MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN

Vi sätter människorna främst

Kvinna och barn i Indien
Vi vill göra vad vi kan för att skapa ett bättre liv för de människor och samhällen som påverkas av vår verksamhet. Från våra medarbetare och leverantörer, till barn och familjer som lever i några av världens mest utsatta områden – vi strävar ständigt efter att främja jämlikhet, jämställdhet, mångfald och respekt för mänskliga rättigheter i allt vi gör. Ladda ner IKEA koncernens hållbarhetsrapport för 2016 (PDF)
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | LEVERANTÖRER | SOCIALA ENTREPRENÖRER
Mänskliga rättigheter
Ingen är jämlik förrän alla är jämlika
Mänskliga rättigheter för alla, varje dag. Vår vision ”att skapa en bättre vardag för de många människorna” omfattar våra medarbetare och kunder samt våra leverantörers medarbetare och de samhällen där de lever och verkar. Och det handlar inte om enstaka insatser utan det är ett arbete som pågår varje dag, året runt. Våra medarbetare kan förvänta sig en rättvis behandling och jämlika möjligheter oavsett etnicitet, religion, kön, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. För en rättvis spelplan med lika villkor tar fram det bästa hos oss alla, män som kvinnor. Och det ska vara lika villkor varje dag, inte bara när det passar.
Respekten för mänskliga rättigheter, med utgångspunkt från FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, är en del av allt vi gör och ingår IWAY Standard som är vår uppförandekod för leverantörer.
> Ladda ner IWAY Standard (PDF)
Vi bryr oss inte bara om våra produkter utan även människorna bakom kulisserna.
Respekt för mänskliga rättigheter är en del av allt som IKEA gör och ingår i den uppförandekod IKEA har för leverantörer
En indisk flicka i skolan
Vi vill värna om barnen
Vi strävar efter att alltid se till barnens bästa, oavsett om det handlar om produktdesign eller åtgärder för att förhindra barnarbete.
Barnen i fokus
När vi utformar våra produkter försöker vi alltid utgå ifrån barnets perspektiv. Vi vill att våra produkter ska hjälpa barn i deras utveckling och att våra varuhus ska vara en plats där de kan leka, precis som om de var hemma. Vi samarbetar med experter på barns utveckling för att få kunskap om och förstå behoven i olika utvecklingsstadier.
Strikt förbud mot barnarbete
Vi anser att barn har rätt till en tillvaro skyddad från exploatering, övergrepp och vanvård. För IKEA är barnarbete oacceptabelt och något som vi jobbar aktivt för att förebygga och eliminera. Vår uppförandekod gällande barnarbete, som presenterades år 2000, har utvecklats i nära samarbete med Rädda Barnen samt med rådgivning från ILO (International Labour Organization) och UNICEF.
Långsiktiga lösningar
Att förebygga och eliminera barnarbete är en stor utmaning, och för att komma tillrätta med problemet måste man se till helheten och angripa orsakerna. Därför stödjer IKEA Foundation UNICEF:s och Rädda Barnens program i 25 000 byar i ett antal områden i Indien och Pakistan, som i slutet av år 2017 kommer att ha nått ut till sammanlagt 15 miljoner barn.
> Läs mer om IKEA Foundation
Two persons in a wood factory standing by an assembly line.
Vår IWAY Standard:
- Förbud mot barnarbete
- Förbud mot tvångsarbete
- Förbud mot diskriminering
- Organisationsfrihet
- Minst minimilöner samt övertidsersättning
- En säker och hälsosam arbetsmiljö, förhindra utsläpp till luft, mark och vatten och jobba för att minska energiförbrukningen.
> Ladda ner IWAY Standard (.pdf)
Bygger partnerskap med sociala entreprenörer
Sociala entreprenörer jobbar för att skapa en bättre vardag i sina samhällen. De använder företagandet som ett sätt att tackla sociala och miljömässiga utmaningar, som att till exempel återplantera skog, minska fattigdomen och stärka kvinnor. Därför är vi stolta över vårt långsiktiga samarbete med sociala entreprenörer runt om i världen.
