FRÅGOR OCH SVAR

Support för UPPLEVA TV och Ljudsystem

Om du har problem med din UPPLEVA TV eller Ljudsystem så kanske det beror på något som du enkelt kan åtgärda själv genom att följa felsökningsguiden nedan. Guiden gäller för både UPPLEVA 1.0 och 2.0.

Bild

Om bilden inte är tydlig?

1. Kontrollera att antennkabeln är ordentligt ansluten.
2. Kontrollera mottagningssignal tas emot ordentligt.
3. Kontrollera att din antenn är korrekt riktad. ”Spök-” eller dubbelbild kan orsakas av att antennen blockeras av höga byggnader eller berg. En riktad antenn kan förbättra bildkvaliteten.
4. Kontrollera att tilläggsutrustning inte är ansluten samtidigt. Dålig bildkvalitet kan uppstå på grund av att en VHS-kamera, hemvideokamera, eller annan tilläggsutrustning är ansluten samtidigt. Stäng av eventuell tilläggsutrustning.
5. Om en horisontellt prickad linje i bilden uppstår så kan den orsakas av elektriska störningar från till exempel en hårtork, närbeläget neonljus, etc. Stäng av eller flytta den elektriska saken.

Om bilden är för mörk, för ljus eller tonad?

1. Kontrollera färgjusteringarna.
2. Kontrollera ljusinställningarna.
3. Kontrollera skärpefunktionen.

Om jag inte har HD-kvalitet när jag tittar på TV?

1. Kontrollera att de HD-komponenter (HD-digital box, Bluray-spelare mm) du använder för att få HD-kvalitet är korrekt insatta.
2. Om du använder den inbyggda digital tv modulen, kontrollera att du har en CI+ modul och inte ett CAM-kort.

Om TV-skärmen blir svart när ljudsystemet startas?

1. Kontrollera att du har valt inställningen “UPPLEVA LJUD”.
* Gäller endast för dessa UPPLEVA TV: 402-565-98, 802-662-13, 202-565-99, 502-662-19, 802-566-00, 102-662-16, 602- 566-01, 002-662-12, 002-565-81, 302-662-15, 602-565-78, 902-662-17.

Om bilden på min TV fryser?

1. Koppla ur din TV ifrån uttaget i minst en halvtimme. Om inte det hjälper är du varmt välkommen till att ringa till vår kundsupport.

Om jag har vertikala och horisontala streck som visas på min TV?

1. Ändra skärmformatet ifrån 16:9 till 4:3 eller tvärtom. Formatet på bilden du ser på din TV bestäms av sändaren av det program du tittar på. Skulle du ha fortsatta problem rekommenderar vi dig att göra en ny kanalsökning.

Om min TV inte startar?

1. Låt enheten stå strömlös i minst en halvtimme, efter det testar du ett annat uttag. Kom ihåg att inte ha UPPLEVA Ljudsystem i samma uttag som UPPLEVA tv, detta pga att en konkurrens om spänning kan uppstå.

Om jag behöver uppdatera min TV till den senaste versionen?

Du är varmt välkommen till att ringa IKEA Kundsupport för att få hjälp med uppdateringen.

Ljud

Om jag har problem med uppspelning av ljud via Bluetooth?

1. Kontrollera att din telefon, surfplatta eller annan mediaenhet stödjer Bluetooth. Se till att ansluta till rätt enhet som heter IKEA UPPLEVA.
2. Kontrollera att din telefon, surfplatta eller andra mediaenheter har parats ihop.
3. Se till att inga andra Bluetooth-enheter i rummet är ihopkopplade med varandra. Om en annan Bluetooth-enhet är sammankopplad, stäng av Bluetooth funktionen i gällande enhet.

Om jag upplever dålig ljudkvalitet i uppspelningen via Bluetooth?

