Produktinformation

Garanti

Vi är säkra på att våra produkter håller god kvalitet och många artiklar täcks av garanti. Nedan finns en lista över alla garantier.
Bra att veta:
Våra garantier börjar gälla på inköpsdagen. När du vill göra anspråk på garantin måste du kunna visa upp inköpskvittot i original som inköpsbevis.
5 års garanti
10 års garanti
15 års garanti
25 års garanti
Badrum
10 års garanti
GODMORGON badrumsserie
Vad omfattar den här garantin?
Garantin gäller enbart för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i följande delar:
• GODMORGON möbler
• GODMORGON ben
• ODENSVIK och TÖRNVIKEN porslinstvättställ inkl. vattenlås
• BRÅVIKEN, EDEBOVIKEN tvättställ i marmorkross inkl. vattenlås
• GODMORGON förvaring i set om 3, låda med fack, låda med lock, förvaring med fack.
> Garanti för GODMORGON badrumsserie (PDF, 0,8 Mb)
Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
Garantin gäller inte ALDERN bänkskivor.
10 års garanti
Tvättställ för badrum
Vad omfattar den här garantin?
Den här garantin omfattar material- och produktionsfel i följande:
• möbler
• ben
• tvättställ inklusive vattenlås
• skåp- och lådinredning.
Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller endast för hemmabruk. Garantin gäller endast produktens ursprungliga köpare och kan inte överlåtas.
> Garanti för tvättställ för badrum (PDF, 0,8 Mb)
Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
Alla IKEA tvättställ omfattas av den här garantin.
10 års garanti
Tvättställsblandare
Vad omfattar den här garantin?
Den här garantin gäller alla blandare från och med det datum de köpts på IKEA. Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller endast för hemmabruk. Garantin gäller endast produktens ursprungliga köpare och kan inte överlåtas.
> Garanti för badrumsblandare (PDF, 0,5 MB)
Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
Alla IKEA tvättställsblandare omfattas av den här garantin.
Grå linje
Sovrum
25 års garanti
Madrasser
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel i följande delar av våra madrasser och/eller madrassbottnar, och gäller från inköpsdatumet på IKEA:
• Trästomme och resårer i resårbottnar
• Resårer i resårmadrasser
• Skumkärnan i polyetermadrasser
• Latexkärnan i latexmadrasser
• Trästomme och ribbor i ribbottnar
• Elektrisk motor i eldrivna sängar (5 års garanti).
Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller endast för hemmabruk.
> Madrassgaranti (PDF, 0,6 MB)
Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
Bäddmadrasser: TALGJE, TUDDAL, TUSSÖY, TUSTNA, TVINDE, TROMSDALEN och JÄRNUDDA resårbotten. Madrasser och bäddmadrasser i storlek 60x120 cm, 70x160 cm och växamadrasser 80x200 cm samt madrasser till bäddsoffor.
10 års garanti
PAX/KOMPLEMENT
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel i följande komponenter i PAX/KOMPLEMENT garderober och inredning som beskrivs nedan, och gäller från inköpsdatumet på IKEA:
• Stommar
• Gångjärnsdörrar och gångjärn
• Avdelare för stommar, hyllplan och sektioner
• Skjutdörrsmekanism
• KOMPLEMENT indredning
Garantin gäller endast för hemmabruk. Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.
> PAX/KOMPLEMENT garanti (PDF, 0,5 MB)
Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
KOMPLEMENT skostöd för utdragbart hyllplan. KOMPLEMENT smyckesinsats för utdragbart hyllplan, KOMPLEMENT avdelare för utdragbart hyllplan och KOMPLEMENT korg 3-pack.
Grå linje
Husgeråd
15 års garanti
IKEA 365+ knivar
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar funktions-, material- och produktionsfel i alla knivar i IKEA 365+ serien. Vid normalt hemmabruk och förutsatt att våra skötselanvisningar har följts, kommer knivarna att fungera lika bra, även efter 15 år, som när de var nya. Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.
> Garanti för IKEA 365+ knivar (PDF, 0,2 MB)
Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
Inga undantag förekommer.
25 års garanti
SENIOR kokkärl
Vad omfattar den här garantin?
Den här garantin gäller endast för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i alla SENIOR kokkärlsprodukter. Garantin gäller endast om du diskar kokkärlet för hand. Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.
> Garanti för SENIOR kokkärl (PDF, 0,4 MB)
Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
Inga undantag förekommer.
25 års garanti
SENSUELL kokkärl
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar funktions-, material- och produktionsfel för alla produkter i SENSUELL serien. Garantin gäller även om du diskar ditt kokkärl i diskmaskin. Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.
> Garanti för SENSUELL kokkärl (PDF, 0,5 MB)
Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
Inga undantag förekommer.
10 års garanti
TROVÄRDIG kokkärl
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar funktions-, material- och produktionsfel i alla TROVÄRDIG stekpannor. Vid normalt hushållsbruk och förutsatt att våra skötselanvisningar har följts, innebär det att produkten kommer att fungera lika bra efter 10 års användning som när den var ny. Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.
> Garanti för TROVÄRDIG kokkärl (PDF, 0,4 MB)
Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
Inga undantag förekommer.
