PRÁCA V IKEA GROUP

Spolupráca

Väčšina ľudí vidí výrobky IKEA.
My vidíme inšpiratívne pracovné pozície, ktoré stoja za ich vznikom.
Silueta výrobkov IKEA, ktoré predstavujú rôzne pracovné pozície v IKEA.
Vidíte veci trochu inak.
My tiež.
V IKEA veríme v ľudí. Za každým výrobkom sú skromné a nadšené tímy, ktoré umožnili jeho vznik. Pozrite sa na veci inak spolu s nami.
PRÁCA V IKEA GROUP: KULTÚRA A HODNOTY | ROZVOJ A MOŽNOSTI | PRACOVNÉ PROSTREDIE A BENEFITY
KULTÚRA A HODNOTY
Veríme, že každý môže ponúknuť niečo hodnotné.
Sme skupina rôznorodých, praktických a úprimných ľudí s láskou k bytovému zariadeniu. Pochádzame z rôznych koncov sveta, ale spája nás spoločná inšpiratívna vízia: „vytvárať lepší každodenný život pre mnoho ľudí“. Našu víziu realizujeme prostredníctvom spoločných humanistických hodnôt. Týmito hodnotami sa riadi naša práca a tvoria našu kultúru založenú na spolupatričnosti, otvorenosti a úprimnosti. Základom všetkého je spolupráca a nadšenie. Naša práca je náročná, ale aj zábavná. Vždy hľadáme kolegov, ktorí majú rovnaký pozitívny prístup a hodnoty.
Zamestnanci IKEA z rôznych pracovných oblastí stoja okolo oranžového stola.
Malá cesta v Smålande vo Švédsku
Prečítajte si, ako Ingvar Kamprad popísal hodnoty IKEA v Testamente obchodníka s nábytkom (PDF)
Hodnoty IKEA
Veríme, že každý môže niečo hodnotné ponúknuť a v našej práci sa riadime spoločnými hodnotami.
Vedenie príkladom
Naši manažéri sa správajú podľa hodnôt IKEA, vytvárajú príjemnú atmosféru a to isté očakávajú od svojich zamestnancov.
Neustála snaha o obnovu
Vieme, že vyjsť v ústrety našim zákazníkom prostredníctvom inovatívnych riešení prispieva k lepšiemu každodennému životu v domácnosti.
Spolupráca a nadšenie
Spoločne dokážeme vyriešiť aj zdanlivo neriešiteľné problémy. Darí sa nám to denne.
Hospodárnosť
Nízke ceny by sme nemohli docieliť bez nízkych nákladov, preto sme pyšní, že dosahujeme dobré výsledky s malými prostriedkami.
Snaha o realitu
Držíme sa praktických riešení a veci rozvíjame, zlepšujeme a rozhodujeme sa na základe reality.
Pokora a sila vôle
Navzájom si preukazujeme rešpekt a rešpektujeme aj našich zákazníkov a dodávateľov. Pevná vôľa nám umožňuje doťhovať veci do úspešného konca.
Odvaha robiť veci inak
Zamýšľame sa nad zabehnutými riešeniami a ak nájdeme lepší spôsob, sme otvorení zmene.
Prijímať a delegovať zodpovednosť
Zamestnancom s potenciálom dávame príležitosť rásť a motivujeme ich, aby prekonali svoje očakávania.
Jednoduchosť
Problémy riešime jednoducho a priamočiaro, či už ide o jednanie s ľuďmi alebo prekonávanie prekážok.
Neustále „byť na ceste“
Prehodnocujeme, čo robíme dnes a pýtame sa, čo môžeme zajtra urobiť lepšie, hľadáme nové nápady a inšpiráciu.
Silueta výrobku IKEA predstavujúceho pracovnú oblasť
Väčšina ľudí vidí vankúš.
