Det enda som är bättre än att flyga är att landa mjukt