Garantier

Garantier - allmänna villkorVad omfattar garantin? Garantin för respektive produkt beskrivs närmare i texten under varje enskild produkt. Se menyn till vänster.

Garantins längd Alla garantier gäller från inköpsdatum och i det antal år som anges i texten för varje enskild produkt. Se menyn till vänster.

Vilka åtgärder vidtas för att lösa problemet? IKEA undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. Om så är fallet kommer IKEA att reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. I dessa fall betalar IKEA för reparation, reservdelar, arbete och eventuella personalresor, förutsatt att produkten går att reparera utan särskilda kostnader för IKEA. IKEA åtgärdar endast fel och reklamationer så länge varan finns kvar i Sverige. Reparationer som inte har godkänts av IKEA eller någon behörig servicepartner ersätts inte. Utbytta delar tillfaller IKEA. Om varan inte längre säljs av IKEA, erbjuder IKEA en lämplig ersättningsvara. Det är IKEA som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara.

Garantivillkor Garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköpskvittot måste uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än för hemmabruk, såvida inget annat anges. Mer information finns i garantivillkoren och beskrivningen för varje produkt.

Skötselanvisningar Du måste ha följt produktens skötselanvisningar för att kunna utnyttja garantin. Du hittar alla skötselanvisningar på IKEA varuhusen och på IKEA.se

Så här tillämpas nationella eller regionala lagar Den här garantin ger dig särskilda juridiska rättigheter, men du kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder eller regioner. IKEA tillämpar konsumentköplagens och köplagens reklamationsrätt.

Så här hittar du våra serviceställen Kontakta ditt IKEA varuhus. Du hittar adresser och telefonnummer i IKEA katalogen eller på IKEA.se Se till att alltid spara ditt inköpskvitto. Det gäller som inköpsbevis och måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.

Läs mer om vår garanti i våra IKEA KVALITET broschyrer som du hittar i menyn till vänster.