ENERGI OCH RESURSER

Vi skapar positiva förändringar

En närbild på händer som plockar bomull.
Att göra mer av mindre är inget som är nytt för oss – det är en del av vårt arv. Vi jobbar också för att omvandla avfall till resurser, köpa in livsmedel och material på ett ansvarsfullt sätt och värna om naturens tillgångar. Dessutom går vi över till förnybar energi med målet att bli helt energioberoende.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
Den 27 maj 2015 blev IKEA i Norden 100% energioberoende
MILSTOLPEN GLÖTESVÅLEN
Den 27 maj 2015 blev IKEA i Norden 100% energioberoende
Vi har bestämt oss för att bli energioberoende genom att använda energi så effektivt som möjligt och att investera i förnybar energi. Invigningen av våra 30 vindkraftverk på Glötesvålen i Härjedalen är därför en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete. Vi når nu vårt mål att producera mer förnybar energi än vi förbrukar i alla våra varuhus, lager och övriga byggnader i Norden.
KLIMAT OCH ENERGI
Vi satsar stort på att tackla klimatförändringana
Det krävs omedelbara åtgärder för att ta itu med klimatförändringarna. Därför har IKEA koncernen och IKEA Foundation gjort nya åtaganden på sammanlagt 1 miljard euro för klimatåtgärder.
No Youtube Player
Vad händer
No Youtube Player
Vad borde göras
No Youtube Player
Vems jobb är det
Investeringar i förnybar energi
Det finns ett akut behov av åtgärder för att hejda klimatförändringarna, och därför är vi på IKEA angelägna om att producera lika mycket förnybar energi som verksamheten använder senast år 2020.
No Youtube Player
Visste du att IKEA kommer att producera lika mycket förnybar energi som vi förbrukar inom verksamheten senast år 2020?
2,1 miljarder euro till investeringar i vindkraft och solenergi

Sedan 2009 har IKEA investerat 1,5 miljarder euro i förnybar energi och har åtagit sig att investera ytterligare 600 miljoner euro.
Vi tror att förnybar energi är framtidens energikälla.

Vi vill bidra med lösningar när det gäller klimatförändringarna och har därför bestämt att våra verksamheter ska bli energioberoende. Ett av våra mål är att i augusti 2020 producera lika mycket förnybar energi som vi förbrukar. Vi har redan installerat över 700 000 solpaneler på våra varuhustak och byggnader runt om i världen, och vi vill även att våra kunder ska få samma möjlighet i sina hem.
Vi vet att våra kunder vill leva mer hållbart hemma, och vi vet också att våra kunder vill kunna sänka elräkningarna och generera ren energi.
Vi befinner oss i ett spännande skede och utökar under de kommande åren vårt solenergisortiment utanför Storbritannien, Nederländerna och Schweiz.
Visste du att solpaneler kan sänka elräkningarna med upp till 50 %?
Visste du att LED förbrukar 85 procent mindre el än vanliga glödlampor och håller i upp till 20 år?
Visste du att
LED förbrukar
upp till
85 procent mindre
el än vanliga glödlampor och håller i upp till 20 år?
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, AVFALL | LIVSMEDEL
Trä
Vi älskar trä
Och det gör vi för att det är hållbart, förnyelsebart och återvinningsbart. Som en av de största träanvändarna i detaljhandelssektorn letar vi ständigt efter smarta sätt att använda materialet. I våra filmer kan du lära dig mer om hur vi jobbar för att skydda och bevara denna värdefulla resurs.
> Ladda ner översikten om hur vi kommer att vara Forest Positive år 2020
No Youtube Player
Vår väg till Forest Positive
No Youtube Player
Hör Steve Howard, hållbarhetschef inom IKEA Gruppen, prata om målet att IKEA år 2020 ska vara ”Forest Positive”.