1. Kontrollera att enheten som du spelar upp i från är tillräckligt nära ditt UPPLEVA Ljudsystem. Bluetooth-mottagningen är stabil på en distans på upp till 6 till 8 meter i obehindrad bana. Kontrollera också att inga objekt står mellan enheten och ljudsystemet.

Om min TV inte ger ifrån sig något ljud?

1. Kontrollera att ljudsystemet är anslutet till din TV via HDMI ARC-uttaget.

Om Ljudsystemet inte ger ifrån sig något ljud?

1. Kontrollera att ljudsystemet är anslutet till en strömkälla.
2. Kontrollera att ljudsystemet är påslaget.
3. Se till att kablarna är anslutna och i gott skick.
4. Kontrollera att både vänster och höger högtalare är anslutna.
5. Se till att “Mute“ inte har aktiverats eller att volymen är inställd på 0.
6. Se till att rätt ingång ”Source” är vald.

Fjärrkontroll

Om min fjärrkontroll inte fungerar?

1. Kontrollera att ingenting blockerar signalen framför din tv samt att fjärrkontrollen pekar mot din tv.
2. Kontrollera att batterierna inte är slut och måste bytas samt att de är korrekt isatta.
3. Låt din tv eller ljudsystem vara strömlöst i minst en halvtimme.
4. Kontrollera om IR-sensoren fungerar genom att starta din kamera på din smartphone, rikta fjärrkontrollens front emot din kamera. Starta inspelningen och tryck på knapparna på din fjärrkontroll. Om din fjärrkontroll fungerar så kommer du se ett sken ifrån fjärrkontrollens front.
5. Återställ fjärrkontrollen genom att ta bort batterierna och tryck på knapp 1 under 60 sekunder.
6. Kontrollera att det infraröda fönstret på din tvs framsida inte är utsatt för starkt fluorescerande (bländande) ljus.
7. Rengör det infraröda fönstret på din tvs framsida med en mjuk trasa.

Mediauppspelning

Om jag inte kan spela upp filmer/serier från en hårddisk?

1. Kontrollera att mediaformatet stöds för uppspelning. UPPLEVA tv stödjer uppspelning av följande format: AVI, MP4, MPG, MPEG, TS, DIVX, DIVX+HD, MKV, WMV, ASF, H-264. Övriga mediaformat är inte kompatibla för uppspelning.
2. Kontrollera att “Film”-alternativet är valt genom att välja “Media” i menyn och sedan välja “Film”. Detta eftersom när du trycker för att komma till hårddisken så förbereder sig din tv per automatik på att visa bilder. Detta medför att din tv meddelar att inget giltigt format finns på tvn för att spela upp filmer.
3. Kontrollera att hårddiskens format är av typen FAT eller NTFS.

Radio

Om ljudsystemet har dålig radiomottagning?

1. Kontrollera att FM-antennen är ansluten och korrekt installerad. Alternativt kan du använda en FM-utomhusantenn eller använd en FM-kabelanslutning. Det går inte att använda Bluetooth.

3D glasögon och 3D-funktion

Om det inte förekommer en 3D-effekt efter att 3D-glasögonen slagits på?

1. Se till att dina 3D-glasögon är mindre än 6 meter ifrån din tv
2. Se till att din tv är i 3D läge
3. Kontrollera att dina 3D glasögon och din UPPLEVA tv har parkopplats.
4. Tänk på att inte förflytta dig för långt ifrån din tv efter parning då bilden kan bli suddig. Förekommer det störningar i 3D glasögonen kan det även vara kraftfullt magnetiskt lysrör (50/60Hz). Prova att släcka lampan om det förekommer störningar.

Om jag behöver byta batteri i 3D-glasögonen?

1. Informationen finns att se i bruksanvisningen. Batterityp i dina 3D glasögon är: 3V CR2025
Om du fortfarande upplever problem med din UPPLEVA tv är du
välkommen att kontakta IKEA Kundsupport på 0775-700 500