15 års garanti
5 års garanti
IKEA 365+ kokkärl
Vad omfattar den här garantin?
Den här garantin omfattar funktions- , material- och produktionsfel i alla köksredskap i serien IKEA 365+. Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.
15 års garanti gäller för alla IKEA 365+ grytor och stekpannor utan non-stickbeläggning.
5 års garanti gäller för alla IKEA 365+ grytor och stekpannor med non-stickbeläggning.
> Garanti för IKEA 365+ kokkärl (PDF, 0,3 MB)
Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
Inga undantag förekommer.
Grå linje
Golv
10 års garanti
Vad omfattar den här garantin?
Vi garanterar att golvet inte genomslits vid normal användning samt att det varken bleks av solljus eller får bestående fläckar. Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.
Vad omfattas inte av den här garantin?
Den här garantin gäller inte om golvet har använts på felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktiga rengöringsmetoder eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller skador som orsakats av slag eller olyckshändelser. Garantin gäller inte om golvet inte har lagts i enlighet med golvläggningsinstruktionerna från IKEA. Garantin gäller heller inte om golvet har lagts i ett utrymme som inte rekommenderas av IKEA.
Grå linje
Kök och vitvaror
25 års garanti
10 års garanti
METOD
Vad omfattar den här garantin?
Vi erbjuder 25 års garanti som omfattar material- och produktionsfel i METOD kökssystem. Den här garantin gäller endast för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel.
METOD kökssystem
Vilka produkter omfattar den här garantin?
Den här garantin omfattar alla av följande delar i METOD kökssystem:
• skåpstommar (utom TUTEMO och HÖRDA)
• lådfronter
• UTRUSTA gångjärn
• MAXIMERA fullutdragslådor
• UTRUSTA hyllplan av härdat glas och melamin
• ben
• täcksidor
• dekorlister/krönlister
• bänkskivor som är minst 2,8 cm tjocka (utom diskbänkarna LILLTRÄSK och FYNDIG).
• UTRUSTA diskställ för väggskåp.
> Garanti för METOD kökssystem / köksblandare / vitvaror (PDF, 0,5 MB)
Vad omfattas inte av den här garantin?
Följande produkter inom kategorin innefattas inte av ovan garanti men har 10 års garanti: knoppar, handtag, FYNDIG och LILLTRÄSK bänkskiva. FÖRVARA lådor, UTRUSTA trådkorgar, TUTEMO och HÖRDA öppet skåp.
FYNDIG kökssystem
FYNDIG omfattas inte av den här garantin.
5 års garanti
Vitvaror
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar vitvarufel som beror på konstruktions- eller materialfel, och den gäller från och med inköpsdatumet på IKEA. Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken ”Vilka vitvaror omfattas inte av den här garantin?”. Inom garantiperioden ersätts kostnader för att åtgärda felet – t.ex. reparationer, reservdelar, arbete och resor för reparatören – förutsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation utan ytterligare kostnader. Dessa villkor överensstämmer med respektive lokala föreskrifter.
Vilka vitvaror omfattas av den här garantin? 5 års garanti gäller alla vitvaror från IKEA och omfattar material- och produktionsfel.
Vilka vitvaror omfattas inte av den här garantin? Alla vitvaror som köpts från IKEA före den 1 augusti 2007, förutom vitvaror i serien LAGAN, som har 2 års garanti.
Vem utför servicearbetet? IKEAs serviceleverantör utför arbetet genom sin egen serviceorganisation eller via sitt nätverk av behöriga servicepartners.
> Garanti för METOD kökssystem / köksblandare / vitvaror (PDF, 0,5 MB)
Vad omfattas inte av den här garantin?
• Normalt slitage.
• Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisningen, felaktig installation eller anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskador som omfattar men inte begränsas till skador orsakade av tillförsel av vatten med hög kalkhalt samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden.
• Förbrukningsvaror inkl. batterier och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av vitvaran, inkl. repor och eventuella färgskillnader.
• Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av filter, avtappningssystem eller tvätt-/diskmedelsfack.
• Skada på följande delar: keramiskt glas, tillbehör, över- och underkorgar, bestickkorgar, tillförsel- och avtappningsrör, tätningar, lampor och lampskydd, displayer, vred, höljen och delar av höljen.
• Fall när inget fel har kunnat hittas vid besök av en servicetekniker.
• Reparationer som inte har utförts av en utsedd serviceleverantör och/eller en behörig servicepartner eller då originaldelar ej har använts.
• Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som ej har utförts enligt anvisningarna.
• Användning av vitvaran för annat än hushållsbruk, dvs. kommersiellt syfte. Dessa begränsningar gäller inte felfritt arbete som har utförts av kvalificerad specialist med våra originaldelar för att anpassa vitvaran efter tekniska säkerhetsspecifikationer i ett annat EU-land.
10 års garanti
Köksblandare
Vad omfattas av den här garantin?
10 års garanti gäller alla köksblandare från IKEA. Garantin omfattar material- och produktionsfel, och gäller från inköpsdatumet på IKEA. Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.
