FÖRETAGSINFORMATION

Välkommen in i vårt företag

En pappa som lagar mat i köket tillsammans med sina två små söner
Vi är ett företag som drivs av våra värderingar och vårt stora intresse för livet hemma. Varje produkt vi tar fram bygger på vår vision att göra hemmet till en bättre plats. I IKEA Gruppen ingår 315 varuhus i 27 länder.
> Ladda ner våra rapporter
OM IKEA GRUPPEN: Affärskoncept | Hållbar tillväxt | Nyckeltal | Organisation
AFFÄRSKONCEPT
Vision och affärsidé
Vår vision är ”att skapa en bättre vardag för de många människorna”. Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt kan köpa dem.
För att kunna erbjuda våra kunder prisvärd kvalitet arbetar vi hårt med att optimera hela vår värdekedja. Vi bygger upp långvariga relationer med leverantörer, satsar på automatiserade tillverkningsprocesser och tillverkar stora volymer. Dessutom sträcker sig vår vision bortom heminredning. Vi vill skapa en bättre vardag för alla som påverkas av vårt företag.
No Youtube Player
Se hur vi jobbar inom IKEA Gruppen och lär dig mer om vår värdekedja.
OM IKEA GRUPPEN: Affärskoncept | Hållbar tillväxt | Nyckeltal | Organisation
HÅLLBAR TILLVÄXT
Investeringar för framtiden
IKEA Gruppens främsta ekonomiska princip är att vi ska växa med hjälp av våra egna resurser. Med andra ord: vi tjänar in pengarna innan vi gör av med dem. Det gör att vi kan satsa på långsiktiga investeringar för framtiden.
IKEA visionen är basen i vår tillväxt. Vi vill göra IKEA tillgängligt, så att fler människor kan få en bättre vardag hemma. Vi återinvesterar merparten av våra vinster i befintliga och nya IKEA varuhus, i produktutveckling samt hållbarhetslösningar och genom att hela tiden sänka priserna för våra kunder.
En pappa med sin lilla dotter som tittar på en IKEA PS 2012 taklampa i IKEA varuhuset.
3 tillväxtområden
TILLVÄXTOMRÅDEN
En trave vita IKEA PS VÅLLÖ vattenkannor i en kartong
Kvalitetsprodukter till låga priser
För att vi ska kunna nå många människor måste våra produkter hålla hög kvalitet och ha ett överkomligt pris. Vi har alltid våra kunders behov i åtanke när vi formger våra produkter. > Läs om hur vi arbetar med kvalitetsdesign
Några arbetare installerar solpaneler på taket till ett IKEA varuhus
Positiv inverkan på människor & miljö
Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på både människor och miljö medan vi fortsätter att växa.
> Läs mer i Människor och miljö
En bild av en varuhusanställd medarbetare som organiserar gardiner i ett IKEA varuhus
När människor växer, växer IKEA också
Våra medarbetare är nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta att växa. Vi ser varje individ som en talang som har förmågan att utvecklas.
> Läs mer i Jobba på IKEA
OM IKEA GRUPPEN: Affärskoncept | Hållbar tillväxt | Nyckeltal | Organisation
En världskarta med alla IKEA varuhus på fyra kontinenter
NYCKELTAL
Översikt över IKEA Gruppen
Nordamerika 51 varuhus
Europa 222 varuhus
Ryssland 14 varuhus
Asien 23 varuhus
Australien 5 varuhus
Total försäljning 28,7 miljarder EUR
Varuhus 315 i 27 länder
Produkter Cirka 9 500 i sortimentet
Medarbetare 135 000*
Leverantörer 1 046 heminredningsleverantörer i 52 länder*
Varuhusbesök 716 miljoner
Webbesök mer än 1,5 miljarder
Kataloger 212 miljoner tryckta på 29 språk*
IKEA FOOD 1,4 miljarder EUR i årsomsättning*
Tillverkning Ungefär 60% av vår tillverkning ligger i Europa
* Från 1 september 2012 till 31 augusti 2013. Nya siffror presenteras i januari 2015.
Staplar som illustrerar IKEA intäkter i euro 2009–2013
TOTALA INTÄKTER I MILJARDER EURO 2009–2013. IKEA Gruppens totala intäkter omfattar försäljning av varor och hyresintäkter från kommersiella fastigheter.
21.8
23.5
25.2
27.6
28.5
2009
2010
2011
2012
2013
No Youtube Player
Se en kortfilm om året som gick eller läs hela rapporten.