No Youtube Player
Se hur skogsspecialisten Egle Petrylaite jobbar tillsammans med våra leverantörer för att se till att träet köps in på ett ansvarsfullt sätt.
Fyra personer i en skog går igenom en IWAY kvalitetschecklista
Tydliga standarder för ansvarsfullt skogsbruk
Vår IWAY-standard för skogsbruk ställer tydliga krav på allt trä som används i våra IKEA-produkter. Bland annat får träet inte komma från illegal avverkning, från verksamheter som är inblandade i sociala konflikter rörande skogsfrågor eller från skogar med högt bevarandevärden. Alla leverantörer måste följa standarden för att få lov att leverera till oss och vi utför granskningar hos leverantörerna för att kontrollera att kraven efterföljs. > Ladda ner och läs mer om vår IWAY skogsbruksstandard (.pdf)
En karta som visar var IKEA har hjälpt till att förbättra skogsbruket i Europa och Asien.
Skogscertifiering tillsammans med WWF
Vi arbetar med WWF och andra samarbetspartners för att bekämpa illegal avverkning och främja ansvarsfull trähandel. IKEA och WWF har samarbetat sedan 2002 för att stödja en trovärdig skogscertifiering samt kartlägga och skydda skogar med höga bevarandevärden för att säkra biologiska och sociala värden i skogen. Hittills har vi bidragit till bättre skogsbruk i Europa och Asien och hjälpt till att öka den FSC®-certifierade skogsarealen med cirka 35 miljoner hektar (vilket ungefär motsvarar Tysklands yta) i de länder där vi samarbetar. > Läs mer om det här samarbetet på WWF:s webbplats
Göra rätt när saker går fel
För flera år sedan upptäckte vi fibrer från tropiskt ädelträ i några av våra pappersprodukter, vilket inte ligger i linje med våra standarder. Efter en grundlig utredning har vi förbättrat våra interna rutiner för att se till att detta inte händer igen.
Förebygga användningen av illegalt avverkat valnötsträ
För ungefär fem år sedan upptäckte våra skogsexperter illegal avverkning av valnötsträd i Kina, vi stoppade då användningen av träet i våra produkter. Som ett resultat görs MOLGER badrumsserie nu av björk från certifierade skogar.
Läs mer om hur vi jobbar med skogsbruk
Förutom att alla leverantörer måste följa vår IWAY-standard för skogsbruk, ökade mängden trä från mer hållbara källor – återvunnet trä och trä från FSC®-certifierade skogar – till 50 procent år 2015. Vårt mål är att den siffran ska ligga på 100 procent år 2020. Läs mer om det här arbetet på FSC®:s webbplats

Rapporter och material som kan laddas ner

> Ladda ner How we work with palm oil (.pdf)
Läs mer om vår plan att i slutet av 2015 enbart köpa in 100 procent certifierad, segregerad och hållbar palmolja.
> Ladda ner IWAY Forestry- och Forest Stewardship Council®-standarder (.pdf) > Ladda ner hållbarhetsstrategin People & Planet Positive (.pdf)
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
BOMULL
Nu är det bomull från mer hållbara odlingar som gäller
Vi är väldigt stolta över att meddela att från och med den 1 september kommer all bomull vi använder i våra produkter från mer hållbara odlingar. Det innebär att bomullen odlas med mindre vatten samt mindre mängd kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel, samtidigt som odlarna får högre vinstmarginaler.
Vissa produkter (som producerats före den 1 september 2015) kan fortfarande finnas tillgängliga under viss tid på varuhusen tills de blir slutsålda. Det handlar om en väldigt liten volym och om bara ett fåtal produkter.
Bomullsodlare som står i ett bomullsfält och håller i lite bomull.
Tack vare Better Cotton Initiative kan bomullsodling nu bli bättre för både människor och miljö.
Närbild av ÄLSKAD babyfilt.
