MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN

Vi sätter människorna främst

En kvinna och några barn i Indien
Vi vill hjälpa till att skapa ett bättre liv för de människor och samhällen som berörs av vår verksamhet. Vi har alltid haft den inställningen, och det är ännu viktigare idag när vårt företag fortsätter att växa i världen.

> Ladda ner IKEA hållbarhetsrapport 2014 (.pdf)
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: IKEA FOUNDATION | GODA ÄNDAMÅL | LEVERANTÖRER | MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
IKEA FOUNDATION
Vi vill förbättra barns möjligheter
Oavsett omständigheterna så förtjänar alla barn ett hem, en hälsosam start i livet, en bra utbildning och en dräglig familjeinkomst. IKEA Foundation stödjer olika program som drivs av respekterade organisationer – som UNICEF och Clinton Health Access Initiative – för att hjälpa barn och ungdomar i världens fattigaste områden att skapa en bättre framtid för sig själva och sina familjer. De program som för närvarande stödjs förväntas vid slutet av år 2015 ha nått ut till 100 miljoner barn.
> Läs mer om IKEA Foundation
Två barn i ett flyktingläger
IKEA Foundation skänker tiotals miljoner euro till välgörenhet varje år genom medel som hämtas från vinsterna hos IKEA .
3 saker IKEA foundation gör för att hjälpa barn
SAKER IKEA FOUNDATION GÖR FÖR ATT HJÄLPA BARN
En flicka i skolan
Stärka kvinnor och flickor
Genom att hjälpa kvinnor med utbildning, yrkesträning, bättre hälsovård eller lån så att de kan starta småföretag kan vi förbättra barns hälsa, utbildning och framtid. IKEA Foundation stödjer program som syftar till att stärka och utbilda kvinnor, för att därmed ge dem bättre möjligheter att försörja sig själva och sina familjer.
> Läs mer om IKEA Foundations arbete för kvinnor
En pojke i ett flyktingläger
Ett bättre liv för flyktingbarn
Varje år tvingas miljontals barn att fly sina hem på grund av naturkatastrofer och konflikter. IKEA Foundation stödjer FN:s flyktingorgan med 76 miljoner euro som ska gå till att ge flyktingfamiljer i Etiopien, Sudan och Bangladesh tak över huvudet, vård och utbildning.
> Läs mer om IKEA Foundations arbete för flyktingfamiljer
Barn som inte går i skolan är mest utsatta
Förebygga barnarbete
Sedan år 2000 har vi skänkt 80 miljoner euro till UNICEF och Rädda Barnen för att bekämpa grundorsakerna till barnarbete i Indien och Pakistan. Våra program har redan hjälpt 12 miljoner barn att få tillgång till bättre skolor och skydd mot att tvingas till arbete, och programmen utökas nu för att omfatta ännu fler barn.
> Läs mer om IKEA Foundations arbete mot barnarbete
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: IKEA FOUNDATION | GODA ÄNDAMÅL | LEVERANTÖRER | MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Tecknad illustration med rosor och ett mjukdjursfehus
GODA ÄNDAMÅL
Mjukdjurskampanjen för utbildning

