ENERGI OCH RESURSER

Vi skapar positiva förändringar

Skog där solens strålar tränger in
Att göra mer för mindre är inget nytt för oss – det är en del av vårt arv. Vi arbetar också för att förvandla avfall till resurser, köpa in livsmedel och material på ett ansvarsfullt sätt och värna om naturens tillgångar. Dessutom går vi över till förnybar energi med målet att bli energioberoende.

> Läs IKEA Hållbarhetsrapport för 2015 (.pdf)
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | AVFALL | LIVSMEDEL
Den 27 maj 2015 blev IKEA i Norden 100% energioberoende
MILSTOLPEN GLÖTESVÅLEN
Den 27 maj 2015 blev IKEA i Norden 100% energioberoende
Vi har bestämt oss för att bli energioberoende genom att använda energi så effektivt som möjligt och att investera i förnybar energi. Invigningen av våra 30 vindkraftverk på Glötesvålen i Härjedalen är därför en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete. Vi når nu vårt mål att producera mer förnybar energi än vi förbrukar i alla våra varuhus, lager och övriga byggnader i Norden.
KLIMAT OCH ENERGI
Vi satsar stort på att tackla klimatförändringana
Det krävs omedelbara åtgärder för att ta itu med klimatförändringarna. Därför har IKEA koncernen och IKEA Foundation gjort nya åtaganden på sammanlagt 1 miljard euro för klimatåtgärder.
No Youtube Player
No Youtube Player
No Youtube Player
Blå bakgrund med fyra vindkraftverk på rad och vit text
Visa ditt stöd för en framtid med 100% ren energi
> Gå med i uppropet på momentforaction.org/100percent
Visste du att IKEA koncernen kommer att producera lika mycket förnyelsebar energi som vi konsumerar i våra varuhus och andra byggnader senast 2020?
Visste du att
IKEA koncernen kommer att producera lika mycket förnybar energi som vi förbrukar i våra varuhus och andra byggnader senast 2020?
Investeringar för 600 miljoner euro
i vind- och solkraft
De nya investeringarna görs utöver de 1,5 miljarder euro som vi redan har investerat i vind- och solkraft sedan 2009. Vi har åtagit oss att äga 314 vindkraftverk och hittills har vi lagt nästan 700 000 solcellspaneler på våra byggnader.
400 miljoner euro till stöd för
människor och samhällen
IKEA Foundations investeringsåtagande stärker utsatta samhällens förmåga att hantera klimatförändringarna och hjälper människor där att börja använda teknik med förnybar energi i hem, skolor, samhällen och företag.
Nu är det LED som gäller
Visste du att LED förbrukar 85 procent mindre el än vanliga glödlampor och håller i upp till 20 år?
Visste du att LED förbrukar upp till 85 procent mindre el än vanliga glödlampor och håller i upp till 20 år?
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | AVFALL | LIVSMEDEL
Trä
Vi älskar trä
Och det gör vi för att det är hållbart, förnyelsebart och återvinningsbart. Som en av de största träanvändarna i detaljhandelssektorn letar vi ständigt efter smarta sätt att använda materialet. I våra filmer kan du lära dig mer om hur vi jobbar för att skydda och bevara denna värdefulla resurs.
