Hoppa till innehållet

service

Installationsguide för kök

Svart kök
Installationsguide till ditt nya kök
Vill du förverkliga dina inredningsdrömmar?
Vi på IKEA guider dig genom köksprocessen så att du kan få ditt drömkök.
Vi erbjuder mätservice och personlig köksplanering så att du enkelt kan gå vidare på egen hand eller med externa hantverkare mot ditt kompletta kök.
Mätservice
Det är viktigt att alla mått blir rätt från början. För att underlätta planeringen av ditt kök kan du få hjälp med att få ditt rum uppmätt, i hemmet eller i företaget.
Du kan beställa upp till en timmes mätning av de utrymmen som du har planerat att renovera eller bygga om. Efter mätningen får du en teknisk skiss från hantverkaren som underlag för att kunna planera ditt rum med rätt mått.

I mätservice ingår:
• Mätservice upp till en (1) timme ingår.
• Uppmätning av ditt rum eller lokal enligt checklista godkänd av IKEA.
• Digital skiss på ditt rum.
• Råd kring speciella omständigheter i utrymmet som kan påverka leverans, montering och installation.
• Mått för planritning: rummets längd, bredd och höjd.
• Konstruktionsmaterial, vinklar och väggarnas skick vid mättillfället.
• Mätning av fönster, dörrar och dess placering.
• Placering av eluttag, element samt anslutningar för vatten, avlopp, gas och andra väggfasta inventarier.
• Hantverkaren tar ansvar för måtten vid utfört mättillfälle och dokumenteras med bilder. (Ändras måtten efter mättillfället utgår hantverkarens ansvar.)
• Eventuella speciella omständigheter som påverkar leverans, montering och installation ska identifieras och dokumenteras.

Mätservicen gäller inte för måttbeställd bänkskiva.

I en mätservice ingår inte:
• Urplockning av befintliga skåp, flytta bort saker från bänkskivor etc. för att komma åt och mäta ingår inte.
• Parkeringsavgifter, vägtullar, trängselskatt
Prisuppgift
Mätning av rummet: 1 295 kr
Kontakta vår personal på varuhuset för bokning och mer information.
Du kan också chatta med oss eller kontakta IKEA Kundservice.
Köksplanering
Låt våra köksspecialister hjälpa dig planera ditt nya kök. Du kan boka tid för ett personligt möte med våra köksspecialister, i varuhuset, på telefon eller i ditt hem.
Väljer du att mäta upp ditt kök själv är det viktigt att du innan mötet med våra köksspecialister har de korrekta måtten med dig till mötet. Vi rekommenderar att du även förbereder dig innan mötet genom att skapa ett användarnamn och lägga in grundmåtten i vårt köksplaneringsverktyg IKEA Home Planner. Detta för att du som kund ska få ut det mesta av ditt möte med våra köksspecialister.
Prisuppgift
Personlig köksplanering kostar från 199 kr på varuhus. Lokala avvikelser kan förekomma. Personlig köksplanering via telefon är kostnadsfri.

Kontakta vår personal på varuhuset för bokning och mer information.
Du kan också chatta med oss eller kontakta IKEA Kundservice.
Förbesiktning
Det är viktigt att få allt rätt från början. Vi är måna om att dina köksdrömmar ska gå att förverkliga på ett bra sätt.
Förbesiktningen är en tjänst för att du skall känna dig trygg med att din planering stämmer och går att installera. Offerten som kommer i samband med förbesiktningen gäller endast när du väljer någon av våra externa hantverkare.