Genom att jobba nära tillsammans med våra samarbetspartners kan vi lära oss av varandra samt utbyta affärserfarenheter och idéer om design. Ett nära samarbete gör att vi också kan anpassa produktionen efter odlingssäsongerna. Det gör att hantverkarna som tillverkar kollektionerna kan balansera arbetet med andra jobb och sitt familje- och samhällsansvar.
Samarbetet med sociala entreprenörer ger oss inspiration och tillgång till skickliga hantverkare som jobbar med traditionella hantverksmetoder. De produkter vi skapar tillsammans är alla gjorda för hand i ett begränsat antal och säljs på utvalda IKEA varuhus där vinsten sedan återinvesteras i projektet.
No Youtube Player
No Youtube Player
Ingen vanlig matta
TÅNUM trasmatta är ett bra exempel på hur vi kan förena två av våra främsta passioner – att minska avfallet och att skapa en bättre vardag. TÅNUM är gjord av restmaterial från vår produktion av metervaror och påslakan vilket gör att ingen matta är den andra lik. Trasmattor är något som funnits i svenska hem i mer än 150 år.
Idén till den här designen kom från en ung finsk designstudent, Erik Bertell, som ville återuppfinna mattan i en mer modern tolkning. Men en del stora idéer stannar inte där, utan går ett steg längre. I TÅNUM produktionen omvandlas avfall till en resurs och dessutom vävs de av skickliga kvinnliga hantverkare i Bangladesh. Det skapar jobb åt kvinnorna som därmed får en stabil inkomst. Se filmen och hela historien om vår TÅNUM matta.
Hantverkare från de sociala företagen Rangsutra, Doi Tung Development Project och Industree PT.
Lokal utbildning om bättre bomullsodling
Samarbete med WWF för att förbättra bomullsodlarnas förhållanden
IKEA och WWF har haft ett framgångsrikt samarbete gällande bomullsodlingsfrågor i mer än tio år. Samarbetet har lett till att cirka 110 000 odlare i Indien, Pakistan, Kina och Turkiet har börjat odla bomull på ett mer hållbart sätt. Genom att minska användningen av kemiska gödningsmedel och använda fler naturliga alternativ till kemiska bekämpningsmedel kan småskaliga odlare sänka sina kostnader utan att skördarna blir sämre. Pengarna de sparar kan de använda till att investera i vattenbesparande droppbevattning eller kanske i barnens utbildning.
> Läs mer om vårt samarbete med bomull (.pdf)
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | LEVERANTÖRER | SOCIALA ENTREPRENÖRER
Sociala entreprenörer
Genom att stärka kvinnor blir vi alla starkare
Hos IKEA jobbar vi för ett inkluderande och jämställt samhälle. Det är en ambition som vi delar med många andra och som kräver handling för att uppnå resultat.
Sociala entreprenörer är ett samarbete mellan IKEA och affärssinnade kvinnor på landsbygden, lokala hantverkare som tidigare haft begränsad eller ingen tillgång alls till betalt arbete och en hållbar inkomst. Tack vare långsiktiga partnerskap med sociala entreprenörer får kvinnor och diskriminerade minoritetsgrupper en chans till oberoende och en bättre framtid.
Genom att erbjuda möjlighet till en inkomst skapas nya möjligheter och en ekonomi som hjälper till att generera ny energi till initiativet som sådant.
No Youtube Player
Hantverk som förändrar liv
Tack vare samarbeten med sociala entreprenörer i olika hantverkskollektioner kan vi skapa försörjning för kvinnor och minoritetsgrupper i fattiga landsbygdsområden. Detta innebär också en chans för oss att arbeta med skickliga hantverkare och erbjuda våra kunder unika, handgjorda produkter i utvalda IKEA varuhus.
