ENERGI OCH RESURSER

Vi gör positiva förändringar

Skog där solens strålar tränger in
Att göra mer för mindre är inget nytt för oss – det är en del av vårt arv. Vi arbetar också för att förvandla avfall till resurser, köpa in livsmedel och material på ett ansvarsfullt sätt och värna om naturens tillgångar. Dessutom går vi över till förnybar energi med målet att bli energioberoende.

> Ladda ner IKEA hållbarhetsrapport 2013 (.pdf)
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | AVFALL | LIVSMEDEL
KLIMAT OCH ENERGI
Att bli energioberoende
Vi vill ha en positiv inverkan på miljön och kommer därför att vara 100 % förnybara 2020 – vi kommer att producera lika mycket förnybar energi som vi förbrukar genom att använda förnybara källor som vindkraft och solenergi. Vi håller också på att effektivisera våra byggnader så att de blir mindre energikrävande.
> Ladda ner vår hållbarhetsstrategi, People & Planet positive (.pdf)
Arbetare installerar solpaneler på ett IKEA varuhus
Vi har installerat mer än 300 000 solpaneler på IKEA byggnader världen över.
Ett IKEA varuhus med solpaneler sett uppifrån
Vi vill bli energioberoende
Vi har redan börjar arbeta mot det målet genom att investera i energieffektiva lösningar och produktion av förnybar energi.
En vindkraftspark
Så når vi vårt mål
För att kunna nå vårt mål att bli energioberoende har vi öronmärkt 1,5 miljarder euro för investeringar (främst i vindkraft och solenergi) fram till 2015.
VÅRT MÅL
I slutet av 2020 kommer vi att producera lika mycket förnybar energi som vi förbrukar
Mer produkter och mindre luft i leveranserna
När vi skickar ut våra produkter i världen vill vi gärna undvika att transportera en massa luft. Det är här ”fyllnadsgraden” kommer in – den andel av utrymmet i lastbilar och containrar som faktisk utnyttjas. Fler produkter per last innebär färre lastbilar, tåg och båtar och en betydande minskning av koldioxidutsläppen. Vårt mål är att öka fyllnadsgraden från 62 procent (dagens fyllnadsgrad) till 70 procent. Det är mer än det låter som eftersom viktrestriktioner ofta hindrar oss från att fylla containrar och lastbilar hela vägen upp.
IKEA varuhusmedarbetare flyttar produkter staplade på en papperspall
Genom att byta från trä- till papperspallar har vi minskat den miljöpåverkan som transporten av IKEA produkter har med 75 000 ton koldioxid om året.
VIDJA lampa
Strävan efter förenkling
Vi försöker alltid förbättra våra produkter. Vi har till exempel omdesignat vår VIDJA lampa så att den är enklare att sätta ihop genom att ta bort 24 av de 33 komponenterna. Det har inneburit att packvikten har minskat med 28 %, och eftersom förpackningen är mindre får vi nu plats med 128 lampor på en pall där vi tidigare bara fick plats med 80 lampor.
> Se VIDJA bordslampa
EKTORP soffa
Att tänka utanför ramarna
Ibland när vi tror att en produkt inte kan förbättras mer bestämmer vi oss för att försöka ändå. En av våra produktdesigners kom på ett sätt att paketera EKTORP soffa plattare och göra förpackningen nästan hälften så stor. Det innebar att leveranskostnaderna och koldioxidutsläppen minskade och att vi kunde sänka priset – utan att kvaliteten påverkades!
> Se EKTORP soffor
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | AVFALL | LIVSMEDEL
Ett rum fyllt med IKEA produkter i trä
TRÄ
Naturlig skönhet
Vi älskar trä. Det är ett tåligt, varmt och levande material, som åldras med behag och som dessutom är förnybart och återvinningsbart. Därför lägger vi ner mycket arbete på att skydda och bevara denna viktiga naturresurs.
Använda trä på ett ansvarsfullt sätt
Trä är ett av våra viktigaste material och vi använder det i många av våra produkter. Vi försöker hela tiden hitta nya sätt att få ut så mycket av möjligt av träet genom att designa produkter som kräver mindre material och effektivisera tillverkningsprocessen.
Vi samarbetar sedan många år tillbaka med andra aktörer för att öka andelen trä som kommer från skogar med ansvarsfullt skogsbruk. Vi är en av grundarna till Forest Stewardship Council® (FSC) och har numera 21 skogsansvariga vars jobb är att se till att allt trä vi använder följer våra standarder för skogsbruk och att öka andelen certifierat trä i vår leveranskedja.
De fem länder vi främst köper in trä från är Polen, Sverige, Ryssland, Litauen och Tyskland.
Senast i augusti 2020 ska vi vara ”Forest Positive”. Det innebär att vi till fullo ska uppfylla våra skogsbrukskrav och främja implementeringen av hållbara skogsbruksmetoder även bortom våra egna behov och inom hela branschen. Vi vill också jobba för att få ett slut på avskogningen.
No Youtube Player
Tai Wen arbetar som skogsbruksspecialist för IKEA och ska se till att trä som köps in från Kina kommer från ansvarsfullt skogsbruk.
Skogsbruksspecialist mäter tillväxten
Vår skogsbruksstandard
Vår IWAY-standard för skogsbruk ställer tydliga krav på allt trä som används i våra IKEA produkter – bland annat får träet inte komma från illegal avverkning – från verksamheter som är inblandade i sociala konflikter rörande skogsfrågor eller från skogar med högt bevarandevärde. Alla leverantörer måste följa standarden för att få lov att leverera till oss och vi utför granskningar för att kontrollera att kraven efterföljs.
> Ladda ner IWAY-standarden för skogsbruk (.pdf)
IKEA trägalgar
Använda trä från mer hållbara källor
Förutom att alla leverantörer måste följa vår IWAY-standard för skogsbruk, ökade mängden trä från mer hållbara källor – återvunnet trä och trä från FSC-certifierade skogar – från 22,6 procent till 32,4 procent år 2013. Vårt mål är att den siffran ska ligga på 50 procent år 2017.

