Prejsť na hlavný obsah

PRÁCA V IKEA GROUP

Spolupráca

Väčšina ľudí vidí výrobky IKEA.
My vidíme inšpiratívne pracovné pozície, ktoré stoja za ich vznikom.
Silueta výrobkov IKEA, ktoré predstavujú rôzne pracovné pozície v IKEA.
Vidíte veci trochu inak.
My tiež.
V IKEA veríme v ľudí. Za každým výrobkom sú skromné a nadšené tímy, ktoré umožnili jeho vznik. Pozrite sa na veci inak spolu s nami.
KULTÚRA A HODNOTY
Veríme, že každý vie niečím hodnotným prispieť.
Sme rôznorodá skupina praktických a priamočiarych ľudí nadšených pre bytové zariadenie. Pochádzame z rôznych miest po celom svete, ale spája nás inšpirujúca vízia: „vytvárať lepší každodenný život pre mnoho ľudí“. Realizácia tejto vízie je založená na našich spoločných humanistických hodnotách. Nimi sa riadi naša práca a stojí na nich naša kultúra začlenenia, otvorenosti a úprimnosti. V základoch stojí spolupatričnosť a nadšenie. Tvrdo pracujeme, ale užijeme si pri tom aj zábavu. Vždy máme záujem o ľudí, ktorým je vlastný náš pozitívny postoj a hodnoty.
Traja zamestnanci IKEA v miestnosti s dvoma oranžovými stolmi so stoličkami, bielou komodou a otvorenými nástennými policami.
Kamenný múrik vedľa štrkovej cesty s červenou chalupou na konci cesty.
Spolupatričnosť
Spolupatričnosť je podstatou kultúry IKEA. Sme silní, keď si navzájom dôverujeme, spolupracujeme na rovnakých cieľoch a spoločne sa aj zabavíme.
Starostlivosť o ľudí a planétu
Chceme vytvárať pozitívnu zmenu. Máme možnosť významne a trvale ovplyvniť dnešné i budúce generácie.
Hospodárnosť
Čo najviac ľudí by malo mať možnosť dovoliť si krásny a funkčný domov. Neustále kladieme na seba aj na iných vysoké požiadavky v snahe z mála urobiť viac bez kompromisov na kvalite.
Jednoduchosť
Jednoduchý, priamočiary a praktický prístup je súčasťou nášho dedičstva zo Smålandu. Chceme byť sami sebou a držať sa reality. Sme neformálni, pragmatickí a byrokracia je naším najväčším nepriateľom.
Snaha o obnovu a zlepšenie
Neustále hľadáme nové a lepšie spôsoby práce. Čokoľvek dnes robíme, môžeme zajtra urobiť lepšie. Nachádzať riešenia takmer neriešiteľných problémov je súčasťou nášho úspechu a zdrojom inšpirácie pri prekonávaní nových prekážok.
Kľúčové hodnoty IKEA
Veríme, že každý vie niečím hodnotným prispieť a a snažíme sa v našom spôsobe práce riadiť rovnakými hodnotami.
Odlišnosť, ktorá má zmysel
IKEA nie je ako iné spoločnosti a ani nechce byť. Radi spochybňujeme zabehané riešenia, premýšľame nekonvenčne, experimentujeme a nebojíme sa robiť chyby – ak máme na to dobrý dôvod.
Ochota prijímať a delegovať zodpovednosť
Sme presvedčení, že prostredníctvom dávania a preberania zodpovednosti ľudia rastú a vyvíjajú sa. Vzájomná dôvera, pozitívny prístup s ohľadom na budúcnosť každého inšpiruje prispievať k rozvoju.
Vedenie príkladom
Vedenie ľudí je pre nás o správaní, nie o pozícii. Viac ako na vedomostiach a skúsenostiach nám u každého záleží na hodnotách. Hľadáme ľudí, za ktorých hovoria činy a idú ostatným príkladom. Chceme, aby každý priniesol zo seba to najlepšie a podporil v tom aj ostatných.

Prečítajte si, ako popísal IKEA hodnoty náš zakladateľ Ingvar Kamprad v Testamente obchodníka s nábytkom (PDF).
Silueta výrobku IKEA predstavujúceho pracovnú oblasť
Väčšina ľudí vidí vankúš.
zaměstnanci IKEA
V IKEA som stretla veľa skvelých kolegov a mnohí z nich sa stali aj mojimi kamarátmi.
Alžbeta Kissová
Customer Relation Teamleader
Obchodný dom IKEA Bratislava
zaměstnanci IKEA
Najväčšou motiváciou a súčasne aj inšpiráciou sú pre mňa vždy ľudia.
Soňa Tomová
Vedúci predajného oddelenia
Obchodný dom IKEA Bratislava
zaměstnanci IKEA
O práci v IKEA môžem povedať, že tu zamestnanec naozaj cíti istotu a slobodu.
Katarina Simončíková
Commercial SFM & BISTRO manager
Obchodný dom IKEA Bratislava
zaměstnanci IKEA
Pracovať vo firme, ktorá sa skutočne stará o životné prostredie, je pre mňa skvelý pocit.
Marek Pečko
Deputy BNO Manager
Obchodný dom IKEA Bratislava
PRÁCA V IKEA GROUP: KULTÚRA A HODNOTY | RÔZNORODOSŤ A ZAČLENENIE
ROZVOJ A PRÍLEŽITOSTI| PRACOVNÉ PROSTREDIE A BENEFITY
Rôznorodosť a začlenenie
Byť sám sebou a prispievať svojou jedinečnosťou nám umožňuje rásť
Starostlivosť o ľudí a rôznorodosť a začlenenie sú súčasťou našej vízie a hodnôt. V IKEA Group pokladáme rôznorodosť a začlenenie za správny prístup. Uznanie jedinečnosti každého zamestnanca prispieva ku kreativite a podporuje náš rast. Chceme vytvoriť pracovné prostredie, kde vládne rôznorodosť a začlenenie a zamestnanci cítia, že ich jedinečnosť a talent sú oceňované a môžu byť sami sebou.
Zjednodušene: veríme, že jedinečnosť každého zamestnanca pomáha IKEA zlepšovať!
Zamestnanec IKEA v žlto-čiernom tričku pomáha dvom zákazníkom v obchodnom dome.
Podporujeme rovnosť a ľudské práva
Podporujeme našich zamestnancov, aby sa mohli slobodne prejaviť a byť sami sebou, čím nielen vytvárame inovatívnejšie a atraktívnejšie pracovisko, ale aj získavame konkurenčnú výhodu.
V IKEA Group veríme, že každý má nárok na férové zaobchádzanie a rovnaké príležitosti a podporujeme ľudské práva každého jednotlivca bez ohľadu na vek, rodovú príslušnosť, sexuálnu orientáciu, fyzické schopnosti, etnickú a rasovú príslušnosť, národnosť, náboženské vyznanie, rodinný stav či akékoľvek iné individuálne rozdiely. Ako humanistická spoločnosť založená na hodnotách podporujeme právo každého zamestnanca byť sám sebou. Rôznorodé a začleňujúce tímy sú navyše kreatívnejšie a inovatívnejšie, pretože ich členovia sa navzájom nabádajú k odlišnému mysleniu a konaniu.
Naši lídri zodpovedajú za rozpoznanie prekážok rôznorodosti a začlenenia vo svojej časti organizácie a ich odstránenie. Začlenenie je zodpovednosťou každého z nás. Začína tým, že chceme pracovať v začleňujúcom pracovnom prostredí a podporovať svoje práva aj práva ostatných zamestnancov.
Ako prejav podpory ľudských práv a rovnoprávnosti, IKEA Group spolupracovala na príprave Štandardov OSN pre podnikateľov v oblasti boja proti diskriminácii LGBT+, ktoré boli celosvetovo predstavené v septembri 2017. „Ako humanistická spoločnosť založená na hodnotách chceme vytvoriť plne začleňujúce pracovné prostredie a prispieť tak k pozitívnej zmene vo všetkých oblastiach nášho podnikania a v celej spoločnosti. Podpora týchto štandardov je významný krok k splneniu nášho cieľa. Sme hrdí na to, čo sme dosiahli, ale zároveň máme veľkú zodpovednosť ísť príkladom vo vytváraní plne začleňujúceho pracoviska“, hovorí Sari Brody, Equality and Leadership manažérka v IKEA Group.
Voľné pracovné miesta v IKEA Group
V IKEA podporujeme ľudské práva každého jednotlivca bez ohľadu na vek, rodovú príslušnosť, sexuálnu orientáciu, fyzické schopnosti, etnickú a rasovú príslušnosť, národnosť, náboženské vyznanie, rodinný stav.
Rôznorodosť má rozličné podoby
V IKEA Group podporujeme rôznorodosť v každej podobe. Rôznorodé a začleňujúce pracovné prostredie prospieva zamestnancom, zákazníkom aj nášmu podnikaniu. Rešpektovanie našej rozdielnosti pomáha rozvíjať jednotlivcov aj celú organizáciu.