> Hämta vår årliga sammanfattning (.pdf)
OM IKEA GRUPPEN: Affärskoncept | Hållbar tillväxt | Nyckeltal | Organisation
ORGANISATION
IKEA Gruppens företagsledning
Ingvar Kamprad i tag-själv-lagret på ett IKEA varuhus
Ingvar Kamprad, Senior Advisor & grundare
”Jag bestämde mig för att aktiemarknaden inte var ett bra alternativ för IKEA. Jag visste att endast ett långsiktigt perspektiv kunde garantera våra tillväxtplaner och jag ville inte att IKEA skulle bli beroende av ekonomiska institutioner.”
En organisationsplan över IKEA Gruppen
IKEA Gruppen verkar genom hela värdekedjan från sortimentstrategi och produktutveckling till tillverkning, distribution och detaljhandel.
Företag i IKEA Gruppen
Retail IKEA Gruppen
Sortimentsstrategi Produktutveckling Leverantörskedja
IKEA Industry
IKEA
INGKA Holding B.V.
Stichting IKEA Foundation
Stichting INGKA Foundation
Stichting IMAS Foundation
stabsfunktioner
Gruppens
IKEA Gruppens struktur
Grundaren av IKEA, Ingvar Kamprad, ville skapa en ägarstruktur som står för oberoende och långsiktighet. Därför ägs IKEA Gruppen sedan 1982 av en stiftelse i Nederländerna. Våra vinster kan bara återinvesteras, användas till välgörande ändamål genom IKEA Foundation eller sparas som en ekonomisk reserv för framtida investeringar i företaget.
Stichting INGKA Foundation
äger INGKA Holding B.V. Dess syfte är att inneha aktier och återinvestera i IKEA Gruppen och stödja välgörenhetsarbete genom Stichting IKEA Foundation.
Stichting IMAS Foundation
hanterar ekonomiska tillgångar för Stichting INGKA Foundations räkning.
Stichting IKEA Foundation
är Stichting INGKA Foundations filantropiska gren. Den stödjer program som till exempel främjar barns rättigheter i utvecklingsländerna och hjälper dem och deras familjer att få en bättre framtid.
> Läs mer på IKEA Foundation
INGKA Holding B.V.
är moderbolaget till IKEA Gruppens bolag. Dess syfte är att stödja och styra IKEA Gruppen. Bolagets styrelse består av Göran Grosskopf (ordförande), Luisa Delgado, Lars-Johan Jarnheimer, Jonas Kamprad, Göran Lindahl, Peter Lund och Tore Bertilsson. Ingvar Kamprad är senior rådgivare till styrelsen.
IKEA Industry
är en grupp företag som tillverkar möbler och träbaserade skivor och paneler, som omfattar utveckling av tillverkningskapaciteter och nya strategiska verksamheter för att stödja tillväxten hos IKEA. Sammanlagt har IKEA Industry cirka 18 000 medarbetare i 11 länder.
Franchisestruktur
IKEA Gruppen betalar en franchiseavgift till Inter IKEA Systems B.V. i Nederländerna för att få använda IKEA detaljhandelssystem och metoder. Inter IKEA Systems B.V. äger IKEA konceptet och är global IKEA franchisegivare. IKEA franchiseverksamheten grundades i början på 80-talet.
> Läs mer om Inter IKEA Systems B.V.
IKEA of Sweden, som är en del av IKEA Gruppen, har fått i uppdrag av Inter IKEA Systems att utveckla och bestämma produktsortimentet för alla IKEA varuhus. Inter IKEA Systems ingår i Inter IKEA Group. Inter IKEA Group och IKEA koncernen är olika företagskoncerner med olika ägare.
> Mer information finns på Inter IKEA Group webbplats
IKEA Gruppens företagsledning
Från vänster:
Steve Howard, Sustainability
Jesper Brodin, IKEA of Sweden
Helen Duphorn, Corporate Communications
Peter Agnefjäll, CEO & President
Petra Hesser, Human Resources
Alistair Davidson, Head of Staff
Leif Hultman, IKEA Industry
Martin Hansson, Retail (ej med i bild)
En gruppbild av IKEA Gruppens företagledningsgrupp (7 personer)
DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV:
MÄNNISKOR & MILJÖ
För en hållbar framtid
Att arbeta för hållbarhet är en stark tradition hos oss. Läs mer i Människor & miljö.
> Besök Människor & miljö
En bild av IKEA källsorteringslösningar
PRESSRUM
Senaste nyheterna
Få de senaste nyheterna om IKEA och ladda ner ingående rapporter och information.
> Läs mer i vårt Pressrum
> Läs våra årliga rapporter