Service

Komplett köksinstallation

Komplett köksinstallation
4 steg till komplett kök
Vi på IKEA hjälper dig med kontakten till våra servicepartners som kan hjälpa dig med en fullservice från början till slut.

Allt arbete förbereds under installationen, inklusive vvs- och el-arbeten. En komplett köksinstallation består alltid av fyra obligatoriska steg –förbesiktning, montering och installation av kök, installation av vatten och avlopp och installation av el och kan inte beställas var för sig. Gäller under förutsättning att du beställt komplett köksinstallation med genomförd förbesiktning.

Du kan boka din installationstid först efter underskriven beställning dvs. godkännande av offert. Avtalet blir då mellan dig och hantverkaren/hantverksföretaget.
Hur funkar det?
Du som kund kan vända dig till IKEA för att få förslag på vilka lokala hantverkare du kan vända dig till för att få hjälp med installation av kök, badrum med mera. Hantverksföretagen är lokala fristående företag med utbildade hantverkare nära dig som IKEA har samarbetsavtal med.

Hantverksföretagen som utför tjänsterna är nog utvalda och granskade av oss på IKEA, för att du som kund ska känna dig trygg med kvalitén och kompetensen hos de hantverkarna som du anlitar med hjälp av IKEA. Vi vill att du som kund ska få en riktigt bra produkt- och serviceupplevelse från köp till färdig installation och utförd tjänst.
IKEA förhandlar även priser med hantverkarna i förväg för att du som kund ska ha ett grundpris att utgå från, se uppgifter nedan. Om du önskar att hantverkaren ska utföra tjänster utöver det som ingår i IKEAs avtal med hantverkaren ska du som kund diskutera detta med hanverksföretaget.

Om du inte är nöjd med hantverkstjänsterna och hur dessa är utförda ska du vända dig till hantverkaren och det företag som utfört hantverkstjänsten, då det är de som ansvarar för det utförda arbetet och att avtalet mellan hantverkaren och dig som kund.
En köksinstallation består av 4 delar:
1
Förbesiktning
Det är viktigt att få allt rätt från början. Förbesiktning är en tjänst för att du skall känna dig trygg med att din planering stämmer och går att installera som du har tänkt dig. Hantverkaren kontrollerar bland annat att alla anslutningar är placerade rätt enligt din planering.
2
Montering och installation av kök
Hantverkaren monterar allt, sågar ut för blandare, häll och forslar bort emballage, så det bara är för dig att börja använda ditt nya kök. Gäller dig som beställt komplett köksinstallation med genomförd förbesiktning.
Kostnaden baseras på antalet skåpstommar.
1
Steg 1: Förbesiktning av kök
Det är viktigt att få allt rätt från början. Vi är måna om att dina köksdrömmar ska gå att förverkliga på ett bra sätt. Därför erbjuder vi en timmes förbesiktning inför din kompletta köksinstallation om du väljer att anlita vår Servicepartner. Så att du ska känna dig trygg med att din planering stämmer. Efter förbesiktningen får du en offert för planerade åtgärder.
I en förbesiktning ingår:
• Säkerställande av att montering och installation kan genomföras som planerat.
• Säkerställande av att rör och anslutningar fungerar i de planerade åtgärderna och är placerade på rätt sätt för anslutning av gas, el, vatten, avlopp, fläktuttag.
• Säkerställande av att produkter kan installeras som planerat.
• Specificering av åtgärder.
• Kontroll av eventuella ej IKEA relaterade produkter som ska installeras.
• Övergripande rådgivning kring aktuella hantverks- och installationsfrågor som rör planerad köksinstallation.
• Kontroll av att kriterierna för att fastpris är uppfyllda, eller om tilläggsarbeten måste göras.