Zamestnanec IKEA Samuel Blom
„Denne sa presviedčam, ako práca a učenie ľudí spájajú.“
Samuel Blom
Operátor,
IKEA Industry
Pracovník IKEA Hector Bianchi
„Vidím, že ak robíme veci, ktoré sú dobré pre našich zákazníkov a životné prostredie, zväčša sú dobré aj pre IKEA.“
Hector Bianchi
Projektový kontrolór,
Projektový manažment
Pracovník IKEA Bill Lo
„Viem, že IKEA má odvahu inovovať prostredníctvom nových materiálov.“
Bill Lo
Product Requirement Engineer,
Design and Product Development
Pracovník IKEA Jackline Kibunja
„Vidím, že k zákazníkom aj k sebe navzájom sa správame priateľsky.“
Jackline Kibunja
Team leader,
Customer Relations
PRÁCA V IKEA GROUP: KULTÚRA A HODNOTY | ROZVOJ A MOŽNOSTI | PRACOVNÉ PROSTREDIE A BENEFITY
ROZVOJ A PRÍLEŽITOSTI
Kariérne príležitosti rovnako jedinečné ako vy
Ponúkame výnimočné možnosti kariérneho rastu a rozvoja. Podporíme vás, aby ste si vyskúšali rôzne pozície a funkcie, dokonca aj prácu v zahraničí (ak o ňu máte záujem). Na základe rozvojového plánu a budúcich cieľov si môžete naplánovať svoj kariérny rast. Veríme, že každý sa môže rozvíjať. Pretože ak vy rastiete, rastie aj IKEA. Ak sa chcete stať súčasťou IKEA, pozrite si rôzne pracovné oblasti a voľné pracovné ponuky nižšie.
No Youtube Player
V IKEA sú rôzne kariérne možnosti. Vypočujte si skúsenosti našich zamestnancov.
Zistite, čo robíme
Oblasť bytového zariadenia ponúka viac možností, ako si myslíte!
Ponúkame kariérne príležitosti v rôznych oblastiach:
Silueta výrobku IKEA, ktorý predstavuje oblasť trvalej udržateľnosti
Trvalá udržateľnosť
Snažíme sa minimalizovať vplyv našich prevádzok na životné prostredie a pomôcť ľuďom žiť trvale udržateľnejší život v domácnosti.
Silueta IKEA výrobku, ktorý predstavuje oblasť Nákupu
Nákup
Pracujeme po celom svete, aby sme získali čo najlepšiu hodnotu pre IKEA aj pre našich zákazníkov.
Silueta IKEA výrobku prestavujúca oblasť Služieb zákazníkom
Služby zákazníkom
Pracujeme v rôznych oblastiach v obchodných domoch aj mimo nich od recepcie až po pokladne, reklamácie a kontaktné centrum.
Siluet výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť ľudských zdrojov
Ľudské zdroje
Staráme sa o nábor, školenia a benefity pre zamestnancov. Našou úlohou je zaujať, rozvíjať a inšpirovať našich zamestnancov.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť Predaj
Predaj
Baví nás predaj a ľudia. Denne pracujeme so sortimentom IKEA a našim konceptom mechanického predaja.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť Engineering a kvalita
Inžinierstvo a kvalita
Naše pozície sú pri vývoji výrobkov a v dodávateľskom reťazci IKEA. Pracujeme na zlepšení všetkých aspektov kvality výrobkov.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť E-commerce
E-commerce
Pracujeme na národnej aj globálnej úrovni na vývoji a zlepšovaní online nakupovania IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť Finance and business navigation
Financie a business navigation
Staráme sa o finančné požiadavky IKEA a robíme strategické obchodné rozhodnutia v záujme obchodného rastu.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca dizajn a vývoj produktov
Dizajn a vývoj produktov
Navrhujeme a vyvíjame výrobky a pracujeme na vytváraní a rozvoji sortimentu výrobkov IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca marketing a komunikáciu.
Marketing a komunikácia
Našim poslaním je budovať značku IKEA a inšpirovať ľudí, aby našli hodnotu v tom, čo ponúkame.
Silueta s výrobkom IKEA predstavujúcim oblasť komunikácia a interiérový dizajn
Komunikácia a interiérový dizajn
Náš strategický a vizuálny talent oživuje tisíce výrobkov IKEA v našich obchodných domoch a ďalších médiách.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť riadenia obchodného domu
Store management
Pracujeme ako tím a riadime rôzne aspekty prevádzky obchodného domu IKEA. Pracujeme v dynamickom prostredí maloobchodu a páči sa nám to!
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA business solutions
IKEA business solutions
Podporujeme IKEA obchodnými riešeniami. Veríme rýchlym riešeniam, ktoré sú jednoduché pre užívateľov, viac ako technológiám.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA FOOD/reštaurácia
IKEA FOOD/reštaurácia
Milujeme jedlo! Zväčša pracujeme v reštaurácii, bistre a obchode so švédskymi špecialitami v obchodných domoch IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť logistiky
Logistika
Snažíme sa vytvoriť hladký tok výrobkov od dodávateľa k zákazníkovi. Sme odborníci na ploché balenia!