No Youtube Player
KRYDDAD kollektion – handgjorda produkter för social förändring
Den handgjorda kollektionen KRYDDAD är den femte tillfälliga kollektionen skapad i samarbete mellan IKEA designern Sarah Fager och hantverkare från de sociala företagen Rangsutra och Industree Producer Transform.
KRYDDAD börjar säljas i mars 2017 på utvalda varuhus i Österrike, Sverige och Schweiz.
Vi är stolta över att samarbeta med sociala entreprenörer i Indien vilka arbetar för hållbara inkomster för kvinnor på landsbygden..
> KRYDDAD tillfällig kollektion
Bygger partnerskap med sociala entreprenörer
Sociala entreprenörer är en kraft som förekommer överallt. Klicka på play för att se filmerna som visar två berättelser om hur IKEA samarbetar med entreprenörer på lokal nivå för att ge hantverkare en hållbar försörjning.
> Bakom kulisserna: Sociala entreprenörer (pdf)> IKEA FAKTA: Sociala entreprenörer och företag (pdf)
No Youtube Player
No Youtube Player
De här kvinnorna inspirerar oss. Lyssna till vad en social entreprenör och en hantverkare i Indien har att säga.
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | LEVERANTÖRER | SOCIALA ENTREPRENÖRER | IKEA FOUNDATION | VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL |
IKEA FOUNDATION
Vi vill förbättra barns möjligheter
Oavsett omständigheterna så förtjänar alla barn ett hem, en hälsosam start i livet, en bra utbildning och en dräglig familjeinkomst. IKEA Foundation stödjer olika program som drivs av respekterade organisationer – som UNICEF och Clinton Health Access Initiative – för att hjälpa barn och ungdomar i världens fattigaste områden att skapa en bättre framtid för sig själva och sina familjer. De program som för närvarande stödjs förväntas vid slutet av år 2015 ha nått ut till 100 miljoner barn.
> Läs mer om IKEA Foundation
Två barn i ett flyktingläger
IKEA Foundation skänker tiotals miljoner euro till välgörenhet varje år genom medel som hämtas från vinsterna hos IKEA .
Fyra sätt på vilka IKEA Foundation hjälper barn
En flicka i skolan
Stärka kvinnor och flickor
Genom att hjälpa kvinnor med utbildning, yrkesträning, bättre hälsovård eller lån så att de kan starta småföretag kan vi förbättra barns hälsa, utbildning och framtid. IKEA Foundation stödjer program som syftar till att stärka och utbilda kvinnor, för att därmed ge dem bättre möjligheter att försörja sig själva och sina familjer.
> Läs mer om IKEA Foundations arbete för kvinnor
Barn som inte går i skolan är mest utsatta
Förebygga barnarbete
Sedan år 2000 har vi skänkt 80 miljoner euro till UNICEF och Rädda Barnen för att bekämpa grundorsakerna till barnarbete i Indien och Pakistan. Våra program har redan hjälpt 12 miljoner barn att få tillgång till bättre skolor och skydd mot att tvingas till arbete, och programmen utökas nu för att omfatta ännu fler barn.
> Läs mer om IKEA Foundations arbete mot barnarbete
En pojke sitter i sin mammas knä medan en kvinnlig läkare lyssnar på hans hjärta.
Hjälp i nödsituationer
Alla barn ska ha rätt till utbildning och lek. Men när naturkatastrofer och konflikter vänder upp och ned på deras liv går de ofta miste om möjligheten att bara vara barn. Därför erbjuder IKEA Foundation ekonomiskt stöd och skänker IKEA produkter för att lindra nöden vid akuta kriser via organisationer som Läkare utan gränser, UNICEF, Rädda Barnen och FN:s flyktingorgan (UNHCR). > På IKEA Foundations webbplats kan du läsa mer om olika projekt vid nödsituationer.
