ĽUDIA A KOMUNITY

Ľudia na prvom mieste

Žena a deti v Indii
Našim podnikaním chceme vytvárať lepší každodenný život pre ľudí a komunity. To bolo vždy súčasťou nášho prístupu. V dnešnej dobe globálneho rastu je táto snaha ešte dôležitejšia.

Správa o trvalej udržateľnosti IKEA 2015
ĽUDIA A KOMUNITY: ĽUDSKÉ PRÁVA | DODÁVATELIA | NADÁCIA IKEA | UŽITOČNÉ PROJEKTY
Aby Rodina bola domov pre Deti
Učíme chrániť prírodu
Učíme deti chrániť prírodu
 Podpora organizáciám
Aby RODINA bola DOMOV pre DETI
Na Slovensku žije niekoľko tisíc detí a ich rodín v ohrození, pričom približne 1000 detí ročne je z rodiny odobraných. To sú takmer 3 deti denne.

Poslaním projektu Aby RODINA bola DOMOV pre DETI je pomáhať rodinám v ohrození pri budovaní dobrého domova pre deti, a tak zabrániť ich umiestneniu do detských domovov.

Do projektu sa môžete zapojiť na stránke www.spolusvami.sk/deti, kde nájdete aj viac informácií.
S pomocou nášho grantového kola pomôžeme vyrásť školám, ktoré sa neboja zmien a chcú byť aktívne pri ich realizácii.

Podporíme aktivity škôl zamerané na šetrenie energiou, vodou a odpadom s priamym vplyvom na zníženie ekologickej stopy školy a jej okolia.

Pozrite si projekty žiakov slovenských škôl na www.spolusvami.sk/priroda.
Podpora miestnych organizácií
Do nášho obchodného doma prichádza každý deň obrovské množstvo návštevníkov.

Na prvý pohľad sú to len ľudia, ktorí prídu nakúpiť alebo sa dobre najesť, no my vieme, že sa rovnako zaujímajú aj o sociálnu a environmentálnu problematiku.