Varför mer hållbar bomull gör skillnad
Bomull är en av våra viktigaste råvaror. Den finns i många IKEA produkter – från soffor och kuddar till lakan och madrasser. Även om vi älskar att jobba med bomull insåg vi att konventionell bomullsodling ofta är skadlig både för miljön och människorna som odlar den.
Inom konventionell bomullsodling används stora mängder kemikalier och vatten. Det leder ofta till jorderosion, vattenbrist och avsevärda hälsorisker för odlarna. Och eftersom det största delen av bomullen växer på små odlingar i utvecklingsländer, är det många odlare som kämpar hårt för att försörja sig.
Därför ville vi att hitta ett sätt att komma tillrätta med de här utmaningarna för att förbättra bomullsproduktionen.
Agera för att förändra bomullsbranschen
För mer än tio år sedan började IKEA arbetet med att förändra bomullsproduktionen. Tillsammans med WWF och andra hjälpte vi till att starta Better Cotton Initiative (BCI) som syftar till att göra bomullsproduktionen bättre för odlarna, bättre för miljön och bättre för hela branschens framtid genom att utveckla mer hållbar bomull.
Sedan 2005 har vi samarbetat med WWF för att göra bomullsodlingen mer hållbar. Arbetet inleddes med 500 odlare i Pakistan. I början var de tveksamma till att ändra sina odlingsmetoder. Men efter ett år var resultaten så bra att vi lyckades inspirera fler odlare att ansluta sig till våra projekt i Indien och Pakistan.
Med hjälp av handfast undervisning och Farmer Field Schools har vi tillsammans med våra samarbetspartner hjälpt ca 110 000 odlare att lära sig mer hållbara odlingsmetoder. Initiativet har gett odlarna lägre kostnader, högre vinster och bättre arbetsförhållanden. Resultatet är en bättre levnadsstandard för odlarna och deras familjer vilket bland annat innebär att barnen kan gå i skolan.
Bomullsodlare som sitter på huk i ett bomullsfält och inspekterar en vattenledning.
No Youtube Player
Hållbar förändring
Vi är glada över att ha nått vårt mål på 100 procent. Men arbetet slutar inte här. IKEA satsar nu på att skapa positiva förändringar inom hela bomullsbranschen. Idag kommer 72 % av vår bomull från Better Cotton-leverantörer och 20 % är återvunnen bomull. Vår vision är att mer hållbar bomull ska bli det självklara materialvalet och att det ska vara prisvärt och tillgängligt för många, även utanför vår verksamhet.
Bomull från mer hållbara odlingar
Bomull från mer hållbara odlingar
Av all bomull som används i IKEA produkter kommer 20 % från återvunnen bomull. Återstående 80 % kommer från följande källor:
Better Cotton: 72 %
Towards better cotton*: 23%
Annan mer hållbar bomull, t.ex. E3-programmet i USA: 5 %
*Towards better cotton är en standard som utvecklats av IKEA efter samma principer och kriterier som Better Cotton, som ett steg på vägen att leva upp till Better Cotton-standarden.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
Rent, friskt vatten som sköljer över händer
VATTEN
Vi behandlar vatten med respekt
Vatten är nödvändigt för allt liv – men i vissa delar av världen är rent färskvatten något av en lyx. Därför är vatten, både när det gäller kvantitet och kvalitet, en viktig fråga för oss och våra leverantörer. Vårt mål är att vi senast i augusti 2020 ska bli mer vatteneffektiva genom att främja vattenhanteringen i hela vår värdekedja. I samarbete med andra ska vi bidra till förbättrad vattenhantering i områden där vattentillgången är ansträngd genom att fokusera på både vattenförbrukningen och vattenkvaliteten.