För varje mjukdjur eller barnbok som säljs på varuhusen under kampanjen – som pågår i november och december varje år – skänker IKEA Foundation 10 kronor till barns utbildning genom UNICEF och Rädda Barnen.
Sedan 2003 har mjukdjurskampanjen för utbildning gynnat mer än 10 miljoner barn genom 90 projekt i 46 olika länder. IKEA Foundation har donerat totalt 57 miljoner euro.
Besök IKEA Foundation om du vill veta mer
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: IKEA FOUNDATION | GODA ÄNDAMÅL | LEVERANTÖRER | MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
LEVERANTÖRER
Bra relationer
Vi vill att alla ska må bra av produkterna vi säljer, och därför lägger vi ner mycket arbete på relationerna med våra leverantörer – och deras relationer med andra. Ungefär 600 000 människor världen över arbetar för företag som direkt levererar till IKEA, och vi vill se till att alla dessa människor behandlas väl.
Därför lanserade vi år 2000 IWAY, vår uppförandekod för leverantörer. Våra leverantörer ska informera sina underleverantörer om IWAY, och vi hjälper dem att göra det. Alla heminredningsleverantörer måste följa IWAY-kraven för att inte fasas ut.
No Youtube Player
Vad är IWAY Standard?
Vår uppförandekod för leverantörer, IWAY Standard, har stor betydelse för en positiv utveckling. I den anges våra minimikrav vad gäller miljö, social påverkan och arbetsförhållanden.
Vi besöker regelbundet våra leverantörer för att kontrollera att de följer IWAY Standard. Cirka 80 IKEA kontrollanter samt oberoende tredjepartskontrollanter gör både anmälda och oanmälda besök hos leverantörer och deras underleverantörer.
IWAY Standard uppsatt på väggen i en leverantörs fabrik
Vår IWAY Standard:
- Förbud mot barnarbete
- Förbud mot tvångsarbete
- Förbud mot diskriminering
- Organisationsfrihet
- Minst minimilöner samt övertidsersättning
- En säker och hälsosam arbetsmiljö, förhindra utsläpp till luft, mark och vatten och jobba för att minska energiförbrukningen.
> Ladda ner IWAY Standard (.pdf)
Partnerskap med sociala entreprenörer
Vi tror på att stödja sociala förändringar. Närmare bestämt genom att jobba tillsammans med sociala entreprenörer, personer som använder innovation och entreprenörskap för att göra skillnad.
Genom dessa samarbeten stödjer vi sociala företag så att de kan bli självgående och oberoende. Det skapar möjligheter för människor i några av världens fattigaste områden att utveckla sin egen kompetens och skapa lokala företag för en global marknad.
Det här en del av vår IKEA vision om att skapa en bättre vardag för de många människorna. De unika handgjorda produkterna som tillverkas av lokala hantverkare i Thailand och Indien, säljs för närvarande i begränsade upplagor i Österrike, Sverige och Schweiz. Vi letar nu över hela världen efter nya sociala entreprenörer som vill samarbeta med oss.
No Youtube Player
Lokal utbildning om bättre bomullsodling
Samarbete med WWF för att förbättra bomullsodlarnas förhållanden
IKEA och WWF har haft ett framgångsrikt samarbete gällande bomullsodlingsfrågor i mer än tio år. Samarbetet har lett till att cirka 110 000 odlare i Indien, Pakistan, Kina och Turkiet har börjat odla bomull på ett mer hållbart sätt. Genom att minska användningen av kemiska gödningsmedel och använda fler naturliga alternativ till kemiska bekämpningsmedel kan småskaliga odlare sänka sina kostnader utan att skördarna blir sämre. Pengarna de sparar kan de använda till att investera i vattenbesparande droppbevattning eller kanske i barnens utbildning.
> Läs mer om vårt samarbete med bomull (.pdf)
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: IKEA FOUNDATION | GODA ÄNDAMÅL | LEVERANTÖRER | MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Alla förtjänar en bättre vardag
Vår vision ”att skapa en bättre vardag för de många människorna” omfattar våra medarbetare och kunder samt våra leverantörers medarbetare och de samhällen där de lever.
Vi har arbetat med mänskliga rättigheter i många år, men nu finns det en global standard som ska hjälpa företag att förstå vad mänskliga rättigheter innebär och hur man upprätthåller dem. Vi välkomnar FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, som presenterades 2011, och vi kommer att driva principerna genom hela vår värdekedja. Mänskliga rättigheter är också en viktig beståndsdel i vår uppförandekod för leverantörer, IWAY Standard.
> Ladda ner IWAY Standard (.pdf)
Alla förtjänar en bättre vardag
Vi bryr oss inte bara om våra produkter utan även människorna bakom kulisserna.
En indisk flicka i skolan
Vi vill värna om barnen
Vi strävar efter att alltid se till barnens bästa, oavsett om det handlar om produktdesign eller åtgärder för att förhindra barnarbete.
Barnen i fokus
Vi försöker tänka utifrån barnens perspektiv när vi utformar våra produkter och varuhus. Vi vill att våra produkter ska hjälpa barnen i deras utveckling och att våra varuhus ska vara en plats för lek där de känner sig hemma. Vi samarbetar med experter för att få kunskap om och förstå behoven i olika delar av barnens utveckling.
Strikt förbud mot barnarbete
Vi anser att barn har rätt till en tillvaro skyddad från exploatering, övergrepp och vanvård. För IKEA är barnarbete något oacceptabelt som vi jobbar aktivt för att förebygga och utplåna. Vår uppförandekod gällande barnarbete, som presenterades år 2000, har utvecklats i nära samarbete med Rädda Barnen samt med rådgivning från ILO (International Labour Organization) och UNICEF.
Långsiktiga lösningar
Att förebygga och utplåna barnarbete är en stor utmaning, och för att komma tillrätta med problemet måste man se till helheten och angripa orsakerna. Därför stödjer IKEA Foundation UNICEF och Rädda Barnens program för barns rättigheter i 25 000 byar i ett antal områden i Indien och Pakistan, som kommer att nå sammanlagt 15 miljoner barn i slutet av 2017.
> Läs mer om IKEA Foundation
DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV:
ETT HÅLLBART LIV HEMMA
Många bäckar små
Se hur vattensnåla blandare och energibesparande induktionshällar kan hjälpa dig att spara pengar.
> Läs mer om Ett hållbart liv hemma
IKEA vattensnåla blandare minskar vattenförbrukningen med upp till 50 %
Solpaneler installeras på ett IKEA varuhus
ENERGI OCH RESURSER
Positiva förändringar
Se hur vi köper in material på ett ansvarsfullt sätt och arbetar för att bli energioberoende.
> Läs mer om Energi och resurser