Prisuppgift
Från och med 1 mars 2016 debiterar vi en avgift för förbesiktning på 995 kr inklusive moms. Beloppet krediteras sedan på fakturan från vår servicepartner.
Det innebär att förbesiktningen blir kostnadsfri för dig som köper en komplett köksinstallation.
Kontakta vår personal på varuhuset för bokning och mer information. Du kan också chatta med oss eller kontakta IKEA Kundservice.
2
Steg 2: Montering och installation av kök
I montering och installation av kök ingår:
• Avemballering och bortforsling av emballage till återvinningscentral.
• Montering och installation av skåp mot vägg och köksö på golv enligt ritning.
• Montering och installation av FÖRHÖJA/TUTEMO/HÖRDA öppna skåp.
• Montering och anpassning av ben, socklar, täcksidor.
• Montering och justering av alla dörrar, lådor och fronter.
• Montering och installation av all inredning i skåp och lådor.
• Installation av bänkskiva, oavsett material, längd och vikt.
• Nödvändig utsågning/anpassning av laminatbänkskiva.
• Installation av takanslutning på upp till 15 cm. (Annat mått erbj. som tillägg på offert.)
• Installation av dekor- och krönlister.
• Installation av knoppar/handtag, dörr- och låddämpare.
• Anpassning av skåp för rör till avlopp, varmt/kallt vatten samt diskmaskin och nödvändig utsågning i skåp för att passa fläkt och ventilation (befintligt system) och varmvattenberedare.
• Installation av front under hällen, om det inte finns någon ugn under.
• Installation av ventilationsgaller i golvsockel och takanslutning för integrerad kyl/frys och ugn.
• Anpassning/montage av nödvändiga passbitar mellan skåp, hörn, diskmaskin, vägg och tak.
• Montering och installation av ventilationsgaller och IKEA vitvaror oavsett vikt, inklusive köksluckor på inbyggnadsvitvaror.
• Installation av diskbänk.
• Förbrukningsmaterial för installation av kök.
• Avtagning och bortforsling av skyddstejp/-film på installerade produkter.

Prisuppgift
Montering och installation SMALL (8-11 stommar)21 995 kr
Montering och installation MEDIUM (12-16 stommar)27 995 kr
Montering och installation LARGE (17-21 stommar)33 995 kr
Montering och installation X-LARGE (22 till 26 stommar)39 995 kr
Montering och installation SPECIAL (färre än 8, fler än 26 stommar)595 kr/påbörjad timme
Priserna är inklusive moms.

Kontakta vår personal på varuhuset för bokning och mer information. Du kan också chatta med oss eller kontakta IKEA Kundservice.
3
Installation av vatten och avlopp
Vissa saker ska man lämna till auktoriserad hantverkare. Hantverkaren kan erbjuda dig inkoppling av blandare, diskmaskin etc. Hantverkaren kan också byta din blandare till en ny.
4
Installation av el i befintligt system
Vissa saker ska man lämna till auktoriserad hantverkare. Hantverkaren hjälper dig att koppla in och montera din nya bänkbelysning eller vitvara i befintligt elsystem.
3
Steg 3: Installation av vatten och avlopp
Installation av vatten & avlopp gäller i ditt befintliga system. Om det befintliga rörsystemet inte kan användas, påtalas det av vår samarbetspartner vid för- besiktningen tillsammans med en offert på kostnaden för mellanskillnaden.
I installation av vatten och avlopp ingår:
• Inkoppling av blandare, diskmaskin, vattenlås, tvättmaskin etc. inklusive det material som krävs för arbetet (förutsatt att produkterna är inköpta på IKEA).

Prisuppgift
Installation av vatten och avlopp2 995 kr

Priserna är inklusive moms. Prisuppgifter på vatten, avlopp och el är beräknade på att befintligt system kan användas. Annars kommer du istället att få en offert. Om misstanke om asbest förekommer eller andra skador som inte syns vid förbesiktningen dyker upp, har vår servicepartner rätt att avbryta arbetet för analys och sanering, där du tillsammans med ditt försäkringsbolag diskuterar processen innan arbetet påbörjas. Kostnad för analys och sanering ingår inte i priset utan tillkommer på din faktura.

Kontakta vår personal på varuhuset för bokning och mer information. Du kan också chatta med oss eller kontakta IKEA Kundservice.
4
Steg 4: Installation av el
Installation av el gäller i ditt befintliga system. Om ditt befintliga elsystem inte kan användas, kommer det att påtalas vid förbesiktningen tillsammans med en offert på kostnaden för mellanskillnaden.
I installation av el ingår:
• Montering och installation av belysning i köksinredningen från IKEA (bänk-belysning med lysrör, spotlights, ljuslister inklusive eventuella transformatorer, anslutningstrådar mellan enheter, hörnfogar, fjärrkontroller och eluttag) i kökets inredning.
• Inkoppling av vitvaror och belysning i ditt kök. Gäller för max 20 lampor och max 7 st vitvaror (förutsatt att alla produkterna är inköpta på IKEA).

