indisk flicka i skolan
Vi vill värna om barnen
Vi strävar efter att alltid se till barnens bästa, oavsett om det handlar om produktdesign eller åtgärder för att förhindra barnarbete.
Barnen i fokus
Vi försöker tänka utifrån barnens perspektiv när vi utformar våra produkter och varuhus. Vi vill att våra produkter ska hjälpa barnen i deras utveckling och att våra varuhus ska vara en plats för lek där de känner sig hemma. Vi samarbetar med experter för att få kunskap om och förstå behoven i olika delar av barnens utveckling.
Strikt förbud mot barnarbete
Vi anser att barn har rätt till en tillvaro skyddad från exploatering, övergrepp och vanvård. För IKEA är barnarbete något oacceptabelt som vi jobbar aktivt för att förebygga och utplåna. Vår uppförandekod gällande barnarbete, som presenterades år 2000, har utvecklats i nära samarbete med Rädda Barnen samt med rådgivning från ILO (International Labour Organization) och UNICEF.
Långsiktiga lösningar
Att förebygga och utplåna barnarbete är en stor utmaning, och för att komma tillrätta med problemet måste man se till helheten och angripa orsakerna. Därför stödjer IKEA Foundation UNICEF och Rädda Barnens program för barns rättigheter i 25 000 byar i ett antal områden i Indien och Pakistan, som kommer att nå sammanlagt 15 miljoner barn i slutet av 2017.
> Läs mer om IKEA Foundation
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | LEVERANTÖRER | IKEA FOUNDATION | VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL
LEVERANTÖRER
Bra relationer
Vi vill att alla ska må bra av produkterna vi säljer, och därför lägger vi ner mycket arbete på relationerna med våra leverantörer – och deras relationer med andra. Ungefär 600 000 människor världen över arbetar för företag som direkt levererar till IKEA, och vi vill se till att alla dessa människor behandlas väl.
Därför lanserade vi år 2000 IWAY, vår uppförandekod för leverantörer. Våra leverantörer ska informera sina underleverantörer om IWAY, och vi hjälper dem att göra det. Alla heminredningsleverantörer måste följa IWAY-kraven för att inte fasas ut.
No Youtube Player
Vad är IWAY Standard?
Vår uppförandekod för leverantörer, IWAY Standard, har stor betydelse för en positiv utveckling. I den anges våra minimikrav vad gäller miljö, social påverkan och arbetsförhållanden.
Vi besöker regelbundet våra leverantörer för att kontrollera att de följer IWAY Standard. Cirka 80 IKEA kontrollanter samt oberoende tredjepartskontrollanter gör både anmälda och oanmälda besök hos leverantörer och deras underleverantörer.
IWAY Standard uppsatt på väggen i en leverantörs fabrik
Vår IWAY Standard:
- Förbud mot barnarbete
- Förbud mot tvångsarbete
- Förbud mot diskriminering
- Organisationsfrihet
- Minst minimilöner samt övertidsersättning
- En säker och hälsosam arbetsmiljö, förhindra utsläpp till luft, mark och vatten och jobba för att minska energiförbrukningen.
> Ladda ner IWAY Standard (.pdf)
Bygger partnerskap med sociala entreprenörer
Sociala entreprenörer jobbar för att skapa en bättre vardag i sina samhällen. De använder företagandet som ett sätt att tackla sociala och miljömässiga utmaningar, som att till exempel återplantera skog, minska fattigdomen och stärka kvinnor. Därför är vi stolta över vårt långsiktiga samarbete med sociala entreprenörer runt om i världen.
Genom att jobba nära tillsammans med våra samarbetspartners kan vi lära oss av varandra samt utbyta affärserfarenheter och idéer om design. Ett nära samarbete gör att vi också kan anpassa produktionen efter odlingssäsongerna. Det gör att hantverkarna som tillverkar kollektionerna kan balansera arbetet med andra jobb och sitt familje- och samhällsansvar.
Samarbetet med sociala entreprenörer ger oss inspiration och tillgång till skickliga hantverkare som jobbar med traditionella hantverksmetoder. De produkter vi skapar tillsammans är alla gjorda för hand i ett begränsat antal och säljs på utvalda IKEA varuhus där vinsten sedan återinvesteras i projektet.
No Youtube Player
No Youtube Player
Ingen vanlig matta
TÅNUM trasmatta är ett bra exempel på hur vi kan förena två av våra främsta passioner – att minska avfallet och att skapa en bättre vardag. TÅNUM är gjord av restmaterial från vår produktion av metervaror och påslakan vilket gör att ingen matta är den andra lik. Trasmattor är något som funnits i svenska hem i mer än 150 år.
Idén till den här designen kom från en ung finsk designstudent, Erik Bertell, som ville återuppfinna mattan i en mer modern tolkning. Men en del stora idéer stannar inte där, utan går ett steg längre. I TÅNUM produktionen omvandlas avfall till en resurs och dessutom vävs de av skickliga kvinnliga hantverkare i Bangladesh. Det skapar jobb åt kvinnorna som därmed får en stabil inkomst. Se filmen och hela historien om vår TÅNUM matta.
Hantverkare från de sociala företagen Rangsutra, Doi Tung Development Project och Industree PT.
Lokal utbildning om bättre bomullsodling
Samarbete med WWF för att förbättra bomullsodlarnas förhållanden
IKEA och WWF har haft ett framgångsrikt samarbete gällande bomullsodlingsfrågor i mer än tio år. Samarbetet har lett till att cirka 110 000 odlare i Indien, Pakistan, Kina och Turkiet har börjat odla bomull på ett mer hållbart sätt. Genom att minska användningen av kemiska gödningsmedel och använda fler naturliga alternativ till kemiska bekämpningsmedel kan småskaliga odlare sänka sina kostnader utan att skördarna blir sämre. Pengarna de sparar kan de använda till att investera i vattenbesparande droppbevattning eller kanske i barnens utbildning.
