Små ytor kräver smarta lösningar – både när du kommer och när du går