IKEA Informerar

Återkallelser och viktig produktinformation

Pressrummet

Här hittar du viktig säkerhetsinformation och gällande återkallelser av IKEA produkter.
För information om tidigare återkallelser, vänligen besök produktåterkallelser i pressarkivet.

IKEA återkallar ELVARLI stolpe som en försiktighetsåtgärd på grund av fallrisk

2016-10-27
IKEA uppmanar kunder som har köpt en ELVARLI stolpe att montera ner den och återlämna den till valfritt IKEA varuhus för full återbetalning. Stolpen ingår som en del i ELVARLI öppna förvaringssystem.

Anledningen till att produkten återkallas är en felaktigt insatt insatsmutter som gör det svårt eller omöjligt att skapa tillräckligt med spänning för att fixera stolpen mellan golv och tak. Risken är att hyllsystemet kan lossna och falla.

IKEA har inte fått in några kundklagomål eller rapporter om personskador, och bedömer olycksrisken som låg. Även om risken bedöms vara låg, skulle en olyckshändelse kunna medföra svåra skador. Därför vidtar IKEA nu försiktighetsåtgärden att återkalla stolparna för full återbetalning.

ELVARLI stolpe kan återlämnas till valfritt IKEA varuhus för full återbetalning. Kvitto är inget krav. För mer information kontakta IKEA direkt på 0775-700 500.

Kunder är välkomna att återlämna berörda produkter till valfritt IKEA-varuhus mot uppvisande av kvitto. IKEA ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka.

Produkten har endast sålts på följande varuhus: IKEA Kungens Kurva, IKEA Linköping, IKEA Uddevalla, IKEA Jönköping, IKEA Bäckebol, IKEA Umeå, IKEA Svågertorp, IKEA Haparanda.