Dve pracovníčky IKEA v objatí.
Rodová rovnosť
Rodová rovnosť patrí medzi ľudské práva. Našim cieľom je dosiahnuť rodovú rovnosť v IKEA Group a pomer mužov a žien 50/50% na všetkých úrovniach a pozíciách a ešte viac. Rodová rovnosť so sebou nesie vytváranie kultúry začlenenia, kde si každého jedinečný prínos ceníme rovnako bez ohľadu na pohlavie.
Preto... sa venujeme problematike rodovej rovnosti už viac ako desať rokov. Sme hrdí na našu účasť v prvom paneli OSN na vysokej úrovni o zlepšení ekonomického postavenia žien. Jeho cieľom je nájsť spôsoby rovnoprávneho zapojenia žien do ekonomiky a zaistenie ich finančnej nezávislosti.
Zamestnanec IKEA sa rozpráva so zákazníkom a zákazníčkou.
LGBT+
Podporujeme právo zamestnancov LGBT+ byť sami sebou – poskytujeme rovnaké príležitosti rozvoja v IKEA Group a možnosť podporiť naše podnikanie. Aktívne sa snažíme vytvoriť začleňujúce pracovné prostredie a prispievať k pozitívnej zmene vo všetkých oblastiach nášho podnikania a v celej spoločnosti.
Preto... sme sa stali členom neziskovej organizácie Workplace Pride, ktorá sa snaží o lepšie začlenenie lesbických, gay, bisexuálnych a transrodových (LGBT) zamestnancov na pracovisku. Zapojili sme sa tiež do prípravy Štandardov spávania OSN pre podnikateľov v oblasti boja proti diskriminácii LGBT+, ktoré boli celosvetovo predstavené v septembri 2017.
Začlenenie je zodpovednosť každého z nás
„ZAČLENENIE JE ZODPOVEDNOSŤOU
KAŽDÉHO Z NÁS“
Začlenenie
Začlenenie v IKEA Group znamená vytvorenie pracovného prostredia, v ktorom sú naši zamestnanci úspešní, pretože cítia prijatie, rešpekt, podporu a ocenenie. Cieľom je vytvorenie prostredia, ktoré stojí na spolupráci a kde je začlenenie a využívanie našich rozdielov v prospech podnikania súčasťou každodennej reality.
ROZVOJ A PRÍLEŽITOSTI
Kariérne príležitosti rovnako jedinečné ako vy
Ponúkame výnimočné možnosti kariérneho rastu a rozvoja. Podporíme vás, aby ste si vyskúšali rôzne pozície a funkcie, dokonca aj prácu v zahraničí (ak o ňu máte záujem). Na základe rozvojového plánu a budúcich cieľov si môžete naplánovať svoj kariérny rast. Veríme, že každý sa môže rozvíjať. Pretože ak vy rastiete, rastie aj IKEA. Ak sa chcete stať súčasťou IKEA, pozrite si rôzne pracovné oblasti a voľné pracovné ponuky nižšie.
No Youtube Player
V IKEA sú rôzne kariérne možnosti. Vypočujte si skúsenosti našich zamestnancov.
Zistite, čo robíme
Oblasť bytového zariadenia ponúka viac možností, ako si myslíte!
Ponúkame kariérne príležitosti v rôznych oblastiach:
Silueta výrobku IKEA, ktorý predstavuje oblasť trvalej udržateľnosti
Trvalá udržateľnosť
Snažíme sa minimalizovať vplyv našich prevádzok na životné prostredie a pomôcť ľuďom žiť trvale udržateľnejší život v domácnosti.
Silueta IKEA výrobku, ktorý predstavuje oblasť Nákupu
Nákup
Pracujeme po celom svete, aby sme získali čo najlepšiu hodnotu pre IKEA aj pre našich zákazníkov.
Silueta IKEA výrobku prestavujúca oblasť Služieb zákazníkom
Služby zákazníkom
Pracujeme v rôznych oblastiach v obchodných domoch aj mimo nich od recepcie až po pokladne, reklamácie a kontaktné centrum.