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | LEVERANTÖRER | SOCIALA ENTREPRENÖRER | IKEA FOUNDATION | GODA ÄNDAMÅL | FLYKTINGAR |
VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL
Lek är ett grundläggande behov
Många är inte medvetna om att lek är ett grundläggande behov,
och att varje barn har rätt till lek enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. IKEA Foundation samarbetar med några av de mest framstående organisationerna i den här frågan: Handicap International, Room to Read, Rädda Barnen, Special Olympics, UNICEF och War Child. Programmen som kampanjen finansierar fokuserar på att skapa säkra platser där utsatta barn kan leka och utvecklas.
Läs mer på IKEAfoundation.org
Lek för alla barns rätt logotyp
Lek för alla barns rätt
Den nya IKEA kampanjen, Lek för alla barns rätt, fokuserar särskilt på barns rätt till lek och utveckling, och under-
stryker fördelarna med lek för alla barn. Även om ämnet är nytt är principerna desamma. För varje barnbok och leksak som säljs under kampanjperioden, skänker IKEA Foundation 1 euro till projekt i några av världens fattigaste områden för att stödja barns utveckling och inlärning, jämlikt deltagande, idrott - och förstås lek.
Logotyp för Lek för varje barns rätt
IKEA sätter barnen främst
IKEA har som mål att bli ledande när det gäller att säkerställa och stödja barns rättigheter genom att integrera barnets bästa i allt vi gör. Vi värnar barns rättigheter och vill göra skillnad där vi kan. År 2020 kommer barn-
rättsprinciperna för företag att vara helt integrerade i vårt sätt att arbeta, och att stödja barns rättigheter är något som har en självklar plats i alla våra viktiga policy- och strategi-
dokument.
> Rapport om hållbar utveckling
No Youtube Player
IWitness Global Citizens-programmet
Det här programmet ger IKEA medarbetare möjlighet att själva se hur de pengar som IKEA samlar in via kampanjer för välgörande ändamål, bidrar till ett bättre liv för barn i världens fattigaste områden. Medarbetarna besöker olika projekt som drivs av IKEA Foundations samarbetspartners och delar med sig av sina upplevelser på IKEA Foundations Global Citizens-blogg.
blog.ikeafoundation.org
flyktingar
Så hjälper vi flyktingar
Mellan 2013 och 2015 drev IKEA Group och IKEA Foundation kampanjen En liten lampa kan göra stor skillnad för att ge flyktingfamiljer en ljusare framtid att se fram emot. Tack vare kampanjen kan UNHCR (FN:s flyktingorgan) ge belysning och förnyelsebar energi till hundratusentals människor i Asien, Afrika och Mellanöstern.
> Titta på en film om hur elektricitet gör livet ljusare för syriska flyktingar
IKEA Foundation stödjer även långsiktiga projekt för flyktingar, bland annat projekt som förbättrar utbildning och arbetsmöjligheter i flyktingläger och omgivande samhällen.
IKEA Group arbetar även aktivt med att stödja lokala organisationer med basvaror som de behöver för att kunna förbättra nyanlända flyktingars situation. Många IKEA medarbetare engagerar sig som volontärer och hjälper flyktingar att skapa nya liv i nya samhällen. I vissa länder har vi startat långsiktiga program, med bland annat arbetspraktik, för att hjälpa flyktingar att integreras på arbetsmarknaden.
> Läs mer om IKEA Foundations stöd till flyktingar
Vi på IKEA strävar efter att bidra till en ljusare framtid för flyktingfamiljer och deras barn. IKEA Foundation ger stöd till projekt som förbättrar utbildning och arbetsmöjligheter, och IKEA Group hjälper lokala organisationer med basvaror för att förbättra situationen för flyktingar.
DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV:
ETT HÅLLBART LIV HEMMA
Många bäckar små
Se hur vattensnåla blandare och energibesparande induktionshällar kan hjälpa dig att spara pengar.
> Läs mer om Ett hållbart liv hemma
IKEA vattensnåla blandare minskar vattenförbrukningen med upp till 50 %
Solpaneler installeras på ett IKEA varuhus
ENERGI OCH RESURSER
Positiva förändringar
Se hur vi köper in material på ett ansvarsfullt sätt och arbetar för att bli energioberoende.
> Läs mer om Energi och resurser