Export/tax-free

Export/tax-free

Om du handlar varor för att ta med utomlands ansvarar du själv för att anlita ett speditionsföretag. IKEA tar ansvar för transporten fram till dess att varan är lämnad till speditionsföretaget, därefter övergår ansvaret till speditionsföretaget. Därför är det viktigt att du kontrollerar godset där emellan. IKEA kan endast ta ansvar för fel och reklamationer så länge varan finns kvar i Sverige. För mer detaljer bör en speditör kontaktas. Momsåterbetalning kan göras av länsstyrelsen eller av oss på IKEA. Det görs genom att speditionsintyg (ett intyg om att varorna har lämnat landet) och kvitto skickas till IKEA på adress: IKEA Kundservice Center, Box 700, 343 81 Älmhult, märk kuvertet ”Momsåterbetalning”. Bifogade kvitton och intyg måste vara originalhandlingar.

IKEA kort

IKEA service
Vi kan erbjuda förmånlig finansiering.

Frågor & svar

Frågor & svar
Svar på de vanligaste frågorna som når IKEA.