Personuppgifter

Personuppgifter

IKEA Svenska Försäljnings AB, Box 200, 260 35 Ödåkra, orgnr. SE 5560747569 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som kund lämnar till IKEA. Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom ge dig god service, olika marknadsföringsaktiviteter exempelvis utskick av nya kataloger/broschyrer och erbjudanden som är anpassade för dig. För att uppnå detta kan dina uppgifter behöva samköras med andra register och lämnas till andra bolag inom IKEA och till våra samarbetspartners, leverantörer och IKANO, i vissa fall även utanför EES-området. Vi dokumenterar även den kommunikation vi har med dig i de fall du gör en reklamation, detta för att tillhandahålla den service du förväntar dig av oss.

Anmälan till Radiotjänst
Vid försäljning av apparater innehållande TV-mottagare har IKEA anmälningsplikt till Radiotjänst i Kiruna AB gällande den person innehavet avser. Anmälan ska innehålla de uppgifter som behövs för att fastställa avgiftsskyldigheten. Anmälningsplikten styrs av ”Lagen om TV-avgift” (1989:41) 8§

Du kan boka dig för vårt medlemsbrev, IKEA FAMILY. Detta kan enkelt avbokas via aktuellt nyhetsbrev eller via kontakt med Kundservice. Du kan även ändra dina personuppgifter på IKEA.se/IKEAFAMILY, under ”min profil”. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundservice.

IKEA kort

IKEA service
Vi kan erbjuda förmånlig finansiering.

Frågor & svar

Frågor & svar
Svar på de vanligaste frågorna som når IKEA.