Så samarbetar vi för att spara vatten och energi i Indien
För vissa fabriker i södra Indien är det enda sättet att få tillräckligt med vatten att frakta det 50 km i lastbil. Gamla maskiner och förorenade vattentäkter gör ofta produktionen ännu mindre effektiv vad gäller energi och vatten. Jansons, en textilleverantör i Erode i södra Indien, blev inspirerade av IKEAs strategi People & Planet Positive och inledde ett samarbetsprojekt för att kunna hantera problemet. Man införde bland annat ett system för att återvinna spillvatten till tryck, en ny färgningsprocess som förbrukar mindre vatten och kontroll av att motorer endast körs när det behövs.

”Vår fabrik ligger i ett område där det är ont om vatten och energi, vilket ställde till rejäla problem för oss”, säger mr Thirukumar, VD för Jansons Industries. ”Med IKEAs hjälp såg vi att projektet gjorde skillnad, och vi blev motiverade att hitta fler möjligheter. Tack vare våra medarbetares insatser har vi hittills sparat över 285 MWh energi och 69 miljoner liter vatten.”
Vattenreningsverk vid en IKEA leverantörs fabrik i Bangladesh
Vatten pumpas in i ett vattenreningsverk i Bangladesh.
Tänka framåt: så sparar vi vatten i framtiden
Över 23 miljoner människor i Bangladesh har inte tillgång till rent dricksvatten.

”Jag vill inte att mina barn och barnbarn ska vara siffror i den statistiken. Jag vill se till att mitt företag inte gör något som ställer till det för kommande generationer”, säger Shah S Alam, VD för Unilliance, en av IKEAs textilleverantörer i Bangladesh. Han har spelat en viktig roll i vattenprojekten som IKEA har inlett på företaget, och han driver frågan om att Unilliance ska delta i ännu ambitiösare projekt för att spara vatten.
”När vi började arbeta med IKEA hade vi redan ett reningsverk för spillvatten för att rena det från föroreningar innan det släpptes ut i miljön. IKEA föreslog istället att vi skulle tänka på hur vi kan minska och återanvända spillvattnet.

”Med några enkla användningar kan vi till exempel nu använda spillvatten för att kyla maskinerna. Det sparar cirka 100 kubikmeter vatten varje dag – på ett år blir det tillräckligt mycket vatten för att fylla 15 olympiska simbassänger!”

”Om fem till tio år kommer man att ändra lagarna i Bangladesh – alla blir tvungna att återanvända sitt spillvatten. Genom att samarbeta med IKEA ligger vi i framkant och våra kunder märker skillnaden”, säger han.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
Munblåsta glasvaser på ett fönsterbräde. De är tillverkade av nedsmälta glasrester i olika nyanser och ser ut som marmor.
VÄRDE, INTE AVFALL
Cirkeltänk
På IKEA letar vi alltid efter sätt att få ut mer av mindre. Men för att kunna hjälpa våra kunder att skapa ett bättre liv hemma i en värld med knappa resurser måste vi jobba hårdare. Vi måste tänka nytt kring allt från vilka material vi använder till var elektriciteten i våra varuhus kommer ifrån, och hur vi kan få våra produkter att hålla längre i ett kretslopp med reparation, återanvändning och återvinning.
Vi strävar efter att använda förnyelsebara och återvunna resurser så effektivt som möjligt i hela vår värdekedja, för att skapa värde och inte avfall. Och när du tar hem produkterna vill vi hjälpa dig att få dem att hålla längre, eller ge dem nytt liv när du inte behöver dem längre.
Tre soffbord i askfanér med ben i massiv björk. Ett stort och två små som får plats under.
Färgglada lådor av returpapper i olika storlekar.
Gör rätt från början
Vi måste börja någonstans om vi ska kunna göra världen mer hållbar. Genom att planera för produkternas nästa liv redan i designfasen får vi ett försprång. För att kunna få ut mer av mindre använder vi material som är förnyelsebara, återvunna och från mer hållbara källor. Våra produkter måste hålla så länge som de behövs och vara lätta att ta hand om, reparera, återanvända, sätta ihop igen och återvinna. Ju bättre vi blir på det, desto bättre är det för våra kunder och vår planet.