Už pravidelne podporujeme miestne neziskové organizácie aj tým, že im poskytujeme priestor na prezentáciu ich aktivít v našom obchodnom dome.
ĽUDSKÉ PRÁVA
Každý si zaslúži lepší každodenný život
Naša vízia „vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí“ zahŕňa našich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a komunity, v ktorých žijú a pôsobia. Rešpekt k ľudským právam, založený na hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, je súčasťou všetkého, čo robíme a je súčasťou kódexu správania pre našich dodávateľov s názvom Kódex IWAY. Stiahnite si Kódex IWAY vo formáte PDF
V IKEA veríme v ľudí
Robíme maximum pre rovnosť príležitostí a podporu ľudských práv. Každý zamestnanec môže od nás očakávať férové zaobchádzanie a rovnosť príležitostí bez ohľadu na rasu, náboženstvo, pohlavie, fyzické schopnosti, sexuálnu orientáciu a vek. Prečítajte si viac o Práci v IKEA Group
Nielen to, z čoho sú vyrobené naše výrobky je dôležité – ale najmä ľudia, ktorí sa na tom podieľajú.
Rešpekt k ľudským právam je súčasťou všetkého, čo IKEA robí a je zahrnutý v IKEA kódexe správania pre dodávateľov
Indické dievčatko v škole
Veríme, že deti dokážeme ochrániť
Robíme všetko pre to, aby sme hájili záujmy detí a zabránili detskej práci.
Náš hlboký záväzok voči deťom
Keď dôjde na naše výrobky a obchodný dom, sme nekompromisní. Snažíme sa myslieť aj z detskej perspektívy. Chceme, aby naše výrobky napomáhali detskému rozvoju a mohli byť umiestnené v detských kútikoch v každom obchodnom dome tak, aby deťom pripomínali domov. Preto spolupracujeme s odborníkmi na detský vývoj a snažíme sa pochopiť potreby našich najmenších v prvotných štádiách vývoja.
Jednoznačný zákaz detskej práce
Veríme, že deti majú právo byť chránené pred akýmkoľvek vykorisťovaním, zneužitím či zanedbávaním. Preto je detská práca pre IKEA neakceptovateľná a preto spolu aktívne pracujeme na tom, aby sme jej zabránili. Náš Kódex detskej práce spustený v roku 2000 bol vyvinutý v úzkej spolupráci so Save the Children s pomocou Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a UNICEF.
Vytvárame dlhodobé riešenia
Zabránenie detskej práci a jej eliminácia je naozaj veľká výzva, ktorú môžeme dosiahnuť jedine tak, ak vystopujeme jej príčiny použitím holistického prístupu. Preto IKEA Foundation podporuje programy UNICEF a Save the Children v 25 000 dedinách. V najhojnejšom zastúpení v Indii a Pakistane; kde dosiahne počet detí ku koncu roka 2017 15 miliónov detí. Navštívte stránku IKEA Foundation
ĽUDIA A KOMUNITY: IKEA FOUNDATION | PRÍČINY | DODÁVATELIA | ĽUDSKÉ PRÁVA
DODÁVATELIA
Staviame na dobrých vzťahoch
Chceme, aby ste boli s každým naším výrobkom, ktorý v IKEA predáme, spokojný. Preto vkladáme veľa priazne do dodávateľských vzťahov a vzťahov, ktoré generuje naša spolupráca. Existuje asi 600 000 ľudí pracujúcich pre spoločnosti, ktoré sú priamymi dodávateľmi IKEA po celom svete. A my sa chceme naozaj uistiť, či sa s nimi náležite zaobchádza.
Preto sme v roku 2000 odštartovali IWAY, Kódex správania sa k dodávateľom. A tí sú opäť povinní odovzdávať spôsob IWAY ďalej k svojim subdodávateľom. Všetci dodávatelia bytového zariadenia musia napĺňať požiadavky IWAY, inak si na to posvietime.
No Youtube Player
Často navštevujeme našich dodávateľov, aby sme sa presvedčili, či dodržiavajú Kódex IWAY.
Čo je to Kódex IWAY?
Kódex správania sa pre našich dodávateľov IWAY zohráva v pozitívnom vývoji naozaj významnú rolu. Špecifikuje minimálne požiadavky vzťahov medzi dodávateľmi, sociálny dôraz a pracovné podmienky.
Pravidelne navštevujeme našich dodávateľov, aby sme sa presvedčili, či dodržiavajú Kódex IWAY.
Štandardy IWAY sú jednoznačne vystavené na stene vo fabrike nášho dodávateľa
Požiadavky Kódexu IWAY :
- Žiadna detská práca
- Žiadna nútená práca
- Žiadna diskriminácia
- Sloboda združovania
- Aspoň minimálna mzda a odmena za nadčas
- Bezpečné a zdravé pracovné prostredie, predchádzanie znečisťovaniu ovzdušia, znižovanie spotreby energetických zdrojov. Stiahnite si Kódex IWAY PDF
Partnerstvo
V IKEA veríme v sociálne zmeny. Robíme to tým, že pracujeme v spolupráci so sociálnymi podnikateľmi, ktorí používajú inovácie pre riešenie sociálnych problémov a používať podnikanie ako prostriedok k vytvoreniu sociálnej zmeny.
Prostredníctvom týchto partnerstiev budeme podporovať sociálne podniky, aby sa stali sebestačnými a nezávislými, ktoré dávajú ľuďom možnosť získať udržateľné príjmy a rozvíjať svoje vlastné schopnosti.
To všetko je súčasťou vízie IKEA vytvárať lepší každodenný život pre mnoho ľudí. Unikátne ručné výrobky vyrobené miestnymi remeselníkmi v Thajsku a Indii, sú v súčasnosti predávané ako limitovaná edícia v Rakúsku, Švédsku a Švajčiarsku. Aktívne hľadame partnerstvo s viacerými sociálnymi podnikateľmi na celom svete.
No Youtube Player
Vzdelávanie v komunitách o tom, ako lepšie pestovať bavlnu
Spolupracujeme s WWF, aby sme zlepšilii farmárom život.
