IKEA Informerar

Återkallelser och viktig produktinformation

Pressrummet

Här hittar du viktig säkerhetsinformation och gällande återkallelser av IKEA produkter.
För information om tidigare återkallelser, vänligen besök produktåterkallelser i pressarkivet.

IKEA återkallar MYSINGSÖ solstol på grund av fall- och klämrisk

2017-01-24
IKEA uppmanar kunder som har köpt en MYSINGSÖ solstol före februari 2017 att återlämna den till valfritt IKEA varuhus för full återbetalning.

Efter tvätt av tygsitsen finns det risk för felaktig återmontering av stolen, vilket kan leda till fall och svåra klämskador på fingrar. IKEA har tagit emot fem rapporter om incidenter då MYSINGSÖ solstol kollapsat under användning på grund av felaktig återmontering. Samtliga fem rapporter gäller skador på fingrar som har krävt vård. De rapporterade olyckorna inträffade i Finland, Tyskland, USA, Danmark och Australien.

Säkra produkter är alltid högsta prioritet hos IKEA och alla våra produkter ska uppfylla internationell och nationell lagstiftning samt relevanta standarder. MYSINGSÖ solstol har genomgått relevanta mekaniska, textila och kemiska tester med godkänt resultat.

Efter mottagandet av rapporterna inleddes en fullständig utredning. Detta resulterade i en förbättrad design för att ytterligare reducera riskerna för felaktig återmontering och skador. En uppdaterad version av solstolen planeras finnas tillgänglig på IKEA varuhusen från och med februari 2017.

MYSINGSÖ solstol kan återlämnas till valfritt IKEA varuhus för full återbetalning. Kvitto är inget krav.

IKEA ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka.