service

Badrumsinstallation

badrumsinstallation
För dig som vill ha lite hjälp
Låt våra kunniga hantverkare installera och montera ditt nya badrum, med allt från möbler och skåp till speglar och handfat. Se priser nedan:
InstallationStyckpris (inklusive moms)
Kommod749 kr
Tvättställ449 kr
Väggskåp/spegelskåp549 kr
Högskåp749 kr
Avslutningsskåp0 kr när du installerar LILLÅNGEN kommod eller väggskåp
Spegel499 kr
Belysning (ej omdragning av kablar)499 kr
VVS-installation*1 395 kr för VVS-material kan tillkomma
Priserna förutsätter att väggar och golv är förberedda för installationen. I installationen ingår avemballering, montering av stomme/dörrar/skåpsinredning/blandare och uppsättning av skåp/spegel på anvisad plats.
Till installationen kommer en utkörningsavgift. Hur stor avgiften är beror på avståndet till ditt närmaste IKEA varuhus.
Vi sköter inte modifiering av skåp, installation av bardisk eller installation eller flytt av anslutningar för gas, el eller vatten.
*VVS-installation
Enhetspris för från- och tillkoppling av tvättställsblandare förutsätter
• att existerande stoppkranar är tillgängliga i badrummet eller närliggande rum
• att existerande rörläggning och material håller en föreskriftsmässig och funktionell standard
• att existerande placering av påkopplingspunkt behålls eller att rör inte måste läggas om.
För dig som vill ha hjälp med allt
Vi kan hjälpa dig att riva ditt gamla badrum, ansluta vatten, lägga kakel och mycket annat. Du får självklart en offert innan du bestämmer dig. Du som väljer att helrenovera ditt badrum får alltid en projektledare som fungerar som kontaktperson genom hela arbetet. Då går det till så här:
1. Prisförfrågan
En säljare på varuhuset hjälper dig att lägga ett serviceförslag. Detta serviceförslag skickas därefter till vår servicepartner, en hantverkare som skickar en första offert på installationen. Du kan sen i lugn och ro ta ställning till om du vill starta arbetet eller inte.
Innan arbetet startar bokar hantverkaren alltid in en förbesiktning tillsammans med en besiktningsman. Förbesiktningen är kostnadsfri om du bokar installation, annars kostar den 850 kronor. Förbesiktningen är till för att du ska få en komplett offert på hela arbetet. Den är även till för att hantverkaren ska kunna förbereda sitt arbete på bästa sätt. Hantverkaren kan även hjälpa till att hantera ROT-avdrag , om du vill dra av en del av installationskostnaden.
2. Genomförande
Innan arbetet startar har vår servicepartner alltid ett uppstartsmöte hemma hos dig. Då träffar du de ledande hantverkarna som tillsammans med dig går igenom i detalj hur och när installationen kommer att genomföras.
3. Slutbesiktning
Vår servicepartner gör alltid en slutbesiktning tillsammans med dig, för att du ska vara helt nöjd med ditt färdiga badrum. De gör då eventuella justeringar behövas omgående.

Du kan göra ROT-avdrag för installationskostnaden
ROT-avdraget i korthet:
Du får göra avdrag för både hushållsnära tjänster och bygg- och reparationstjänster. Du får dra av halva arbetskostnaden, så länge den inte överstiger 100 000 kronor per år. Avdraget gäller per person. Om flera personer äger en bostad tillsammans får varje ägare utnyttja avdraget.
Du betalar halva arbetskostnaden inklusive moms till hantverkaren. Hantverkaren får sedan begära ut den andra hälften av arbetskostnaden hos Skatteverket.
ROT-avdraget gäller för dig som äger ett småhus eller en bostadsrätt.

Läs mer om ROT-avdraget på
skatteverket.se
rotavdrag.se