IKEA a WWF spoločne spolupracujú na rozvojových projektoch už viac než 10 rokov. Výsledkom je 110 000 farmárov z Indie, Pakistanu, Číny a Turecka, ktorí prešli na pestovanie bavlny udržateľným spôsobom, používaním menšieho množstva chemických hnojív, namiesto toho uprednostňovanie ich prírodných alternatív, znižovanie nákladov pri zachovaní kvantitatívnej úrovne produkcie. Peniaze, ktoré by použili na zavlažovanie vodou, snáď investujú do vzdelania svojich detí.
Dozveďte sa viac o našom partnerstve
ĽUDIA A KOMUNITY: ĽUDSKÉ PRÁVA | DODÁVATELIA | NADÁCIA IKEA | UŽITOČNÉ PROJEKTY
IKEA FOUNDATION
Zlepšujeme príležitosti pre deti
Nezáleží na okolnostiach, každé dieťa si zaslúži mať miesto, ktoré môže nazývať domovom, zaslúži si zdravý život, kvalitné vzdelanie a udržateľný rodinný príjem. IKEA Foundation má dlhú históriu podporných programov realizovaných v spolupráci s organizáciami – ako UNICEF či Clinton Foundation – pomáhame deťom a mládeži prežiť v tých najchudobnejších komunitách na svete, aby tak mohli získať nádej na lepšiu budúcnosť aj pre ich rodiny. Z doterajších programov sa očakáva výťažok pre 100 miliónov detí do konca roku 2015.
Navštívte stránku IKEA FOUNDATION a získajte viac informácií
Dve deti v utečeneckom tábore
IKEA Foundation poskytuje každoročne cez svoje fondy desať tisíc eur zo zisku IKEA.
3 spôsoby IKEA foundation, ako pomôcť deťom
3 spôsoby IKEA foundation, ako pomôcť deťom
Mladé dievča v škole
Podpora žien a dievčat
Podporovaním žien prostredníctvom vzdelania, rôznych tréningov a školení sa zlepšila zdravotná starostlivosť či úroveň podnikania. Získaž pôžičku a založiť si malú firmičku je dnes veľmi bežné aj v týchto chudobných lokalitách. Takýmto spôsobom sa snažíme zlepšovať úroveň zdravotníctva, vzdelania či budúce príležitosti ako také. IKEA Foundation so svojimi podpornými programami ženy vzdeláva, a dáva im tak veľkú príležitosť zlepšiť život sebe, ale aj svojej rodine. Navštívte stránku IKEA Foundation a prečítajte si viac o jej podporných programoch pre ženy.
Malý chlapec z utečeneckého tábora
Lepší život pre deti z utečeneckých táborov
Každoročne stratia milióny detí domov počas prírodných katastrof. IKEA Foundation je podpornou organizáciou OSN pre utečencov a svojím príspevkom €73 miliónov poskytla príbytok, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie utečeneckým rodinám v Etiópii, Sudáne a Bangladeshi. Navštívte stránku IKEA Foundation a prečítajte si ako staviame príbytky pre utečenecké rodiny
Malé deti, ktoré nechodia do školy sú najzraniteľnejšie
Zabraňujeme detskej práci
IKEA spolupracuje s organizáciami Save the Children a UNICEF už takmer desať rokov. Od roku 2000 sme darovali €60 miliínov, aby sme zabránili akýmkoľvek príčinám spôsobujúcim detskú prácu v Indii a Pakistane. Spoločne oslobodíme do roku 2017 16 miliónov detí. Navštívte stránku IKEA FOUNDATION a dozveďte sa viac o tom, ako zabraňujeme detskej práci.
ĽUDIA A KOMUNITY: ĽUDSKÉ PRÁVA | DODÁVATELIA | NADÁCIA IKEA | UŽITOČNÉ PROJEKTY
UŽITOČNÉ PROJEKTY
Zákazníci a zamestnanci spoločne pomáhajú
Zamestnanci a zákazníci IKEA každý rok spoja svoje sily v dvoch kampaniach, aby pomohli vytvárať lepší každodenný život pre tých menej šťastných. Prostredníctvom týchto kampaní sa zbierajú prostriedky na charitatívne účely pre spoločnosti ako UNICEF, Save the Children, UNHCR (Agentúra OSN pre utečencov). Získané prostriedky sa použijú na dobré účely, ako je napríklad zlepšenie vzdelávania detí a zabezpečenie osvetlenia v utečeneckých táboroch. Kampane tiež vytvárajú povedomie o závažných problémoch a užitočnej práci, ktorá sa vykoná na ich zlepšenie.
Skupina chlapcov hrá futbal na prašnej ploche futbal pri západe slnka.
Spoločne meníme ľudské osudy.
Dievčatko s copmi s červenými stuhami vo vlasoch si robí domáce úlohy.
Plyšové hračky pre vzdelanie – pomoc pre 11 miliónov detí od roku 2003
Keď si zákazníci kúpia počas novembra a decembra v IKEA plyšovú hračku alebo detskú knižku, Nadácia IKEA daruje 1 euro charite Save the Children a organizácii UNICEF. Prostredníctvom tejto kampane sa už od roku 2003 vyzbieralo 77 miliónov eur a pomohla viac ako 11 miliónom detí v 46 krajinách získať lepšie vzdelanie.
Prečítajte si viac o Nadácii IKEA
Zistite, ako môžete prispieť
Žena s bábätkom uviazaným na chrbte vešia lampu vo svojom domove.
Svetlejší život pre utečencov – pre ľudí, ktorí prišli o všetko
Prostredníctvom tejto kampane sa od roku 2014 vyzbieralo 18,1 milióna eur. Za každú zakúpenú žiarovku LED venuje IKEA Foundation 1 euro Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Vyzbierané prostriedky sa použijú napríklad na zabezpečenie solárneho osvetlenia, vďaka ktorému sú utečenecké tábory bezpečnejšie a deti sa môžu učiť aj po zotmení.
Prečítajte si viac o IKEA Foundation
Zistite, ako môžete prispieť
MOHLO BY VÁS ZAUJAŤ:
Udržateľný život v domácnosti
Aj malé veci sa počítajú
Pozrite sa, ako dokážu úsporné batérie a indukčná varná doska prispieť k úspore peňazí.
Udržateľný život v domácnosti
Vodovodné batérie IKEA eliminujú spotrebu vody až na 50%
Inštalácia solárnych panelov v obchodnom dome IKEA
ENERGIA A ZDROJE
Vytváranie pozitívnej zmeny
Prečítajte si, ako získavame materiál zodpovedným spôsobom, a ako sa stávame energeticky samostatní. Prejdite na ENERGIA A ZDROJE