No Youtube Player
Gammalt material, nytt kök. Det kanske låter som att vi är snåla, men vi tycker inte om att kasta bort saker. För oss är avfall en värdefull resurs, så vi letar alltid efter sätt att använda mer
återvunnet material i våra produkter. Därför har vi skapat KUNGSBACKA köksfront. Den här serien är inte bara elegant och motståndskraftig mot fingeravtryck. Här hittar du våra första köksluckor och lådfronter av 100°procent återvunnet FSC(R)-certifierat trä och PET-flaskor.
Varje år används omkring 100 miljarder PET-flaskor i världen, varav en tredjedel återvinns. Genom att ge dessa ett nytt liv som folie i våra köksfronter visar vi att det inte bara är en bra grej att återvinna – det ger också fina nya produkter.
Närbild på en stapel med vita plastlådor av återvunnet PET-material i olika storlekar.
Det här är ingen vanlig låda. Det som är skräp för en person kan vara
en skatt för någon annan. För oss är den praktiska förvaringslådan KUGGIS,
av återvunna PET-flaskor, en av dessa skatter. Den här lådan är flexibel, snygg och återvinningsbar. En förvaringsfavorit som kan användas om och om igen.
blå bakgrund
Visste du att?
Senast oktober 2020 ska
100 procent av materialet i våra plastprodukter vara förnyelsebart och/eller återvunnet. Det motsvarar ungefär 40 procent av vår totala plastförbrukning.
Källsorteringskärl i olika storlekar och former för att återvinna papper, flaskor, batterier osv.
blå bakgrund
Visste du att?
Senast år 2020 ska 90 procent
av avfallet från våra egna verksamheter återvinnas eller
energiåtervinnas. 80 procent av avfallet från varuhus och distributionscentraler materialåtervinnas.
Mot noll avfall
På IKEA koncernen har vi bestämt oss för att vi ska bli en helt avfallsfri och energioberoende organisation senast 2020. Det är inget enkelt mål, men tack vare samarbetet med leverantörer, partner och kunder är målet inom räckhåll.
IKEA of Sweden går även igenom hela leverantörskedjan tillsammans med leverantörer och partner för att se till att våra produkter tillverkas och distribueras på effektivast möjliga sätt. Det omfattar att minimera avfallet i värdekedjan och göra det till en resurs genom att använda det i nya produkter.
> Läs mer om våra investeringar i förnyelsebar energi här
orange bakgrund
Visste du att?
Under 2016 kunde vi återvinna eller energiåtervinna 89 procent av avfallet i hela vår verksamhet.
Två munblåsta glasvaser på ett fönsterbräde. De är tillverkade av nedsmälta glasrester i olika nyanser och ser ut som marmor.
Skönheten i glasskärvor. Glaset som används när vi tillverkar IKEA PS 2017 vas har en historia att berätta. I sitt första liv blev det bortsorterat på grund av bubblor eller defekter. Men nu har det trasiga glaset smälts om och munblåsts till massproducerade produkter av skickliga hantverkare. Ändå lever karaktären i varje glasskärva vidare och ger varje vas en unik blandning av färger och mönster. Genom att återanvända glaset istället för att kassera det sparar vi värdefulla och begränsade resurser, samtidigt
som ditt hem får extra karaktär.
En pall med trasmattor av överblivet tyg från sängkläder.
Ett kliv framåt. TÅNUM vävs för hand, vilket gör varje matta unikt vacker. Något som gör den här mattan ännu bättre är att vi använder återvunnen bomull från vår egen verksamhet i tillverkningen. Mer än 90 procent av materialet som används för att tillverka TÅNUM är överblivet tyg från vår tillverkning av sängkläder. När du kliver på TÅNUM matta blir ditt miljömässiga fotavtryck mindre.
En person som sorterar återvunna textilier.
