service

Installationsservice för badrum

IKEA installationsservice badrum
Installationsservice för badrum
Vi på IKEA har inga egna hantverkare men vi har samarbetsavtal med externa hantverkare med upphandlade priser. Detta samarbetsavtal innefattar förutbestämda priser för montering och installation av badrumsinredningen. Installationsservice av badrum innebär att hantverksföretaget monterar och installerar badrumsskåp och tvättställ på vägg eller golv till ett enhetspris oavsett vad det är för typ av skåp.

Tjänsten gäller enbart installation och montering av de produkter som säljs på IKEA. Hantverkaren erbjuder inga helrenoveringar av badrum.

Vi rekommenderar även att du skriver ut följande formulär från konsumentverkets hemsida som du och din hantverkare skriver på tillsammans innan arbetet påbörjas.
MONTERING OCH INSTALLATION AV BADRUMSSKÅP/TVÄTTSTÄLL | INSTALLATION AV VATTEN OCH AVLOPP I BADRUM | INSTALLATION AV BADRUMSBELYSNING |
Montering och installation av badrumsskåp/tvättställ
I montering och installation av badrumsskåp/tvättställ ingår:
• Avemballering samt bortforsling av emballaget till återvinningscentral.
• Montering och installation av skåp på vägg eller golv.
• Montering och justering av dörrar, lådor och fronter.
• Montering och installation av inredning i skåp och lådor.
• Installation av knoppar/handtag, dörr- och låddämpare.
• Förbrukniningsmaterial för installationen.
• Avtagning och bortforsling av skyddstejp/-film på installerade produkter.
• Montering av inbyggd belysning i skåp/lådor.
• Vid behov inkluderas nedmontering och bortforsling av dina gamla badrumsskåp.

Prisuppgift
Montering och installation1 295 kr/skåp
Uppstartskostnad tillkommer1 125 kr
Priserna är inklusive moms.

Vill du ha mer information eller få kontaktuppgifter till de externa hantverkarna, kontakta vår personal på varuhuset eller kontakta IKEA Kundservice.
Installation av vatten och avlopp i badrum
Detta är en tilläggstjänst för dig som beställt tjänsten Montering och installation av badrumsskåp/tvättställ. Hantverkarna erbjuder dig en tjänst där du enkelt kan köpa till installation av vatten och avlopp i befintligt rörsystem, under förutsättning att inga nya rördragningar behöver göras. Gäller tvättställ, blandare, vattenlås och tvättmaskin som är inköpt på IKEA.
I installation av vatten och avlopp i badrum ingår:
• Inkoppling
• Förbrukningsmaterial
Prisuppgift
Installation av vatten och avlopp i badrum, inkl. blandare1 495 kr/skåp
Enbart byte av blandare995 kr
Uppstartskostnad tillkommer vid best. endast av byte av blandare1 125 kr
Priserna är inklusive moms.

Vill du ha mer information eller få kontaktuppgifter till de externa hantverkarna, kontakta vår personal på varuhuset eller kontakta IKEA Kundservice.
Installation av badrumsbelysning
Detta är en tilläggstjänst för dig som beställt montering och installation av badrumsskåp/tvättställ. De externa hantverkarna erbjuder dig en tjänst där du enkelt kan köpa till installation av din badrumsbelysning i ditt befintliga elsystem, under förutsättning att inga nya kablar behöver dras. Gäller armaturer som är inköpta på IKEA.
I installation av badrumsbelysning ingår:
• Montering och installation av belysning från IKEA.
Prisuppgift
Installation av badrumsbelysning650 kr/påbörjad timme
Priserna är inklusive moms.

Vill du ha mer information eller få kontaktuppgifter till de externa hantverkarna, kontakta vår personal på varuhuset eller kontakta IKEA Kundservice.