MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN

Vi sätter människorna främst

En kvinna och några barn i Indien
Vi vill hjälpa till att skapa ett bättre liv för de människor och samhällen som berörs av vår verksamhet. Vi har alltid haft den inställningen, och det är ännu viktigare idag när vårt företag fortsätter att växa i världen.

> Ladda ner IKEA hållbarhetsrapport 2016 (.pdf)
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | LEVERANTÖRER | IKEA FOUNDATION | VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Alla förtjänar en bättre vardag
Vår vision ”att skapa en bättre vardag för de många människorna” omfattar våra medarbetare och kunder samt våra leverantörers medarbetare och de samhällen där de lever. Respekten för mänskliga rättigheter, med utgångspunkt från FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, är en del av allt vi gör och ingår IWAY Standard som är vår uppförandekod för leverantörer.
> Ladda ner IWAY Standard (.pdf)
Vi sätter människorna främst
Vi gör vårt bästa för att jobba för jämlika möjligheter och stödja mänskliga rättigheter. Alla medarbetare kan förvänta sig en rättvis behandling och jämlika möjligheter oavsett etnicitet, religion, kön, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
> Läs mer under Jobba på IKEA
Vi bryr oss inte bara om våra produkter utan även människorna bakom kulisserna.
Respekt för mänskliga rättigheter är en del av allt som IKEA gör och ingår i den uppförandekod IKEA har för leverantörer
En indisk flicka i skolan
Vi vill värna om barnen
Vi strävar efter att alltid se till barnens bästa, oavsett om det handlar om produktdesign eller åtgärder för att förhindra barnarbete.
Barnen i fokus
Vi försöker tänka utifrån barnens perspektiv när vi utformar våra produkter och varuhus. Vi vill att våra produkter ska hjälpa barnen i deras utveckling och att våra varuhus ska vara en plats för lek där de känner sig hemma. Vi samarbetar med experter för att få kunskap om och förstå behoven i olika delar av barnens utveckling.
Strikt förbud mot barnarbete
Vi anser att barn har rätt till en tillvaro skyddad från exploatering, övergrepp och vanvård. För IKEA är barnarbete något oacceptabelt som vi jobbar aktivt för att förebygga och utplåna. Vår uppförandekod gällande barnarbete, som presenterades år 2000, har utvecklats i nära samarbete med Rädda Barnen samt med rådgivning från ILO (International Labour Organization) och UNICEF.
Långsiktiga lösningar
Att förebygga och utplåna barnarbete är en stor utmaning, och för att komma tillrätta med problemet måste man se till helheten och angripa orsakerna. Därför stödjer IKEA Foundation UNICEF och Rädda Barnens program för barns rättigheter i 25 000 byar i ett antal områden i Indien och Pakistan, som kommer att nå sammanlagt 15 miljoner barn i slutet av 2017.
> Läs mer om IKEA Foundation
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | LEVERANTÖRER | IKEA FOUNDATION | VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL
Two persons in a wood factory standing by an assembly line.
Vår IWAY Standard:
- Förbud mot barnarbete
- Förbud mot tvångsarbete
- Förbud mot diskriminering
- Organisationsfrihet
- Minst minimilöner samt övertidsersättning
- En säker och hälsosam arbetsmiljö, förhindra utsläpp till luft, mark och vatten och jobba för att minska energiförbrukningen.
> Ladda ner IWAY Standard (.pdf)
Bygger partnerskap med sociala entreprenörer
Sociala entreprenörer jobbar för att skapa en bättre vardag i sina samhällen. De använder företagandet som ett sätt att tackla sociala och miljömässiga utmaningar, som att till exempel återplantera skog, minska fattigdomen och stärka kvinnor. Därför är vi stolta över vårt långsiktiga samarbete med sociala entreprenörer runt om i världen.
Genom att jobba nära tillsammans med våra samarbetspartners kan vi lära oss av varandra samt utbyta affärserfarenheter och idéer om design. Ett nära samarbete gör att vi också kan anpassa produktionen efter odlingssäsongerna. Det gör att hantverkarna som tillverkar kollektionerna kan balansera arbetet med andra jobb och sitt familje- och samhällsansvar.
Samarbetet med sociala entreprenörer ger oss inspiration och tillgång till skickliga hantverkare som jobbar med traditionella hantverksmetoder. De produkter vi skapar tillsammans är alla gjorda för hand i ett begränsat antal och säljs på utvalda IKEA varuhus där vinsten sedan återinvesteras i projektet.
No Youtube Player
No Youtube Player
Ingen vanlig matta
TÅNUM trasmatta är ett bra exempel på hur vi kan förena två av våra främsta passioner – att minska avfallet och att skapa en bättre vardag. TÅNUM är gjord av restmaterial från vår produktion av metervaror och påslakan vilket gör att ingen matta är den andra lik. Trasmattor är något som funnits i svenska hem i mer än 150 år.
Idén till den här designen kom från en ung finsk designstudent, Erik Bertell, som ville återuppfinna mattan i en mer modern tolkning. Men en del stora idéer stannar inte där, utan går ett steg längre. I TÅNUM produktionen omvandlas avfall till en resurs och dessutom vävs de av skickliga kvinnliga hantverkare i Bangladesh. Det skapar jobb åt kvinnorna som därmed får en stabil inkomst. Se filmen och hela historien om vår TÅNUM matta.
Hantverkare från de sociala företagen Rangsutra, Doi Tung Development Project och Industree PT.
Lokal utbildning om bättre bomullsodling
Samarbete med WWF för att förbättra bomullsodlarnas förhållanden
