Om behandling av personuppgifter

Allmänna villkor

Villkoren kan ändras, till exempel på grund av lagändringar eller förändringar i vårt serviceerbjudande. Läs igenom villkoren regelbundet.

Personuppgiftslagen (PUL)

1998 fick en ny lag, personuppgiftslagen. Enligt denna lag har du rätt att få information om behandling av personuppgifter och vi ber dig också samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Det är därför som du ombeds att göra detta på webbplatsen.

Personuppgiftshantering

På IKEA avser vi att ge dig så mycket kontroll som möjligt över din privata information; det är viktigt för oss att du känner dig hemma när du besöker vår webbplats. IKEA Svenska Försäljnings AB, Box 200, 260 35 Ödåkra, org. nr. SE 5560747569, är ansvarigt för de uppgifter du lämnar till IKEA, t.ex. när du beställer en katalog eller en vara eller blir medlem i vår medlemsklubb. Sådan information, inklusive din e-postadress, används på följande sätt: Dina uppgifter sparar vi och använder för att vi kan ge dig den service du förväntar dig (t.ex. skicka dig den katalog du beställt) och i övrigt ge dig en god service. För detta kan dina uppgifter behöva lämnas till andra bolag inom IKEA och andra samarbetspartners, såsom leverantörer och IKANO, i vissa fall även utanför EES-området. Uppgifterna används också för att uppmärksamma dig på erbjudanden inom dina personliga intresseområden samt övrigt i marknadsföringsmål,såsom utskick av nya kataloger och erbjudanden särskilt anpassade till dig. Uppgifterna kan också komma att samköras med andra register för ovanstående syften och för att upprätthålla en god kund- och registervård.

Information som vi samlar in automatiskt

IKEA använder cookies på vår webbplats för att se till att vi kan utföra de tjänster som du förväntar dig när du besöker webbplatsen. Cookies är små filer som vi skickar till din dator och som vi kan referera till senare. Det kan vara tillfälliga cookies eller permanenta cookies vilka använder sig av olika teknologier som till exempel JavaScript eller Flash. Cookies hjälper oss att göra din användning och upplevelse av webbplatsen så smidig och relevant som möjligt. De visar oss vad du och andra användare gör på vår webbplats vilket hjälper oss att göra den totala upplevelsen av webbplatsen bättre för alla. Mer information om hur vi använder cookies hittar du här.

Det finns olika typer av cookies:
• Nödvändiga cookies används för att möjliggöra de tjänster du efterfrågar som till exempel att dina uppgifter från din IKEA profil hämtas när du går till kassan.
• Prestandacookies samlar in anonym information om vilka sidor du har besökt så att vi därigenom får veta vilka produkter som är mest populära och hur kunderna navigerar runt på vår webbplats.
• Funktionscookies används för att komma ihåg val du har gjort och för att därmed ytterligare förbättra din upplevelse. Om du till exempel talar om vilket varuhus du föredrar och att du inte vill bli kontaktad via SMS så kommer webbplatsen att komma ihåg detta.
• Tredjepartscookies gör att du kan dela och skicka information till andra webbplatser som kan vara relevanta för dig.

När du i framtiden besöker vår webbplats eller när du öppnar ett e-postmeddelande från oss kan vi få tillgång till cookies som finns lagrade på din dator.

Om du vill radera cookies som redan finns på din dator: se instruktionerna i din webbläsare genom att klicka på ”Hjälp” i webbläsarmenyn. Om du raderar våra cookies eller inte tillåter framtida cookies så kan detta resultera i att du inte får tillgång till eller inte kan använda vissa områden eller funktioner på vår webbplats.

IKEA FAMILY medlemsvillkor

2012-12-13
För att bli medlem måste du ha fyllt 18 år! När du blir medlem i IKEA FAMILY lagras de uppgifter du lämnar på din anmälan i vår kund-databas. När du visar/drar ditt IKEA FAMILY kort i kassan eller restaurangen lagras även dina köp. IKEA Svenska Försäljnings AB, Box 200, 260 35 Ödåkra, org. Nr SE5560747569, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar som kund på IKEA. Uppgifterna som du lämnar används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, i övrigt ge god service samt även för marknadsföringsändamål, såsom utskick av kataloger, erbjudanden och nyheter. För att uppnå detta kan dina uppgifter behöva samköras med andra register och lämnas till andra bolag inom IKEA och till samarbetspartners, såsom leverantörer och Ikano Bank, i vissa fall även utanför EES-området. När du ansöker om medlemskap i IKEA FAMILY godkänner du behandlingen av dina uppgifter enligt ovan. Samtycke av villkoren anses även ske när du identifierar dig genom ditt IKEA FAMILY kort i något av våra varuhus. Medlemsregistret uppdateras fortlöpande via SPAR, dvs. Statens personadress register. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Till adressen ovan kan du skicka din ansökan eller anmäla att du inte vill ha direktreklam.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill ha direktreklam är du välkommen att kontakta IKEA på ovanstående adress.

Vi har rätt att dra in eller avsluta ditt medlemskap i IKEA Family om vi finner det skäligt vid misstanke om otillåten användning eller missbruk av våra tjänster. För att bibehålla god kvalitet på vårt dataregister och följa lagstiftning avseende hantering av personuppgifter kan vi avsluta ditt IKEA Family medlemskonto och radera all personlig information då ditt medlemskap har varit inaktivt under en period av mer än 5 år

Vårt mål är att respektera din privata information. För att hjälpa oss förbättra vår integritetspolicy, skicka gärna dina åsikter till oss. Skicka e-post till feedback@IKEA.se

Upphovsrätt

Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör IKEA. © Inter IKEA Systems B.V. 1999-2012

Informationen på den här webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, text, bilder och ljud, får inte, utom för rent privata syften eller där det är specificerat, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är strängt förbjudet. Lagöverträdelser beivras.

Kännetecken

De kännetecken som finns på webbplatsen tillhör IKEA och är skyddade av känneteckenslagstiftning. Det är inte tillåtet att använda IKEA kännetecken, varken i pappersform, digitalt eller i annat medium. Informationen på den här webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Informationen på webbplatsen kan ändras utan förvarning. Informationen som publicerats på den här webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till IKEA produkter, tjänster etc. som inte är tillgängliga i ditt land. Tillförlitligheten till sådan information kan inte garanteras, speciellt med tanke på att all information kan ändras utan föregående förvarning. Kontakta din lokala kundtjänst för mer detaljer kring vilka produkter och tjänster som är tillgängliga i ditt land. Kommentarer, förslag och frågor Vänligen notera att all information, alla förfrågningar och förslag, samt all annan information som skickas till IKEA, med undantag för ansökningar om arbete och finansiell information, är att betrakta som icke-konfidentiell och IKEA egendom vid mottagandet. Genom att skicka informationen ger du IKEA fullständiga, oåterkalleliga rättigheter att använda, reproducera, modifiera, överföra och distribuera materialet och informationen och du medger vidare att IKEA äger rätt att använda idéer, koncept och annat du skickar i valfritt syfte.