> Ladda ner översikten om hur vi kommer att vara Forest Positive år 2020
No Youtube Player
Vår väg till Forest Positive
No Youtube Player
Hör Steve Howard, hållbarhetschef inom IKEA Gruppen, prata om målet att IKEA år 2020 ska vara ”Forest Positive”.
No Youtube Player
Se hur skogsspecialisten Egle Petrylaite jobbar tillsammans med våra leverantörer för att se till att träet köps in på ett ansvarsfullt sätt.
Fyra personer i en skog går igenom en IWAY kvalitetschecklista
Tydliga standarder för ansvarsfullt skogsbruk
Vår IWAY-standard för skogsbruk ställer tydliga krav på allt trä som används i våra IKEA-produkter. Bland annat får träet inte komma från illegal avverkning, från verksamheter som är inblandade i sociala konflikter rörande skogsfrågor eller från skogar med högt bevarandevärden. Alla leverantörer måste följa standarden för att få lov att leverera till oss och vi utför granskningar hos leverantörerna för att kontrollera att kraven efterföljs. > Ladda ner och läs mer om vår IWAY skogsbruksstandard (.pdf)
WWF-karta som visar samarbetsprojekt mellan IKEA och WWF i Litauen, Ukraina, Bosnien och Hercegovina, Rumänien, Bulgarien, Ryssland, Kina och Laos
Litauen
Ukraina
Bosnien och Hercegovina
Rumänien
Bulgarien
Ryssland
Kina
Laos
Vietnam
Kambodja
Skogscertifiering tillsammans med WWF
Vi arbetar med WWF och andra samarbetspartners för att bekämpa illegal avverkning och främja ansvarsfull trähandel. IKEA och WWF har samarbetat sedan 2002 för att stödja en trovärdig skogscertifiering samt kartlägga och skydda skogar med höga bevarandevärden för att säkra biologiska och sociala värden i skogen. Hittills har vi bidragit till bättre skogsbruk i Europa och Asien och hjälpt till att öka den FSC®-certifierade skogsarealen med cirka 35 miljoner hektar (vilket ungefär motsvarar Tysklands yta) i de länder där vi samarbetar. > Läs mer om det här samarbetet på WWF:s webbplats
Göra rätt när saker går fel
För flera år sedan upptäckte vi fibrer från tropiskt ädelträ i några av våra pappersprodukter, vilket inte ligger i linje med våra standarder. Efter en grundlig utredning har vi förbättrat våra interna rutiner för att se till att detta inte händer igen.
Förebygga användningen av illegalt avverkat valnötsträ
För ungefär fem år sedan upptäckte våra skogsexperter illegal avverkning av valnötsträd i Kina, vi stoppade då användningen av träet i våra produkter. Som ett resultat görs MOLGER badrumsserie nu av björk från certifierade skogar.
Läs mer om hur vi jobbar med skogsbruk
Förutom att alla leverantörer måste följa vår IWAY-standard för skogsbruk, ökade mängden trä från mer hållbara källor – återvunnet trä och trä från FSC®-certifierade skogar – till 50 procent år 2015. Vårt mål är att den siffran ska ligga på 100 procent år 2020. Läs mer om det här arbetet på FSC®:s webbplats