Om du väljer att anlita egna hantverkare utgår förbesiktningen som ett alternativ, våra externa hantverkare ansvarar för sin förbesiktning kopplat till deras installation av ditt kök.
I en förbesiktning ingår:
• Verifiering av dina planer och mått mot din ritning ingår. Om din köksmontering inte beställs via IKEA finns ingen garantin på måtten.
• Förbesiktning upp till en (1) timme ingår.
• En (1) offert baserad på IKEA fasta prissättning för installation och dina eventuella tilläggsarbeten ingår. (Offerten ska lämnas inom en vecka till dig som kund)
• Kontroll att alla produkter kan monteras/installeras enligt kundens ritning (ritning från programmet IKEA Home Planner) ingår.
• Kontroll att IKEA vitvaror kan byggas in enligt dina ritning ingår.
• Kontroll att alla anslutningar är placerade på rätt plats, är funktionella och kan installeras som planerat (gas, el, varmt/kallt vatten, avlopp, fläkt/ventilationskanal etc.) ingår. Om anslutningar sitter på rätt plats men man kan se att det är fel typ/storlek noteras detta. Med reservation för det som inte kan ses med ögat.
• Kontroll om det förekommer produkter som ej är IKEA:s produkter (tex micro ugn som kunden själv ska installera) ingår.
• Kontroll om några ändringar eller förberedelser måste göras innan installationen kan ske ingår.
• Eventuella speciella omständigheter som påverkar, montering och installation ska identifieras och dokumenteras.
• Fotografering av arbetsområdet ingår och bilder sparas tillsammans med annan kunddokumentation som skickas till IKEA.
• Övergripande rådgivning kring aktuella hantverks- och installationsfrågor som rör planerad köksinstallation.
• En checklista som du, tillsammans hantverkaren pricka av bekräfta och signera. Den ifyllda checklistan skall lämnas till dig som kund och till IKEA.

I en förbesiktning ingår inte:
• Urplockning av befintliga skåp, flytta bort saker från bänkskivor etc. för att komma åt ingår inte.
• Om misstanke om asbest eller andra miljöfarliga ämnen förekommer så har hantverkaren rätt att avbryta arbetet för analys och sanering. Kostnad för analys och sanering ingår inte i priset utan tillkommer som tillägg på kundens faktura.
• Om hantverkaren bedömer att arbetsplatsen ej uppfyller arbetsmiljökraven så har hantverkaren rätt att avbryta arbetet. Då utgår även offert samt installation av kök tills dess att du som kund åtgärdat de påpekade felen. I dessa fall återbetalas ej kostnaden för förbesiktningen till dig som kund och ny förbesiktning måste utföras för att komma vidare till installationen.
• Parkeringsavgifter, vägtullar och trängselskatt.
Prisuppgift
Förbesiktning kostar 995 kr.
För de som väljer att gå vidare med installationen av köket med våra externa hantverkare blir förbesiktningen kostnadsfri. Denna kostnad regleras på slutfakturan.

Alla priser grundas på att Boverkets krav för rätvinklighet i byggnader och rum är uppfyllda.

Anpassning av vägg och golv för kök vilka inte uppfyller Boverkets krav för rätvinklighet i byggnader och rum, t.ex. konstruktion av plattform för varmvattenberedare, eftermontering av skåpen i djupet, sneda snitt etc eller installation av rör, ingår inte.

Kontakta vår personal på varuhuset för bokning och mer information.
Du kan också chatta med oss eller kontakta IKEA Kundservice.
Beställning av kök
När du har mätt och planerat ditt kök är dags att beställa det.
Tänk på att påtala för din kökssäljare om du har gjort ändringar som tillkommit efter förbesiktningen, så att dessa kommer med och beställningen blir korrekt.

När du är redo att beställa ditt kök är det viktigt att du samtidigt bokar in startdatum med din eller våra externa hantverkare. Glöm inte att även dina hantverkare behöver den senast uppdaterade versionen av din köksritning.
Kontakta vår personal på varuhuset för bokning och mer information.
Du kan också chatta med oss eller kontakta IKEA Kundservice.
MÄTSERVICE | KÖKSPLANERING | FÖRBESIKTNING | BESTÄLLNING | INSTALLATIONSSERVICE |
Installationsservice
Vi på IKEA har inga egna hantverkare men vi har samarbetsavtal med externa hantverkare med upphandlade priser. De externa hantverkarna erbjuder dig som kund en totalentreprenad för snickare, rörmokare och elektriker.

> För mer information och priser för Installationsservice