> Till FSC:s webbplats
Vårt samarbete med WWF
Vi samarbetar med bland annat WWF för att bekämpa illegal avverkning och främja en ansvarsfull handel med timmer. IKEA och WWF har samarbetat sedan 2002 för att främja en trovärdig skogscertifiering och kartlägga och skydda skogar med högt bevarandevärde för att värna om biologiska och sociala skogsvärden. Hittills har vi hjälpt till att förbättra skogsbruket i Europa och Asien och bidragit till en ökning av FSC-certifierade skogsområden med cirka 30 miljoner hektar i de länder där vi samarbetar.
> Till WWF:s webbplats
Vi stödjer 13 WWF-projekt för att främja ett mer ansvarsfullt skogsbruk i 11 länder.
En världskarta som visar de 13 WWF-projekt som IKEA stödjer i 11 länder
Laos
Vietnam
Kambodja
Ryssland
Kina
Ukraina
Litauen
Bosnien och Hercegovina
Rumänien
Bulgarien
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | AVFALL | LIVSMEDEL
En bomullsodlare håller i bättre bomull
BOMULL
Ett av våra favoritmaterial
Bomull är ett naturligt, förnybart material som används i några av våra mest omtyckta produkter – från soffor och kuddar till lakan och lampskärmar. Vi lägger ner mycket arbete på att göra bomullsodlingen bättre för människor och miljö.
Varför är mer hållbar bomull bättre?
Vi älskar att jobba med bomull eftersom det är ett mjukt och förnyelsebart material som andas. Men traditionell bomullsodling är ofta skadlig för miljön och människorna som odlar den. Därför samarbetar vi med odlare för att höja standarderna och helt eliminera barnarbete i vår leveranskedja. Vi samarbetar också med organisationer som Better Cotton Initiative (BCI) och WWF för att kunna anta ett holistiskt förhållningssätt vad gäller de komplexa miljöproblem som berör bomullsproduktionen. Vid utgången av år 2015 är vårt mål att all bomull som används ska komma från mer hållbara källor: bomull producerad i enlighet med Better Cotton Initiative, bomull odlad enligt andra hållbarhetsstandarder i USA eller bomull från odlare som jobbar mot att uppfylla standarderna i Better Cotton Initiative.