Rapporter och material som kan laddas ner

> Ladda ner How we work with palm oil (.pdf)
Läs mer om vår plan att i slutet av 2015 enbart köpa in 100 procent certifierad, segregerad och hållbar palmolja.
> Ladda ner IWAY Forestry- och Forest Stewardship Council®-standarder (.pdf) > Ladda ner hållbarhetsstrategin People & Planet Positive (.pdf)
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | AVFALL | LIVSMEDEL
BOMULL
Nu är det bomull från mer hållbara odlingar som gäller
Vi är väldigt stolta över att meddela att från och med den 1 september kommer all bomull vi använder i våra produkter från mer hållbara odlingar. Det innebär att bomullen odlas med mindre vatten samt mindre mängd kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel, samtidigt som odlarna får högre vinstmarginaler.
Vissa produkter (som producerats före den 1 september 2015) kan fortfarande finnas tillgängliga under viss tid på varuhusen tills de blir slutsålda. Det handlar om en väldigt liten volym och om bara ett fåtal produkter.
Bomullsodlare som står i ett bomullsfält och håller i lite bomull.
Tack vare Better Cotton Initiative kan bomullsodling nu bli bättre för både människor och miljö.
Närbild av ÄLSKAD babyfilt.
Varför mer hållbar bomull gör skillnad
Bomull är en av våra viktigaste råvaror. Den finns i många IKEA produkter – från soffor och kuddar till lakan och madrasser. Även om vi älskar att jobba med bomull insåg vi att konventionell bomullsodling ofta är skadlig både för miljön och människorna som odlar den.
Inom konventionell bomullsodling används stora mängder kemikalier och vatten. Det leder ofta till jorderosion, vattenbrist och avsevärda hälsorisker för odlarna. Och eftersom det största delen av bomullen växer på små odlingar i utvecklingsländer, är det många odlare som kämpar hårt för att försörja sig.
Därför ville vi att hitta ett sätt att komma tillrätta med de här utmaningarna för att förbättra bomullsproduktionen.
Agera för att förändra bomullsbranschen
För mer än tio år sedan började IKEA arbetet med att förändra bomullsproduktionen. Tillsammans med WWF och andra hjälpte vi till att starta Better Cotton Initiative (BCI) som syftar till att göra bomullsproduktionen bättre för odlarna, bättre för miljön och bättre för hela branschens framtid genom att utveckla mer hållbar bomull.
Sedan 2005 har vi samarbetat med WWF för att göra bomullsodlingen mer hållbar. Arbetet inleddes med 500 odlare i Pakistan. I början var de tveksamma till att ändra sina odlingsmetoder. Men efter ett år var resultaten så bra att vi lyckades inspirera fler odlare att ansluta sig till våra projekt i Indien och Pakistan.
Med hjälp av handfast undervisning och Farmer Field Schools har vi tillsammans med våra samarbetspartner hjälpt ca 110 000 odlare att lära sig mer hållbara odlingsmetoder. Initiativet har gett odlarna lägre kostnader, högre vinster och bättre arbetsförhållanden. Resultatet är en bättre levnadsstandard för odlarna och deras familjer vilket bland annat innebär att barnen kan gå i skolan.
Bomullsodlare som sitter på huk i ett bomullsfält och inspekterar en vattenledning.
No Youtube Player
> Läs mer om IKEA och WWF:s bomullsprojekt
Hållbar förändring
Vi är glada över att ha nått vårt mål på 100 procent. Men arbetet slutar inte här. IKEA satsar nu på att skapa positiva förändringar inom hela bomullsbranschen. Idag kommer 72 % av vår bomull från Better Cotton-leverantörer och 20 % är återvunnen bomull. Vår vision är att mer hållbar bomull ska bli det självklara materialvalet och att det ska vara prisvärt och tillgängligt för många, även utanför vår verksamhet.
Bomull från mer hållbara odlingar
Bomull från mer hållbara odlingar
Av all bomull som används i IKEA produkter kommer 20 % från återvunnen bomull. Återstående 80 % kommer från följande källor:
Better Cotton: 72 %
Towards Better cotton*: 23%
Annan mer hållbar bomull, t.ex. E3-programmet i USA: 5 %
*Towards Better cotton är en standard som utvecklats av IKEA efter samma principer och kriterier som Better Cotton, som ett steg på vägen att leva upp till Better Cotton-standarden.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | AVFALL | LIVSMEDEL
Rent, friskt vatten som sköljer över händer
VATTEN
Vi behandlar vatten med respekt
Vatten är nödvändigt för allt liv – men i vissa delar av världen är rent färskvatten något av en lyx. Därför är vatten, både när det gäller kvantitet och kvalitet, en viktig fråga för oss och våra leverantörer. Vårt mål är att vi senast i augusti 2020 ska bli mer vatteneffektiva genom att främja vattenhanteringen i hela vår värdekedja. I samarbete med andra ska vi bidra till förbättrad vattenhantering i områden där vattentillgången är ansträngd genom att fokusera på både vattenförbrukningen och vattenkvaliteten.
Så samarbetar vi för att spara vatten och energi i Indien
För vissa fabriker i södra Indien är det enda sättet att få tillräckligt med vatten att frakta det 50 km i lastbil. Gamla maskiner och förorenade vattentäkter gör ofta produktionen ännu mindre effektiv vad gäller energi och vatten. Jansons, en textilleverantör i Erode i södra Indien, blev inspirerade av IKEAs strategi People & Planet Positive och inledde ett samarbetsprojekt för att kunna hantera problemet. Man införde bland annat ett system för att återvinna spillvatten till tryck, en ny färgningsprocess som förbrukar mindre vatten och kontroll av att motorer endast körs när det behövs.