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť preprava
Doprava
Pracujeme na zaistení čo najlepších dopravných riešení pre výrobky IKEA zo všetkých kútov sveta.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť Property
Property
Pracujeme na vývoji a riadení širokého spektra nehnuteľností IKEA po celom svete.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť výroby
Výroba
Úzko spolupracujeme s dodávateľmi na výrobe všetkých výrobkov IKEA, s ktorými sa stretávate.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť projektového manažmentu
Projektový manažment
Riadime rôzne typy IKEA projektov, aby boli hotové včas, podľa plánu a v rámci rozpočtu.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA industry
IKEA Industry
Pracujeme na strane výroby a tvoríme výrobky IKEA, ktoré pomáhajú zlepšovať život v domácnosti po celom svete.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA centers
IKEA Centers
Riadime a rozvíjame nákupné centrá, ktoré zahŕňajú obchodné domy IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca iné oblasti
Iné oblasti
Máme množstvo ďalších pozícií. Svet IKEA ponúka takmer neobmedzené možnosti.
Silueta výrobku IKEA predstavujúceho pracovnú oblasť.
Väčšina ľudí vidí kanvu na polievanie.
Zamestnanec IKEA Eldin Topic
„Vidím, že môžem inšpirovať mojich zamestnancov k osobnému rozvoju.“
Eldin Topic
Manager Sales & Supply Support,
Logistika
Zamestnankyňa IKEA Maria Andersson
„Viem, že môžem neustále vytvárať nové spôsoby rastu.“
Maria Andersson
Centre Manager,
IKEA Centres
Zamestnanec IKEA Jakob Dackander
„Vidím, že mi moja práca dáva príležitosť cestovať.“
Jakob Dackander
Predajca v oddelení spální,
Predaj
Zamestnankyňa IKEA Souzan Meana
„Vidím, že nech už začnete kdekoľvek, možnosti sú takmer neobmedzené.“
Souzan Meana
Team Manager,
IKEA Business Solutions
PRÁCA V IKEA GROUP: KULTÚRA A HODNOTY | ROZVOJ A MOŽNOSTI | PRACOVNÉ PROSTREDIE A BENEFITY
PRACOVNÉ PROSTREDIE A BENEFITY
Miesto, kde ste súčasťou
Práca v IKEA Group znamená, že ste súčasťou inšpiratívneho, zábavného a dynamického pracovného prostredia. So 155 000 zamestnancami a prevádzkami v 43 krajinách (údaje za FY15) sme najväčším predajcom nábytku na svete, ale v našej práci sa snažíme čo najviac eliminovať byrokraciu. U nás môžete byť sami sebou. My vás v tom dokonca podporíme!
V IKEA sa navzájom rešpektujeme, naše rozdiely a každý má možnosť prispieť. Bez ohľadu na to, kde na svete pracujete, pravdepodobne sa stretnete s rôznorodými ľuďmi s rôznymi skúsenosťami, špeciálnymi zručnosťami a netradičným zmyslom pre humor.
IKEA zamestnanci na prestávke
Práca pre nás má svoje výhody
Na ľuďoch nám záleží. Každý zamestnanec prispieva svojimi jedinečnými nápadmi a talentom k našej každodennej práci – a práve oni stoja za úspechom IKEA. Chceme, aby každý zamestnanec mal pocit, že k nám patrí a je dôležitý a mal príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Pretože keď rastú naši zamestnanci, rastie aj IKEA. Preto bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta pôsobíte, získate rozličné benefity. Tu je niekoľko z nich:
IKEA zamestnanci pracujú v obchodnom dome
Bonusový program
Program One IKEA Bonus je bonusový systém pre všetkých zamestnancov IKEA Group, ktorý je založený na výkone. Vychádza z našich hodnôt – jednoduchosti a spolupatričnosti – a všetci v rámci jednej organizácie pracujú na dosiahnutí spoločných cieľov. Spoločné ciele nám pomáhajú spoločne pracovať ako jedna IKEA.
Rôzni zamestnanci IKEA
Vernostný program pre zamestnancov
Tack! je náš spôsob, ako oceniť našich zamestnancov za ich lojalitu k IKEA a ich príspevok k nášmu úspešnému podnikaniu. Prostredníctvom programu Tack! (čo vo švédčine znamená „ďakujem“) zamestnanci dostávajú príspevok do svojho penzijného fondu. Všetci zamestnanci v krajine pracujúci na plný úväzok, ktorí majú nárok na získanie príspevku, získajú rovnakú čiastku, bez ohľadu na organizáciu, pozíciu alebo výšku mzdy.