> Garanti för METOD kökssystem / köksblandare / vitvaror (PDF, 0,5 MB)
Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin omfattar inte normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller skador som orsakats av slag eller olyckshändelser. Följ våra monteringsanvisningar och bruksanvisningar noggrant. Garantin gäller inte produkter som har förvarats, monterats eller installerats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin gäller inte heller om produkterna har använts för professionellt bruk (ej för hemmabruk), utomhus eller i en korrosiv miljö. Garantin omfattar inte skador som uppstått indirekt eller till följd av användandet av produkten.
Grå linje
Soffor och TV
10 års garanti
Soffor och fåtöljer
Vad omfattar den här garantin?
Garantin gäller enbart för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i stommar samt sitt- och ryggplymåer i följande produkter:
• EKTORP soffserie • TIDAFORS soffserie • POÄNG fåtölj med pall
• DAGARN soffserie • SÖDERHAMN soffserie • EKERÖ fåtölj
• KIVIK soffserie • STOCKHOLM soffserie • EKENÄS fåtölj med pall
• KARLSTAD soffserie • TIMSFORS soffserie • NOLMYRA fåtölj
• LANDSKRONA soffserie • SKOGABY soffserie • NOLBYN fåtölj
• NORSBORG soffserie • YSTAD soffserie • MELLBY fåtölj
• NOCKEBY soffserie • KLIPPAN soffa  
• STOCKSUND soffserie • KNOPPARP soffa  
> Garanti för soffor och fåtöljer (PDF, 0,7 MB)
Vad omfattas inte av den här garantin?
• Garantin omfattar inte fasta eller avtagbara tyg- och läderklädslar, och komfortkuddar som säljs separat från dem som medföljer soffan eller fåtöljen.
• Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter.
• Garantin omfattar inte normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller skador som orsakats av slag eller olyckshändelser.
• Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus, i solljus under längre tid eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än för hemmabruk.
• Garantin omfattar inte följdskador eller olycksskador oavsett vem som åsamkar dem.
Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
Den här garantin omfattar inte textilklädslar samt läderklädslar.

Den här garantin omfattar inte:
• EKTORP TULLSTA • MUREN fåtölj • POÄNG plymåer
• EKTORP JENNYLUND fåtölj • KARLSTAD bäddsoffa • POÄNG fåtölj för barn
5 års garanti
UPPLEVA tv och ljudsystem
Vad omfattar den här garantin?
Garantin gäller endast för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel i följande delar av UPPLEVA:

• Tv och fjärrkontroll
• Ljudsystem och fjärrkontroll
• 3D glasögon
> Garanti för UPPLEVA tv och ljudsystem (PDF, 0,9 MB)
Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin gäller inte produkter som har förvarats, monterats eller installerats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte skador som uppstått indirekt eller till följd av användandet av produkten.
• Skador orsakade av olyckshändelser inkl. men ej begränsat till blixtnedslag, brand eller fukt-/vattenskada.
• Batteriläckage (fjärrkontroller och 3D glasögon).
• Normalt slitage.
• Skador på produkten vilka beror på försummelse eller felaktig användning, inkl. men ej begränsat till felaktig användning och/ eller installation av produkten för normalt hemmabruk och/eller i enlighet med bruksanvisningen för korrekt installation och användning, särskilt med hänvisning till bruksanvisningen och monteringsanvisningarna. Skador på skärmen där bilden bränt fast och som orsakats av långvarig visning av en fixerad bild, till exempel en sändningslogotyp.
• Modifikationer, anpassningar och ändringar av produkten för att den ska kunna användas i annat land än den ursprungligen var designad och tillverkad för, eller skador som uppstått till följd av sådana ändringar. Modifikationer, anpassningar, ändringar och reparationer av produkten som utförts av en part som inte har auktoriserats av IKEA.
• Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än för hemmabruk, såvida inget annat anges.
• Produktbegränsningar och/eller specifikationer som beskrivs i bruksanvisningen eller i andra instruktioner.
• Repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse.
• Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress, har IKEA inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå under transporten.
Grå linje
SOFFOR OCH TV | HEMMAKONTOR OCH KONTORSMÖBLER
Hemmakontor och kontorsmöbler
10 års garanti
BEKANT & GALANT system
Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel i alla komponenter i förvaringssystemet GALANT och skrivbordsserien BEKANT, och gäller från inköpsdatumet på IKEA. Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.
> Garanti för BEKANT och GALANT skrivbordsserie och förvaringssystem (PDF, 0,3 MB)
Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin gäller inte produkter i skrivbordsserien BEKANT och förvaringssystemet GALANT som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter.
Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller skador som orsakats av slag eller olyckshändelser.
Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus, utsatts för direkt solljus under en längre tid eller förvarats i en fuktig miljö, t.ex. ett badrum.
10 års garanti
Arbetsstolar
Vad omfattar den här garantin?
Den här garantin gäller vid professionell kontorsanvändning och omfattar material- och produktionsfel i följande komponenter:
• stomme
• rörliga delar
Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.
Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?
Alla produkter i serierna MARKUS och VOLMAR omfattas av den här garantin.
Grå linje