IKEA och WWF har haft ett framgångsrikt samarbete gällande bomullsodlingsfrågor i mer än tio år. Samarbetet har lett till att cirka 110 000 odlare i Indien, Pakistan, Kina och Turkiet har börjat odla bomull på ett mer hållbart sätt. Genom att minska användningen av kemiska gödningsmedel och använda fler naturliga alternativ till kemiska bekämpningsmedel kan småskaliga odlare sänka sina kostnader utan att skördarna blir sämre. Pengarna de sparar kan de använda till att investera i vattenbesparande droppbevattning eller kanske i barnens utbildning.
> Läs mer om vårt samarbete med bomull (.pdf)
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | LEVERANTÖRER | IKEA FOUNDATION | VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL
IKEA FOUNDATION
Vi vill förbättra barns möjligheter
Oavsett omständigheterna så förtjänar alla barn ett hem, en hälsosam start i livet, en bra utbildning och en dräglig familjeinkomst. IKEA Foundation stödjer olika program som drivs av respekterade organisationer – som UNICEF och Clinton Health Access Initiative – för att hjälpa barn och ungdomar i världens fattigaste områden att skapa en bättre framtid för sig själva och sina familjer. De program som för närvarande stödjs förväntas vid slutet av år 2015 ha nått ut till 100 miljoner barn.
> Läs mer om IKEA Foundation
Två barn i ett flyktingläger
IKEA Foundation skänker tiotals miljoner euro till välgörenhet varje år genom medel som hämtas från vinsterna hos IKEA .
Fyra sätt på vilka IKEA Foundation hjälper barn
En flicka i skolan
Stärka kvinnor och flickor
Genom att hjälpa kvinnor med utbildning, yrkesträning, bättre hälsovård eller lån så att de kan starta småföretag kan vi förbättra barns hälsa, utbildning och framtid. IKEA Foundation stödjer program som syftar till att stärka och utbilda kvinnor, för att därmed ge dem bättre möjligheter att försörja sig själva och sina familjer.
> Läs mer om IKEA Foundations arbete för kvinnor
Barn som inte går i skolan är mest utsatta
Förebygga barnarbete
Sedan år 2000 har vi skänkt 80 miljoner euro till UNICEF och Rädda Barnen för att bekämpa grundorsakerna till barnarbete i Indien och Pakistan. Våra program har redan hjälpt 12 miljoner barn att få tillgång till bättre skolor och skydd mot att tvingas till arbete, och programmen utökas nu för att omfatta ännu fler barn.
> Läs mer om IKEA Foundations arbete mot barnarbete
En pojke sitter i sin mammas knä medan en kvinnlig läkare lyssnar på hans hjärta.
Hjälp i nödsituationer
Alla barn ska ha rätt till utbildning och lek. Men när naturkatastrofer och konflikter vänder upp och ned på deras liv går de ofta miste om möjligheten att bara vara barn. Därför erbjuder IKEA Foundation ekonomiskt stöd och skänker IKEA produkter för att lindra nöden vid akuta kriser via organisationer som Läkare utan gränser, UNICEF, Rädda Barnen och FN:s flyktingorgan (UNHCR). > På IKEA Foundations webbplats kan du läsa mer om olika projekt vid nödsituationer.
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: IKEA FOUNDATION | GODA ÄNDAMÅL | LEVERANTÖRER | MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL
Lek är ett grundläggande behov
Många är inte medvetna om att lek är ett grundläggande behov,
och att varje barn har rätt till lek enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. IKEA Foundation samarbetar med några av de mest framstående organisationerna i den här frågan: Handicap International, Room to Read, Rädda Barnen, Special Olympics, UNICEF och War Child. Programmen som kampanjen finansierar fokuserar på att skapa säkra platser där utsatta barn kan leka och utvecklas.
Läs mer på IKEAfoundation.org
Lek för alla barns rätt logotyp
Lek för alla barns rätt
Den nya IKEA kampanjen, Lek för alla barns rätt, fokuserar särskilt på barns rätt till lek och utveckling, och under-
stryker fördelarna med lek för alla barn. Även om ämnet är nytt är principerna desamma. För varje barnbok och leksak som säljs under kampanjperioden, skänker IKEA Foundation 1 euro till projekt i några av världens fattigaste områden för att stödja barns utveckling och inlärning, jämlikt deltagande, idrott - och förstås lek.
Logotyp för Lek för varje barns rätt
IKEA sätter barnen främst
IKEA har som mål att bli ledande när det gäller att säkerställa och stödja barns rättigheter genom att integrera barnets bästa i allt vi gör. Vi värnar barns rättigheter och vill göra skillnad där vi kan. År 2020 kommer barn-
rättsprinciperna för företag att vara helt integrerade i vårt sätt att arbeta, och att stödja barns rättigheter är något som har en självklar plats i alla våra viktiga policy- och strategi-
dokument.
> Rapport om hållbar utveckling
No Youtube Player
IWitness Global Citizens-programmet
Det här programmet ger IKEA medarbetare möjlighet att själva se hur de pengar som IKEA samlar in via kampanjer för välgörande ändamål, bidrar till ett bättre liv för barn i världens fattigaste områden. Medarbetarna besöker olika projekt som drivs av IKEA Foundations samarbetspartners och delar med sig av sina upplevelser på IKEA Foundations Global Citizens-blogg.
blog.ikeafoundation.org
DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV:
ETT HÅLLBART LIV HEMMA
Många bäckar små
Se hur vattensnåla blandare och energibesparande induktionshällar kan hjälpa dig att spara pengar.
> Läs mer om Ett hållbart liv hemma
IKEA vattensnåla blandare minskar vattenförbrukningen med upp till 50 %
Solpaneler installeras på ett IKEA varuhus
ENERGI OCH RESURSER
Positiva förändringar
Se hur vi köper in material på ett ansvarsfullt sätt och arbetar för att bli energioberoende.
> Läs mer om Energi och resurser