Ge sakerna en andra chans
På IKEA vill vi att kunderna ska tycka om och ta hand om våra produkter så länge som möjligt – och när de inte gör det längre så tar vi över. I varuhusen testar vi smartare och miljövänligare sätt att förlänga produkternas livslängd. I Belgien till exempel erbjuder vi kunderna fem alternativ för att ge möblerna ett andra liv: försäljning av gamla möbler från IKEA i varuhusen, förnyelse av möblerna genom att måla eller montera om dem, reparationer genom att erbjuda reservdelar, returer av gamla möbler via vår transportservice samt donationer till välgörenhetsorganisationer.
Globalt erbjuder vi alla kunder reservdelar, och på de flesta av våra marknader har kunderna möjlighet att lämna tillbaka sina gamla madrasser när de köper nya. Ta vara på möjligheten att ge äldre möbler nytt liv, vare sig du behåller dem eller lämnar dem till oss.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
LIVSMEDEL
Mat du kan äta med gott samvete
Vi vill erbjuda mat som är god, hållbar och har ett balanserat näringsinnehåll. Därför har vi en mängd hållbara och ekologiska alternativ i våra IKEA restauranger och Swedish Food Markets. Vi väljer alltid omsorgsfullt ut ingredienser som certifierats för att uppfylla vissa krav gällande miljö och socialt ansvar, och lägger även löpande till nya produkter i vårt sortiment.
Njut av grönsaker i smakligt runt format
Våra grönsaksbullar är fulla av nyttiga ingredienser som kikärter, gröna ärter, morot, paprika, majs och grönkål. En näringsrik måltid med gott om protein och näringsämnen. Dessutom har de ett lågt koldioxidavtryck. Med andra ord är de ett riktigt bra alternativ till våra klassiska köttbullar.
IKEA grönsaksbullar i en stekpanna i gjutjärn omgiven av en lök, en morot och lite grönt.
Vi tror på att göra ansvarsfulla livsmedelsinköp.
Vi tror på
att ta fram mat på ett hållbart och ansvarsfullt sätt
Närbild av huvud och stjärt på en lax på en bädd av is.
Lax från ansvarsfulla odlingar
Friska och goda fiskar ger friska och glada kunder. Därför har IKEA fört en dialog med experter på global miljö för att utveckla ansvarsfulla standarder för laxodling som är bättre för fisken och för miljön. All lax på IKEA kommer från ASC-certifierade odlingar (Aquaculture Stewardship Council).
Närbild av fisk och räka på en bädd av is.
Fisk som är både god och miljömässigt hållbar
All vildfångad fisk och räkor som serveras och säljs på IKEA kommer från fiskerier som är certifierade enligt den oberoende organisationen MSC:s krav (Marine Stewardship Council). När du äter våra goda rätter med MSC-certifierad fisk och skaldjur kan du vara säker på att du stödjer hållbart fiske och säkrar fisk- och skaldjursbestånden för kommande generationer.
Närbild av färska svenska lingon i en skål.
Vi har valt ut riktigt fina ekologiska alternativ åt dig
Visste du att all sylt i Swedish Food Market är ekologisk? Det finns flera olika sorter att välja mellan.
Närbild av kaffebönor i en keramikskål omgiven av blad.
Gott kaffe direkt från plantan
Allt kaffe vi säljer i Swedish Food Market produceras på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Det är UTZ-certifierat, vilket innebär att det uppfyller stränga krav från en oberoende organisation för att säkerställa en hållbar odling och rättvisa villkor för arbetarna. Du kan till och med spåra var kaffet du köper kommer ifrån på utzcertified.org/ikea
Närbild av kakaobönor i en svart skål omgiven av blad.
Choklad som du kan äta med gott samvete
Kakaon i våra IKEA chokladkakor uppfyller stränga krav från en oberoende organisation för att säkerställa en hållbar odling och rättvisa villkor för arbetarna. Håll utkik efter etiketten UTZ-certifierat i vår Swedish Food Market. Du kan spåra var kakaon i din UTZ-certifierade chokladkaka kommer ifrån på utzcertified.org/ikea
Närbild av avfallspåse som ska komposteras eller rötas till biogas.