Siluet výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť ľudských zdrojov
Ľudské zdroje
Staráme sa o nábor, školenia a benefity pre zamestnancov. Našou úlohou je zaujať, rozvíjať a inšpirovať našich zamestnancov.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť Predaj
Predaj
Baví nás predaj a ľudia. Denne pracujeme so sortimentom IKEA a našim konceptom mechanického predaja.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť Engineering a kvalita
Inžinierstvo a kvalita
Naše pozície sú pri vývoji výrobkov a v dodávateľskom reťazci IKEA. Pracujeme na zlepšení všetkých aspektov kvality výrobkov.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť E-commerce
E-commerce
Pracujeme na národnej aj globálnej úrovni na vývoji a zlepšovaní online nakupovania IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť Finance and business navigation
Financie a business navigation
Staráme sa o finančné požiadavky IKEA a robíme strategické obchodné rozhodnutia v záujme obchodného rastu.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca dizajn a vývoj produktov
Dizajn a vývoj produktov
Navrhujeme a vyvíjame výrobky a pracujeme na vytváraní a rozvoji sortimentu výrobkov IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca marketing a komunikáciu.
Marketing a komunikácia
Našim poslaním je budovať značku IKEA a inšpirovať ľudí, aby našli hodnotu v tom, čo ponúkame.
Silueta s výrobkom IKEA predstavujúcim oblasť komunikácia a interiérový dizajn
Komunikácia a interiérový dizajn
Náš strategický a vizuálny talent oživuje tisíce výrobkov IKEA v našich obchodných domoch a ďalších médiách.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť riadenia obchodného domu
Store management
Pracujeme ako tím a riadime rôzne aspekty prevádzky obchodného domu IKEA. Pracujeme v dynamickom prostredí maloobchodu a páči sa nám to!
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA business solutions
IKEA business solutions
Podporujeme IKEA obchodnými riešeniami. Veríme rýchlym riešeniam, ktoré sú jednoduché pre užívateľov, viac ako technológiám.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA FOOD/reštaurácia
IKEA FOOD/reštaurácia
Milujeme jedlo! Zväčša pracujeme v reštaurácii, bistre a obchode so švédskymi špecialitami v obchodných domoch IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť logistiky
Logistika
Snažíme sa vytvoriť hladký tok výrobkov od dodávateľa k zákazníkovi. Sme odborníci na ploché balenia!
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť preprava
Doprava
Pracujeme na zaistení čo najlepších dopravných riešení pre výrobky IKEA zo všetkých kútov sveta.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť Property
Property
Pracujeme na vývoji a riadení širokého spektra nehnuteľností IKEA po celom svete.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť výroby
Výroba
Úzko spolupracujeme s dodávateľmi na výrobe všetkých výrobkov IKEA, s ktorými sa stretávate.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť projektového manažmentu
Projektový manažment
Riadime rôzne typy IKEA projektov, aby boli hotové včas, podľa plánu a v rámci rozpočtu.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA industry
IKEA Industry
Pracujeme na strane výroby a tvoríme výrobky IKEA, ktoré pomáhajú zlepšovať život v domácnosti po celom svete.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA centers
IKEA Centers
Riadime a rozvíjame nákupné centrá, ktoré zahŕňajú obchodné domy IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca iné oblasti
Iné oblasti
Máme množstvo ďalších pozícií. Svet IKEA ponúka takmer neobmedzené možnosti.
Silueta výrobku IKEA predstavujúceho pracovnú oblasť.
Väčšina ľudí vidí kanvu na polievanie.
Zamestnanec IKEA Eldin Topic
„Vidím, že môžem inšpirovať mojich zamestnancov k osobnému rozvoju.“
Eldin Topic
Manager Sales & Supply Support,
Logistika
Zamestnankyňa IKEA Maria Andersson
„Viem, že môžem neustále vytvárať nové spôsoby rastu.“
Maria Andersson
Centre Manager,
IKEA Centres
Zamestnanec IKEA Jakob Dackander
„Vidím, že mi moja práca dáva príležitosť cestovať.“
Jakob Dackander
Predajca v oddelení spální,
Predaj
Zamestnankyňa IKEA Souzan Meana
„Vidím, že nech už začnete kdekoľvek, možnosti sú takmer neobmedzené.“
Souzan Meana
Team Manager,
IKEA Business Solutions
PRÁCA V IKEA GROUP: KULTÚRA A HODNOTY | RÔZNORODOSŤ A ZAČLENENIE
ROZVOJ A PRÍLEŽITOSTI | PRACOVNÉ PROSTREDIE A BENEFITY
PRACOVNÉ PROSTREDIE A BENEFITY
Miesto, kde ste súčasťou
Práca v IKEA Group znamená, že ste súčasťou inšpiratívneho, zábavného a dynamického pracovného prostredia. So 155 000 zamestnancami a prevádzkami v 43 krajinách (údaje za FY15) sme najväčším predajcom nábytku na svete, ale v našej práci sa snažíme čo najviac eliminovať byrokraciu. U nás môžete byť sami sebou. My vás v tom dokonca podporíme!