> Läs mer om vårt samarbete med bomull (.pdf)
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | LEVERANTÖRER | IKEA FOUNDATION | VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL
IKEA FOUNDATION
Vi vill förbättra barns möjligheter
Oavsett omständigheterna så förtjänar alla barn ett hem, en hälsosam start i livet, en bra utbildning och en dräglig familjeinkomst. IKEA Foundation stödjer olika program som drivs av respekterade organisationer – som UNICEF och Clinton Health Access Initiative – för att hjälpa barn och ungdomar i världens fattigaste områden att skapa en bättre framtid för sig själva och sina familjer. De program som för närvarande stödjs förväntas vid slutet av år 2015 ha nått ut till 100 miljoner barn.
> Läs mer om IKEA Foundation
Två barn i ett flyktingläger
IKEA Foundation skänker tiotals miljoner euro till välgörenhet varje år genom medel som hämtas från vinsterna hos IKEA .
Fyra sätt på vilka IKEA Foundation hjälper barn
En flicka i skolan
Stärka kvinnor och flickor
Genom att hjälpa kvinnor med utbildning, yrkesträning, bättre hälsovård eller lån så att de kan starta småföretag kan vi förbättra barns hälsa, utbildning och framtid. IKEA Foundation stödjer program som syftar till att stärka och utbilda kvinnor, för att därmed ge dem bättre möjligheter att försörja sig själva och sina familjer.
> Läs mer om IKEA Foundations arbete för kvinnor
En pojke i ett flyktingläger
Ett bättre liv för flyktingbarn
Varje år tvingas miljontals barn att fly sina hem på grund av naturkatastrofer och konflikter. IKEA Foundation stödjer FN:s flyktingorgan med 76 miljoner euro som ska gå till att ge flyktingfamiljer i Etiopien, Sudan och Bangladesh tak över huvudet, vård och utbildning.
> Läs mer om IKEA Foundations arbete för flyktingfamiljer
Barn som inte går i skolan är mest utsatta
Förebygga barnarbete
Sedan år 2000 har vi skänkt 80 miljoner euro till UNICEF och Rädda Barnen för att bekämpa grundorsakerna till barnarbete i Indien och Pakistan. Våra program har redan hjälpt 12 miljoner barn att få tillgång till bättre skolor och skydd mot att tvingas till arbete, och programmen utökas nu för att omfatta ännu fler barn.
> Läs mer om IKEA Foundations arbete mot barnarbete
En pojke sitter i sin mammas knä medan en kvinnlig läkare lyssnar på hans hjärta.
Hjälp i nödsituationer
Alla barn ska ha rätt till utbildning och lek. Men när naturkatastrofer och konflikter vänder upp och ned på deras liv går de ofta miste om möjligheten att bara vara barn. Därför erbjuder IKEA Foundation ekonomiskt stöd och skänker IKEA produkter för att lindra nöden vid akuta kriser via organisationer som Läkare utan gränser, UNICEF, Rädda Barnen och FN:s flyktingorgan (UNHCR). > På IKEA Foundations webbplats kan du läsa mer om olika projekt vid nödsituationer.
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | LEVERANTÖRER | IKEA FOUNDATION | VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL
VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL
Kunder och medarbetare bidrar tillsammans
Varje år samarbetar IKEAs medarbetare och kunder i två kampanjer som skapar en bättre vardag för personer som har det mindre gott ställt. Kampanjerna drar in pengar till välgörenhetsorganisationerna UNICEF, Rädda Barnen och UNHCR, FN:s flyktingorgan. Pengarna går till välgörande ändamål som att förbättra barns skolgång och ge belysning i flyktingläger. Kampanjerna skapar även medvetenhet om problemen och allt som görs för att lösa dem.
En grupp pojkar som spelar fotboll på dammig mark i solnedgången.
Tillsammans gör vi skillnad i människors liv.
En flicka med flätor och röda band i håret som gör skolarbete.
Mjukdjur för utbildning har hjälpt 11 miljoner barn sedan 2003
När våra kunder köper ett mjukdjur eller en barnbok i november och december ger IKEA Foundation 1 euro till Rädda Barnen och UNICEF. Kampanjen har dragit in 67 miljoner euro sedan 2003 och har hjälpt över 11 miljoner barn i 46 länder att få en bättre skolgång.

> Läs mer hos IKEA Foundation
En kvinna hänger upp en lampa i sitt hem. Hon har ett barn på ryggen.
En liten lampa kan göra stor skillnad för personer som förlorat allt
Kampanjen drog in 7,7 miljoner euro under februari och mars 2014, vilket var första året vi ordnade kampanjen. När kunderna köper en LED-lampa donerar IKEA Foundation 1 euro till FN:s flyktingorgan (UNHCR). Pengarna går till sådant som solcellsdriven belysning som gör flyktinglägren säkrare och gör att barnen kan göra läxor efter solnedgången.

> Läs mer hos IKEA Foundation
DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV:
ETT HÅLLBART LIV HEMMA
Många bäckar små
Se hur vattensnåla blandare och energibesparande induktionshällar kan hjälpa dig att spara pengar.
> Läs mer om Ett hållbart liv hemma
IKEA vattensnåla blandare minskar vattenförbrukningen med upp till 50 %
Solpaneler installeras på ett IKEA varuhus
ENERGI OCH RESURSER
Positiva förändringar
Se hur vi köper in material på ett ansvarsfullt sätt och arbetar för att bli energioberoende.
> Läs mer om Energi och resurser