> Till BCI:s webbplats
No Youtube Player
Se hur vi samarbetar med odlare, BCI och WWF för att förändra bomullsbranschen.
Sundar Borude, en bomullsaktivist, lär ut hur man odlar bomull på ett hållbart sätt
En framgångsrik bomullsodlare
Sundar Borude i Maharashtra i centrala Indien har blivit en ”mästerutbildare” och förespråkare för gemensamma IKEA och WWF projekt som främjar bättre bomullsodlingsmetoder. Han lär sina grannar att tillämpa de enkla metoder – som att använda mindre kemikalier och vatten – som har gjort hans odling mer lönsam.
> Till WWF:s webbplats
FÄRGLAV, påslakan av bomull och lyocell
Alternativ till bomull
Bomull är ett av de material vi arbetar mest med, men vi letar ständigt efter förnybara material som kan ersätta den. Vårt FÄRGLAV påslakan är gjort av bomull och lyocell, en mjuk textilfiber som andas och som framställs av trä.
> Se FÄRGLAV påslakan
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | AVFALL | LIVSMEDEL
Rent, friskt vatten som sköljer över händer
VATTEN
Vi behandlar vatten med respekt
Vatten är nödvändigt för allt liv – men i vissa delar av världen är rent färskvatten något av en lyx. Därför är vatten, både när det gäller kvantitet och kvalitet, en viktig fråga för oss och våra leverantörer. Vårt mål är att vi senast i augusti 2020 ska bli mer vatteneffektiva genom att främja vattenhanteringen i hela vår värdekedja. I samarbete med andra ska vi bidra till förbättrad vattenhantering i områden där vattentillgången är ansträngd genom att fokusera på både vattenförbrukningen och vattenkvaliteten.
Vattenbehandlingsanläggning i en IKEA leverantörs fabrik i Bangladesh
Vattenbesparing i Bangladesh
En av våra största textilleverantörer i Bangladesh använder stora mängder vatten i sin tillverkning för IKEA: cirka 1,7 miljoner m3 om året. Som en del i vår utvecklingsprocess för leverantörer startade vi 2011/2012 ett projekt tillsammans för att minska vattenförbrukningen på deras anläggning med minst 20 % och testa våra vattenåtervinningsriktlinjer för textilier. Leverantören installerade 30 vattenmätare på olika ställen i anläggningen för att få klarhet i vilken process som förbrukar mest vatten. Vi förväntar oss att kunna spara 292 000 m3 vatten per år, vilket motsvarar den årliga vattenförbrukningen för ca 10 256 människor i Bangladesh.
Vi håller koll på vattenförbrukningen i varje process, och minskningsmål kommer att sättas upp genom hela textiltillverkningsprocessen, från blekning till tryck och färgning. Vi har också identifierat flera punkter där använt vatten skulle kunna återvinnas och användas på andra ställen på anläggningen, och kommer att driva pilotprojekt för att testa möjliga lösningar och besparingsalternativ.
Bättre vattenrening i Bangladesh
Tillgång till rent och säkert vatten är för många ingen självklarhet. I Bangladesh kämpar vattenreningsverken med att hålla jämna steg med befolkningsökningen och urbaniseringen, vilket gör att vattnets renhet ofta får stryka på foten. Detta kan vara skadligt för både hälsa och miljö, särskilt vid återkommande översvämningar under regnperioden.
Tillsammans med GIZ (German International Zusammenarbeit, ett konsultföretag inom hållbar utveckling), har vi tagit fram en 60 timmar lång utbildning för reningsverksanställda och cheferna hos våra leverantörer.
Kursen hjälper IKEA leverantörerna att hantera deras avloppsvatten mer effektivt, vilket hjälper dem att uppfylla kraven i IWAY, vår uppförandekod för leverantörer. I förra årets pilotprojekt deltog fem leverantörer och femton personer certifierades.
Vatten pumpas in i ett vattenreningsverk i Bangladesh.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | AVFALL | LIVSMEDEL
AVFALL
Återvinning i den stora, blå lådan
Att inte slösa och göra mer av mindre – det är en del av våra småländska rötter. Vi vill hushålla med resurserna och detta är något vi lever efter varje dag. Senast i augusti 2015 ska alla våra heminredningsartiklar, inkl. alla förpackningar, vara gjorda av antingen förnyelsebara, återvinningsbara eller återvunna material.
Vi strävar efter att inte skicka något avfall till deponering från de områden där det är möjligt på varuhusen och i andra IKEA verksamheter.
Återvinningsstation på ett IKEA varuhus
Lampor insamlade för återvinning
Ta med ditt avfall till IKEA!
Eftersom vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt att återvinna ger vi dig möjligheten att lämna ditt avfall till återvinning på IKEA varuhusen. Visste du att du kan lämna in uttjänta batterier och lågenergilampor på de flesta IKEA varuhus?
> Till ditt lokala IKEA varuhus
Återvinningsstation för kunder på ett IKEA varuhus
VISSTE DU ATT:
År 2013 återvanns 87 procent av avfallet från hela vår verksamhet.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | AVFALL | LIVSMEDEL
LIVSMEDEL
Mat du kan äta med gott samvete
Vi serverar och säljer mat till 261 miljoner kunder om året i våra varuhusrestauranger och Swedish Food Market-butiker. Vi strävar efter att använda mer hållbara och ekologiska ingredienser – det handlar bland annat om att köpa in ingredienser som har certifierats enligt erkända standarder och producerats i enlighet med djurskyddsstandarder.
En UTZ-certifierad bonde granskar en kaffeplanta
Sedan 2008 är allt kaffe som säljs och serveras på IKEA UTZ-certifierat.
VI TROR PÅ ATT KÖPA IN LIVSMEDEL PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT
Livsmedel på den nya ekologiska barnmenyn på IKEA
Fler ekologiska alternativ än någonsin
Du kommer alltid att kunna hitta ekologiska livsmedel i vår Swedish Food Market, där vi säljer cirka 18 ekologiska produkter. Dessutom har vi alltid ett ekologiskt menyalternativ i våra restauranger, och vi har en ny ekologisk barnmeny.
En säck med UTZ-certifierade kaffebönor
Vi serverar UTZ-certifierade livsmedel
UTZ Certified är en oberoende organisation för certifiering av kaffe, te och kakao som har odlats på ett miljömässigt hållbart sätt, och är en av de ledande hållbarhetsstandarderna för dessa produkter.
> Läs mer på UTZ:s webbplats
DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV:
Källsorteringslösningar kan hjälpa dig att bli mer miljövänlig
ETT HÅLLBART LIV HEMMA
Många bäckar små
Se vad som gör IKEA till en inspirerande arbetsplats. Se hur du kan minska din miljöpåverkan genom att källsortera.
> Läs mer om Ett hållbart liv hemma
Genom att stärka flickor och kvinnor kan man skapa helhetslösningar för att motverka fattigdom och barnarbete
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN
Vi sätter människorna främst
Vi hjälper till att göra vardagslivet bättre för människor över hela världen.
> Läs mer om Människor och samhällen