”Vår fabrik ligger i ett område där det är ont om vatten och energi, vilket ställde till rejäla problem för oss”, säger mr Thirukumar, VD för Jansons Industries. ”Med IKEAs hjälp såg vi att projektet gjorde skillnad, och vi blev motiverade att hitta fler möjligheter. Tack vare våra medarbetares insatser har vi hittills sparat över 285 MWh energi och 69 miljoner liter vatten.”
Vattenreningsverk vid en IKEA leverantörs fabrik i Bangladesh
Vatten pumpas in i ett vattenreningsverk i Bangladesh.
Tänka framåt: så sparar vi vatten i framtiden
Över 23 miljoner människor i Bangladesh har inte tillgång till rent dricksvatten.

”Jag vill inte att mina barn och barnbarn ska vara siffror i den statistiken. Jag vill se till att mitt företag inte gör något som ställer till det för kommande generationer”, säger Shah S Alam, VD för Unilliance, en av IKEAs textilleverantörer i Bangladesh. Han har spelat en viktig roll i vattenprojekten som IKEA har inlett på företaget, och han driver frågan om att Unilliance ska delta i ännu ambitiösare projekt för att spara vatten.
”När vi började arbeta med IKEA hade vi redan ett reningsverk för spillvatten för att rena det från föroreningar innan det släpptes ut i miljön. IKEA föreslog istället att vi skulle tänka på hur vi kan minska och återanvända spillvattnet.

”Med några enkla användningar kan vi till exempel nu använda spillvatten för att kyla maskinerna. Det sparar cirka 100 kubikmeter vatten varje dag – på ett år blir det tillräckligt mycket vatten för att fylla 15 olympiska simbassänger!”

”Om fem till tio år kommer man att ändra lagarna i Bangladesh – alla blir tvungna att återanvända sitt spillvatten. Genom att samarbeta med IKEA ligger vi i framkant och våra kunder märker skillnaden”, säger han.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | AVFALL | LIVSMEDEL
AVFALL
Återvinning i den stora, blå lådan
Att inte slösa och göra mer av mindre – det är en del av våra småländska rötter. Vi vill hushålla med resurserna och detta är något vi lever efter varje dag. Senast i augusti 2015 ska alla våra heminredningsartiklar, inkl. alla förpackningar, vara gjorda av antingen förnyelsebara, återvinningsbara eller återvunna material.
Vi strävar efter att inte skicka något avfall till deponering från de områden där det är möjligt på varuhusen och i andra IKEA verksamheter.
Återvinningsstation på ett IKEA varuhus
Ta med ditt avfall till IKEA!
Eftersom vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt att återvinna ger vi dig möjligheten att lämna ditt avfall till återvinning på IKEA varuhusen. Visste du att du kan lämna in uttjänta batterier och lågenergilampor på de flesta IKEA varuhus?

