Programuppdateringar för UPPLEVA

Se till att programvaran på din UPPLEVA TV eller ditt UPPLEVA ljudsystem är uppdaterad genom att ladda ner de senaste programuppdateringarna på den här sidan. Uppdateringarna kostar inget.

Vi uppdaterar regelbundet programvaran till UPPLEVA med nya funktioner, eller för att göra programmet snabbare och bättre och rätta till problem som kan uppkomma.

Längre ner på sidan finns länkar till programuppdateringsfilerna, anvisningar och information om vad uppdateringarna innehåller.
UPPLEVA TV

Välj rätt programuppdateringsfil
för din TV:


Leta upp din TV-modell utifrån storleken på TV:n i listan nedan.

Välj filen med samma artikelnummer som TV:n. Artikelnumret är ett 8-siffrigt nummer som du hittar på etiketten på baksidan av TV:n, eller på kvittot.

Uppdatera din TV med det senaste programmet i 5 enkla steg:

 1. Ladda ner zip filen och extrahera den. Kopiera den extraherade .PKG filen till ett USB-minne. (Tänk på att inte lägga filen i en mapp. USB minnet ska inte innehålla andra filer eller mappar.)
 2. Sätt TV:n i standbyläge (den röda lampan på TV:n lyser).
 3. Anslut USB-minnet till en USB-port på sidan av TV:n.
 4. Tryck på strömknappen på TV:ns framsida och håll den intryckt i cirka 6 sekunder.
  Släpp strömknappen när den röda lampan börjar blinka.
  TV:n uppgraderas nu.
 5. Ta bort USB-minnet från TV:n.

Din UPPLEVA TV är nu uppgraderad med det senaste programmet och kan användas precis som vanligt. Tänk på att vissa programuppdateringar kräver att du gör om TV-inställningarna. Efter uppdateringen kan du de återgå till dina tidigare inställningar. Följ anvisningarna på TV:n.

Tillgängliga uppdateringar:

46” TV

46” TV svart
Denna uppdatering innehåller en förbättring av HbbTV hanteringen. (HbbTV är en teknik som kombinerar tv-tjänster som sänds och tjänster som levereras via internet.)
46” TV vit
Denna uppdatering innehåller en förbättring av HbbTV hanteringen. (HbbTV är en teknik som kombinerar tv-tjänster som sänds och tjänster som levereras via internet.)
46” TV svart DKFISE
Denna uppdatering innehåller en förbättring av HbbTv hanteringen. (HbbTv är tekniken som kombinerar tv-tjänster som sänds och tjänster som levereras via internet.)
46" TV vit DKFISE
Denna uppdatering innehåller en förbättring av HbbTv hanteringen. (HbbTv är tekniken som kombinerar tv-tjänster som sänds och tjänster som levereras via internet.)

40” TV

40” TV svart
Denna uppdatering innehåller en förbättring av HbbTV hanteringen. (HbbTV är en teknik som kombinerar tv-tjänster som sänds och tjänster som levereras via internet.)
40” TV vit
Denna uppdatering innehåller en förbättring av HbbTV hanteringen. (HbbTV är en teknik som kombinerar tv-tjänster som sänds och tjänster som levereras via internet.)
40" TV svart DKFISE
Denna uppdatering innehåller en förbättring av HbbTv hanteringen. (HbbTv är tekniken som kombinerar tv-tjänster som sänds och tjänster som levereras via internet.)
40" TV vit DKFISE
Denna uppdatering innehåller en förbättring av HbbTv hanteringen. (HbbTv är tekniken som kombinerar tv-tjänster som sänds och tjänster som levereras via internet.)

32” TV

32” TV svart
Denna uppdatering innehåller en förbättring av HbbTV hanteringen. (HbbTV är en teknik som kombinerar tv-tjänster som sänds och tjänster som levereras via internet.)
32” TV vit
Denna uppdatering innehåller en förbättring av HbbTV hanteringen. (HbbTV är en teknik som kombinerar tv-tjänster som sänds och tjänster som levereras via internet.)
32” TV svart DKFISE
Denna uppdatering innehåller en del mindre buggfixar och en förbättring av HbbTv hanteringen. (HbbTv är tekniken som kombinerar tv-tjänster som sänds och tjänster som levereras via internet.)
32" TV vit DKFISE
Denna uppdatering innehåller en förbättring av HbbTv hanteringen. (HbbTv är tekniken som kombinerar tv-tjänster som sänds och tjänster som levereras via internet.)

24” TV

24” TV svart
Denna uppdatering innehåller en del mindre buggfixar.
24” TV vit
Denna uppdatering innehåller en del mindre buggfixar.
UPPLEVA ljudsystem

Välj rätt programuppdateringsfil
för ditt ljudsystem:


Avgör vilket av ljudsystemen nedan som du har.

UPPLEVA ljudsystem 60 x 16 cm används med BESTÅ TV-bänkar.
UPPLEVA ljudsystem 56 x 10 cm används med HEMNES och HIMNA TV-bänkar.

Välj filen med samma artikelnummer som ljudsystemet. Artikelnumret är ett 8-siffrigt nummer som du hittar på etiketten på baksidan av ljudsystemet, eller på kvittot.

Uppdatera ditt ljudsystem med det senaste programmet i 7 enkla steg:

 1. Ladda ner zip filen och extrahera den.
 2. Kopiera UPG foldern till ett USB-minne.
 3. Anslut USB-minnet till USB-porten på framsidan av ljudsystemet.
 4. Gå in i ljudsystemets meny genom att trycka på MENU på fjärrkontrollen när ljudsystemläget är valt. Gå till System - Uppdatera och tryck på OK på fjärrkontrollen.
 5. Ett meddelande om att ny programvara är tillgänglig visas. Tryck på OK för att starta uppdateringen.
 6. Vänta tills uppdateringen är gjord och ljudsystemet har startat om. Dra inte i strömsladden under uppdateringen.
 7. Ta bort USB-minnet från ljudsystemet.

Ditt UPPLEVA ljudsystem är nu uppgraderat med det senaste programmet och kan användas precis som vanligt.

Tillgängliga uppdateringar:

Ljudsystem 60x16 cm svart

Denna uppdatering innehåller en del mindre buggfixar.

Ljudsystem 60x16 cm grå

Denna uppdatering innehåller en del mindre buggfixar.

Ljudsystem 56x10 cm svart

Denna uppdatering innehåller en del mindre buggfixar.

Ljudsystem 56x10 cm grå

Denna uppdatering innehåller en del mindre buggfixar.
Hör av dig om du har frågor

Ring IKEA kundservice på 0775-700 500 om du har frågor eller behöver mer hjälp med programuppdateringen.