Prisuppgift
Installation av el5 150 kr
Tillkommande arbete för elektriker650 kr/påbörjad timme

Priserna är inklusive moms. Prisuppgifter på vatten, avlopp och el är beräknade på att befintligt system kan användas. Annars kommer du istället att få en offert. Om misstanke om asbest förekommer eller andra skador som inte syns vid förbesiktningen dyker upp, har vår servicepartner rätt att avbryta arbetet för analys och sanering, där du tillsammans med ditt försäkringsbolag diskuterar processen innan arbetet påbörjas. Kostnad för analys och sanering ingår inte i priset utan tillkommer på din faktura.

Kontakta vår personal på varuhuset för bokning och mer information. Du kan också chatta med oss eller kontakta IKEA Kundservice.
Förbesiktning är obligatorisk när du beställer
installation och montering av ditt kök
Hantverkaren kan också hjälpa dig med:
Demontering och bortforsling av vitvaror
Hantverkaren hjälper dig att demontera forsla bort ditt befintligt kök inklusive vitvaror, så att du kan förbereda för installationen av ditt nya kök.
Övrig hantverkshjälp vid köksinstallation
Under din köksinstallation kan det dyka upp andra saker som du vill ha hjälp med. Om hantverkaren kan, hjälper de dig gärna även med dina andra önskemål.
Demontering och bortforsling av kök
Detta är en tillvalsjänst som gäller för dig som beställt komplett köksinstallation med genomförd förbesiktning. Vi hjälper dig att demontera och forsla bort ditt befintligt kök inklusive vitvaror, så att du istället kan förbereda för installationen av ditt nya kök.
I demontering och bortforsling av kök ingår:
• Demontering av det befintliga köket inklusive vitvaror.
• Urkoppling av el, vatten och avlopp på ett säkert sätt.
• Eventuellt förbrukningsmaterial.
• Bortforsling av köket och vitvarorna till återvinningscentral.

Prisuppgift
Demontering och bortforsling, oavsett storlek på ditt gamla kök14 120 kr
Priserna är inklusive moms.

Kontakta vår personal på varuhuset för bokning och mer information. Du kan också chatta med oss eller kontakta IKEA Kundservice.
Övrig hantverkshjälp vid köksinstallation
Detta är en tillvalsjänst som gäller för dig som beställt komplett köksinstallation med genomförd förbesiktning. Under din köksinstallation kan det dyka upp saker som du behöver hantverkshjälp till, men som inte ingår i den ordinarie kompletta köksinstallationen. Då kan vi erbjuda extra hantverkshjälp. Dessa arbeten är ett avtal enbart mellan dig och servicepartnern och lämnas som en separat offert.
Övrig hantverkshjälp som vi kan hjälpa till med:
• Arbeten med el, vatten och avlopp som är utanför installation i befintligt system.
• Anpassning av vägg och golv för kök som inte är definierade enligt Boverkets krav för rätvinklighet i byggnader och rum, t.ex. konstruktion av plattform för varmvattenberedare, eftermontering av skåpen i djupet, sneda snitt etc eller installation av rör.
• Montering av vitvaror utanför IKEA sortiment, om det leder till mer arbete på grund av andra mått eller liknande.
• Montering och tillpassning av öppna hyllor och platsbyggda skåp.
• Inbyggnad av rör.
• Golvläggning under skåp och i anslutning till köket.
• Målning, tapetsering och sänkning av tak för inbyggnad av spotlights.
• Omdragning av elkablar.
• Nya eluttag eller flytt av befintliga eluttag. Även nya eluttag till spis, disk, kyl etc.
• Installation av jordfelsbrytare.
• Installation av ny elcentral.

Prisuppgift
Snickare595 kr/påbörjad timme
Rörmockare695 kr/påbörjad timme
Elektriker650 kr/påbörjad timme
Priserna är inklusive moms.

Beställ dessa tilläggsarbeten under din förbesiktning direkt av servicepartnern.
Du kanske också vill få hjälp med:
Finansiering av ditt nya kök
Förverkliga drömmen om ett helt nytt kök. Låna pengar och få råd till hela projektet - inredning, installation, hantverkare och övriga kringtjänster.
> Läs mer