> Till ditt lokala IKEA varuhus
Återvunna LED-lampor
Skapa cirkulär ekonomi
På IKEA jobbar vi mot cirkulär ekonomi, där resurser används mer effektivt med hjälp av återanvändning och återvinning. I flera av våra varuhus kan kunder lämna in oönskade IKEA möbler för att säljas vidare eller skänas till välgörande ändamål. I vissa länder tas använda madrasser emot för att återvinnas och bli till ny energi. Andra länder och varuhus tar emot textilier som återvinns till nya material. Detta är början på en spännande resa där vi sluter cirkeln.
Mattor på hög
VISSTE DU ATT:
År 2015 återvanns 89 procent av avfallet från hela vår verksamhet.
Customer recycling station at an IKEA store
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | AVFALL | LIVSMEDEL
LIVSMEDEL
Mat du kan äta med gott samvete
Vi vill erbjuda mat som är god, hållbar och har ett balanserat näringsinnehåll. Därför har vi en mängd hållbara och ekologiska alternativ i våra IKEA restauranger och Swedish Food Markets. Vi väljer alltid omsorgsfullt ut ingredienser som certifierats för att uppfylla vissa krav gällande miljö och socialt ansvar, och lägger även löpande till nya produkter i vårt sortiment.
Njut av grönsaker i smakligt runt format
Våra grönsaksbullar är fulla av nyttiga ingredienser som kikärter, gröna ärter, morot, paprika, majs och grönkål. En näringsrik måltid med gott om protein och näringsämnen. Dessutom har de ett lågt koldioxidavtryck. Med andra ord är de ett riktigt bra alternativ till våra klassiska köttbullar.
IKEA grönsaksbullar i en stekpanna i gjutjärn omgiven av en lök, en morot och lite grönt.
Vi tror på att göra ansvarsfulla livsmedelsinköp.
Vi tror på
att ta fram mat på ett hållbart och ansvarsfullt sätt
Närbild av huvud och stjärt på en lax på en bädd av is.
Lax från hållbart fiske
Friska och goda fiskar ger friska och glada kunder. Därför har IKEA fört en dialog med experter på global miljö för att utveckla hållbara standarder för laxodling som är bättre för fisken och för miljön. All lax på IKEA kommer från ASC-certifierade odlingar (Aquaculture Stewardship Council).
Närbild av fisk och räka på en bädd av is.
Fisk som är både god och miljömässigt hållbar
All vildfångad fisk och räkor som serveras och säljs på IKEA kommer från fiskerier som är certifierade enligt den oberoende organisationen MSC:s krav (Marine Stewardship Council). När du äter våra goda rätter med MSC-certifierad fisk och skaldjur kan du vara säker på att du stödjer hållbart fiske och säkrar fisk- och skaldjursbestånden för kommande generationer.
Närbild av färska svenska lingon i en skål.
Vi har valt ut riktigt fina ekologiska alternativ åt dig
Visste du att all sylt i Swedish Food Market är ekologisk? Det finns flera olika sorter att välja mellan.
Närbild av kaffebönor i en keramikskål omgiven av blad.
Gott kaffe direkt från plantan
Allt kaffe vi säljer i Swedish Food Market produceras på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Det är UTZ-certifierat, vilket innebär att det uppfyller stränga krav från en oberoende organisation för att säkerställa en hållbar odling och rättvisa villkor för arbetarna. Du kan till och med spåra var kaffet du köper kommer ifrån på utzcertified.org/ikea
Närbild av kakaobönor i en svart skål omgiven av blad.
Choklad som du kan äta med gott samvete
Kakaon i våra IKEA chokladkakor uppfyller stränga krav från en oberoende organisation för att säkerställa en hållbar odling och rättvisa villkor för arbetarna. Håll utkik efter etiketten UTZ-certifierat i vår Swedish Food Market. Du kan spåra var kakaon i din UTZ-certifierade chokladkaka kommer ifrån på utzcertified.org/ikea
Närbild av avfallspåse som ska komposteras eller rötas till biogas.
Inget går till spillo
Vi strävar efter ett viktigt mål: att inte skicka något matavfall alls till soptippen. Det är bara ett av flera initiativ för att försöka minska vår inverkan på miljön. Vart tar allt matavfall vägen då? Det komposteras eller rötas till biogas.
DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV:
Källsorteringslösningar kan hjälpa dig att bli mer miljövänlig
ETT HÅLLBART LIV HEMMA
Många bäckar små
Se vad som gör IKEA till en inspirerande arbetsplats. Se hur du kan minska din miljöpåverkan genom att källsortera.
> Läs mer om Ett hållbart liv hemma
Genom att stärka flickor och kvinnor kan man skapa helhetslösningar för att motverka fattigdom och barnarbete
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN
Vi sätter människorna främst
Vi hjälper till att göra vardagslivet bättre för människor över hela världen.
> Läs mer om Människor och samhällen