Zamestnanec IKEA v samoobslužnom sklade IKEA
Učenie sa a rozvoj
Investujeme do rozvoja našich zamestnancov prostredníctvom bohatej ponuky interných školiacich programov pre tých, ktorí sa chcú niečo nové naučiť a rozvíjať sa. Každý zamestnanec IKEA má príležitosť vytvoriť si vlastný rozvojový plán. Spolu s vedúcim si tak nastaví ciele na najbližší rok a do budúcnosti.
Voľné pracovné pozície
Silueta výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť
Väčšina ľudí vidí hrnček.
IKEA zamestnanec David Johansson
„Vidím globálnu spoločnosť, ktorá stále myslí lokálne.“
David Johansson
Product Developer,
IKEA Food/Restaurant
Zamestnankyňa IKEA Sofie Johansson
„Nevytvára sa rozdiel medzi manažérmi a zamestnancami.“
Sofie Johansson
Reklamácie,
Oddelenie služieb zákazníkom
Zamestnaňkyňa IKEA Josefin Matsdotter
„Vidím, že IKEA pomáha ľuďom zlepšovať sa v tom, v čom sú najlepší.“
Josefin Matsdotter Berggren
Interiérová dizajnérka,
Oddelenie komunikácií a interiérového dizajnu
Zamestnankyňa IKEA Stefania Nervi
„Vidím vedúceho, ktorý si na mňa vždy nájde čas.“
Stefania Nervi
Global Content Catalogue Specialist,
Marketing a komunikácia
Zamestnanec IKEA Tobias Johansson
„Vidím benefity, ktoré sú spravodlivé pre všetkých a to je výnimočné.“
Tobias Johansson
Analytik,
E-commerce
PRÁCA V SKUPINE IKEA: KTO SME | NAŠE PRACOVISKO | NAŠE MOŽNOSTI | NAŠE BENEFITY
NAŠE BENEFITY
Práca u nás má množstvo výhod
Sme spoločnosťou, ktorej záleží na živote našich zamestnancov. Je pre nás dôležité, aby ste sa cítili byť rešpektovaní, porozumení a integrovaní do skupiny IKEA. Nezáleží, ktorú pozíciu v IKEA zastávate, každý zamestnanec je dôležitý pre náš spoločný rast. Preto nezáleží na tom, v ktorom obchodnom dome IKEA pracujete, množstvo benefitov získate aj tak.
Tu je zopár z nich.
Spolupracovníci IKEA majú prestávku na kávu
Rast v práci
Do našich spolupracovníkov a ich rozvoja investujeme naozaj veľa - vďaka širokej ponuke rozmanitých interných školení pre tých, ktorí sa chcú naučiť niečo nové a rásť.
Príležitosti na rozvoj
Každý spolupracovník IKEA dostane príležitosť vytvoriť si svoj vlastný rozvojový plán. Spoločne so svojím manažérom si nastaví ciele, ktoré by chcel v priebehu nasledujúceho roka a v budúcnosti dosiahnuť.
Dokonca aj nižšie ceny
Ako už možno viete, ceny v IKEA sú super. Ale z pohľadu spolupracovníka IKEA sú ešte lepšie. Ak u nás pracujete dostanete ako zamestnanecký bonus zľavu na nákup v obchodnom dome IKEA, celosvetovo.
Fotograf IKEA v štúdiu
Fika [fee:ka]
Švédska tradícia, ktorá obcestovala celý svet IKEA. Je to viac než len prestávka na kávu, počas nej sa porozprávate s kolegami a zároveň sa odreagujete. Najlepšie nápady sa zrodili práve počas fika.
„Turisti IKEA“
Dalo by sa povedať „Turistická cesta“ je globálnou trasou, na ktorej sa rysuje svetová banka novej generácie lídrov a odborníkov s vysokým potenciálom pre budúcnosť. ako „Turista“ pôjdeš na dve 6-mesačné vyslania do dvoch krajín. Jedna z nich bude iná než pozícia, kde momentálne pracuješ.
Mladá žena s čajom
MOŽNO VÁS BUDE ZAUJÍMAŤ:
ĽUDIA A PLANÉTA
Pre udržateľnú budúcnosť
Presvedčte sa, čo pre nás v IKEA znamená udržateľnosť a akú rolu zohráva v našom vzťahu k ľuďom a planéte.
Viac zistíte v sekcii Ľudia a planéta
Fotografia mladej Indky v triede
O IKEA Group
Naša organizácia
Ak si chcete pred uchádzaním sa o prácu prečítať viac o našej snahe, kliknite tu.
Informácie o IKEA Group
Mladý muž v reštaurácii obchodného domu IKEA popíjajúci kávu