V IKEA sa navzájom rešpektujeme, naše rozdiely a každý má možnosť prispieť. Bez ohľadu na to, kde na svete pracujete, pravdepodobne sa stretnete s rôznorodými ľuďmi s rôznymi skúsenosťami, špeciálnymi zručnosťami a netradičným zmyslom pre humor.
IKEA zamestnanci na prestávke
Práca pre nás má svoje výhody
Na ľuďoch nám záleží. Každý zamestnanec prispieva svojimi jedinečnými nápadmi a talentom k našej každodennej práci – a práve oni stoja za úspechom IKEA. Chceme, aby každý zamestnanec mal pocit, že k nám patrí a je dôležitý a mal príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Pretože keď rastú naši zamestnanci, rastie aj IKEA. Preto bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta pôsobíte, získate rozličné benefity. Tu je niekoľko z nich:

Zamestnanecká zľava
Zamestnanecká reštaurácia (kantína)
5 dní dovolenky navyše
Príplatky za prácu počas víkendu, sviatkov a nočných zmien
Dary k životným udalostiam
Zamestnanci IKEA v obchodnom dome IKEA
Bonusový program
One IKEA Bonus je bonusový program pre všetkých zamestnancov IKEA Group založený na pracovnom výkone. Vychádza z našich hodnôt jednoduchosť a spolupatričnosť, pričom všetci zamestnanci v organizácii pracujú na dosiahnutí rovnakých cieľov. Spoločné ciele nám pomáhajú spoločne pracovať ako jedna IKEA.
Tack! – vernostný program pre zamestnancov IKEA
IKEA by nemohla byť úspešná bez svojich zamestnancov. Ako poďakovanie za ich skvelú prácu a prínos k nášmu podnikaniu sme pripravili vernostný program Tack! Prostredníctvom programu Tack! (čo po švédsky znamená ďakujem) získajú všetci zamestnanci spĺňajúci podmienky programu príspevok do dôchodkového fondu. Organizácia, v ktorej pracujú, pozícia ani výška platu nie sú podstatné – každý zamestnanec v jednej krajine dostane rovnakú čiastku.
No Youtube Player
Zamestnanci IKEA v samoobslužnom sklade IKEA
Vzdelávanie a rozvoj
Investujeme do rozvoja našich zamestnancov a pre tých, ktorí majú záujem naučiť sa niečo nové a rozvíjať sa, ponúkame rozličné interné vzdelávanie a školenia. Každý zamestnanec IKEA má tiež možnosť vytvoriť si svoj rozvojový plán. Spolu so svojím vedúcim si nastaví ciele na nadchádzajúci rok a do budúcna.
Voľné pracovné miesta
Silueta výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť
Väčšina ľudí vidí hrnček.
IKEA zamestnanec David Johansson
„Vidím globálnu spoločnosť, ktorá stále myslí lokálne.“
David Johansson
Product Developer,
IKEA Food/Restaurant
Zamestnankyňa IKEA Sofie Johansson
„Nevytvára sa rozdiel medzi manažérmi a zamestnancami.“
Sofie Johansson
Reklamácie,
Oddelenie služieb zákazníkom
Zamestnaňkyňa IKEA Josefin Matsdotter
„Vidím, že IKEA pomáha ľuďom zlepšovať sa v tom, v čom sú najlepší.“
Josefin Matsdotter Berggren
Interiérová dizajnérka,
Oddelenie komunikácií a interiérového dizajnu
Zamestnankyňa IKEA Stefania Nervi
„Vidím vedúceho, ktorý si na mňa vždy nájde čas.“
Stefania Nervi
Global Content Catalogue Specialist,
Marketing a komunikácia
Zamestnanec IKEA Tobias Johansson
„Vidím benefity, ktoré sú spravodlivé pre všetkých a to je výnimočné.“
Tobias Johansson
Analytik,
E-commerce
MOŽNO VÁS BUDE ZAUJÍMAŤ:
ĽUDIA A PLANÉTA
Pre udržateľnú budúcnosť
Presvedčte sa, čo pre nás v IKEA znamená udržateľnosť a akú rolu zohráva v našom vzťahu k ľuďom a planéte.
Viac zistíte v sekcii Ľudia a planéta
Fotografia mladej Indky v triede
O IKEA Group
Naša organizácia
Ak si chcete pred uchádzaním sa o prácu prečítať viac o našej snahe, kliknite tu.
Informácie o IKEA Group
Mladý muž v reštaurácii obchodného domu IKEA popíjajúci kávu