Inget går till spillo
Vi strävar efter ett viktigt mål: att inte skicka något matavfall alls till soptippen. Det är bara ett av flera initiativ för att försöka minska vår inverkan på miljön. Vart tar allt matavfall vägen då? Det komposteras eller rötas till biogas.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
Mat du kan äta med gott samvete
Vi vill erbjuda mat som är god, hållbar och har ett balanserat näringsinnehåll. Därför har vi en mängd mer hållbara alternativ I våra IKEA restauranger och Swedish Food Markets. Till vårt sortiment väljer vi alltid omsorgsfullt ut ingredienser som certifierats för att uppfylla vissa krav gällande miljö och socialt ansvar, och lägger även löpande till nya produkter som är nyttiga och främjar en sundare livsstil. Vi jobbar också hårt för att minimera mängden matavfall i våra varuhus.
Svartvitt foto av en man framför en fiskebåt med ett berg i bakgrunden.
Fisk och skaldjur från hållbart fiske
Friska och goda fiskar ger friska och glada kunder. Därför har IKEA fört en dialog med globala miljöexperter för att utveckla hållbara standarder för laxodling som är bättre för fisken och för miljön. All IKEA lax kommer från odlingar som är certifierade enligt ASC:s (Aquaculture Stewardship Council) standarder.
No Youtube Player
Inköp från ansvarsfulla källor motverkar utfiskning av haven
I dag är 90 procent av världens fiskbestånd helt exploaterade eller överexploaterade. Genom att göra ansvarsfulla inköp kan vi se till att fiskbestånden inte minskar ytterligare.
Sjögräs blir tångkorn
Tångkorn är en miljösmart produkt som görs av tång som växer i havet. Och tång är dessutom en hållbar växt som växer med upp till 50 cm per dag. Våra tångkorn är ett bra veganskt alternativ till rom, och bidrar inte till någon minskning av fiskbestånden eftersom ingen fiskrom används.
Närbild av små glasburkar fyllda med röda tångkorn.
Fisk och skaldjur som både du och dina barnbarn kan njuta av
All vildfångad fisk och räkor som serveras och säljs på IKEA kommer från fiskerier som är certifierade enligt den oberoende organisationen MSC:s krav (Marine Stewardship Council). När du äter våra goda rätter med MSC-certifierad fisk och skaldjur kan du vara säker på att du stödjer hållbart fiske och säkrar fisk- och skaldjursbestånden för kommande generationer.
> Läs mer om hur gott produkterna i SJÖRAPPORT smakar här
En blandning av fisk, räkor och is, ses här ovanifrån.
Jacqueline Macalister, ansvarig för hälsa och hållbarhet hos IKEA Food.
”Förutom UTZ-certifieringen ville vi att våra bönor också skulle vara ekologiskt odlade, alltså utan användning av kemiska gödnings- och bekämpningsmedel.”
Närbild av händer som plockar kaffebär från en planta.
Kaffeplantan måste växa i ca tre år innan man kan börja skörda kaffebären.
Hjälp kaffeodlarna att odla bättre kaffe
IKEA kaffebönorna kommer från familjeodlingar och småskaliga kooperativ i länder som Honduras, Mexiko och Peru. Kaffet är både UTZ-certifierat och ekologiskt odlat i enlighet med EU-standarder, utan användning av kemikalier eller bekämpningsmedel. UTZ jobbar för att förbättra ett antal områden för odlarna, exempelvis odlingsmetoder. Detta hjälper till att sänka kostnaderna samt öka skördarnas kvalitet och mängd, vilket ger odlarna bättre försörjningsmöjligheter. Arbetarna får en lön som de kan leva på och odlarna får en skäligare del av vinsten. Det gör att deras barn kan gå i skolan och också ha tid för lek.
No Youtube Player
Möt våra kaffeodlare
Du får gott kaffe och odlarna får skälig lön
Sedan 2008 är allt kaffe som säljs och serveras på IKEA certifierat av UTZ. Certifieringen var ett positivt steg mot bättre kaffe och garanterar hållbara jordbruksstandarder, rättvisa villkor och spårbarhet hela vägen tillbaka till plantagen. Men att uppnå verkligt hållbara och goda bönor var bara början på vår resa. Nu är kaffebönorna även ekologiska.

”Förutom UTZ-certifieringen ville vi att våra bönor också skulle vara ekologiskt odlade, alltså utan användning av kemiska gödnings- och bekämpningsmedel.” – Jacqueline Macalister, ansvarig för hälsa och hållbarhet hos IKEA Food. ”Det innebär friskare jordar och mindre påverkan på klimatet. Dessutom får odlarna mer betalt för ekologiska skördar. På så sätt kan de förbättra sin försörjning samtidigt som de slår vakt om miljön.”
> Prova en kopp kaffe från PÅTÅR serien
Närbild av en säck fylld med kaffebönor.
Ekologiskt och UTZ är en bra kombination
Allt kaffe som vi serverar och säljer i IKEA Swedish Food Market, IKEA bistro och IKEA restaurangen är både ekologiskt och UTZ-certifierat. De smakrika bönorna uppfyller stränga, oberoende krav som säkerställer hållbara odlingsmetoder och rättvisa villkor för arbetarna. Du kan till och med spåra varifrån kaffet du köper kommer på utz.org/ikea.
Kaffebönor på en grå bricka tillsammans med gröna blad, ses här ovanifrån.
Choklad som du kan äta med gott samvete
Kakaon i våra IKEA chokladkakor uppfyller stränga krav från en oberoende organisation för att säkerställa en hållbar odling och rättvisa villkor för arbetarna. Håll utkik efter etiketten UTZ-certifierat i vår Swedish Food Market. Du kan spåra varifrån kakaon i din UTZ-certifierade chokladkaka kommer på utzcertified.org/ikea
Kakaofrukt och kakaobönor en svart bricka tillsammans med gröna blad, ses här ovanifrån.
Njut av grönsaker i smakligt runt format
Lanseringen av grönsaksbullarna är en del av det faktum att IKEA som ett ansvarsfullt företag vill utveckla livsmedelssortimentet så att det innehåller fler hållbara produkter. Våra grönsaksbullar är fulla av nyttiga ingredienser som kikärter, gröna ärter, morot, paprika, majs och grönkål. En näringsrik måltid med gott om protein och näringsämnen. Dessutom har de ett lågt koldioxidavtryck. Med andra ord är de ett riktigt bra alternativ till våra klassiska köttbullar.
> Bjud in mer grönt i ditt liv och välj en sundare livsstil
Stekta grönsaksbullar i en stekpanna av gjutjärn, ses här ovanifrån.
Vi har valt ut riktigt fina ekologiska alternativ åt dig
Du hittar alltid ekologisk mat i Swedish Food Market, som lingonsylt, kaffe och kakor. Vi har också alltid minst en ekologisk rätt på menyn i våra restauranger samt minst en ekologisk barnrätt.
Röda lingon i en svart skål med lite lingonris vid sidan om, ses här ovanifrån.Brun papperspåse fylld med matavfall, ses här ovanifrån.
Noll avfall – det är målet
Hos IKEA tycker vi att ingen mat ska gå till spillo. Därför jobbar vi nu för att uppnå ett par riktigt ambitiösa mål: i slutet av augusti 2020 ska vi se till att halvera matavfallet hos IKEA. Dessutom ska 90 procent av allt matavfall återvinnas eller omvandlas till en resurs som exempelvis kompost eller biogas.