ĽUDIA A KOMUNITY

Ľudia na prvom mieste

Žena a deti v Indii
Našim podnikaním chceme vytvárať lepší každodenný život pre ľudí a komunity. To bolo vždy súčasťou nášho prístupu. V dnešnej dobe globálneho rastu je táto snaha ešte dôležitejšia.

Prečítajte si najnovšiu Správu o trvalej udržateľnosti IKEA
ĽUDIA A KOMUNITY: ĽUDSKÉ PRÁVA | DODÁVATELIA | NADÁCIA IKEA | UŽITOČNÉ PROJEKTY
Pomoc deťom
Učíme chrániť prírodu
Školské záhrady, ktoré učia
 Podpora organizáciám
Spolu s vami
Spolu s vami vytvárame lepší život pre čo najviac detí, ktoré sú pre nás tými najdôležitejšími ľuďmi na svete.
Náš obchodný dom pravidelne podporuje organizácie vo svojom okolí, ktoré pomáhajú deťom, a zlepšujú tak prostredie, v ktorom deti žijú.Pozrite si projekty, ktoré sme podporili, a zapojte sa na www.spolusvami.sk
Spoločne s naším partnerom Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica učíme školy inovatívne využívať školské pozemky na výučbu, a ukázať tak praktické príklady pre trvalo udržateľný život.V praxi to znamená vytvorenie prírodných školských záhrad, v ktorých budú osadené učebné prvky na vyučovanie bežných školských predmetov.Viac o projekte nášho partnera Živica nájdete na stránke www.zivica.sk/sk/zahrada-ktora-uci
Podpora miestnych organizácií
Do nášho obchodného doma prichádza každý deň obrovské množstvo návštevníkov.

Na prvý pohľad sú to len ľudia, ktorí prídu nakúpiť alebo sa dobre najesť, no my vieme, že sa rovnako zaujímajú aj o sociálnu a environmentálnu problematiku.

Už pravidelne podporujeme miestne neziskové organizácie aj tým, že im poskytujeme priestor na prezentáciu ich aktivít v našom obchodnom dome.
Ľudské práva
Rovnoprávnosť nepozná výnimky
Ľudské práva platia pre všetkých. Naša vízia vytvárať lepší každodenný život pre mnoho ľudí“ zahŕňa zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a ich lokálne komunity. A to nielen pred médiami, ale 365 dní v roku. Naši zamestnanci môžu očakávať férový prístup a rovnaké príležitosti bez ohľadu na etnický pôvod, náboženstvo, rodovú príslušnosť, fyzické schopnosti, sexuálnu orientáciu či vek. Pretože férové zaobchádzanie nám umožňuje dať zo seba to najlepšie – rovnako mužom aj ženám. Ide o každodennú snahu, nielen vtedy, keď je to pohodlné.
Rešpektovanie ľudských práv vychádzajúce z hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv je súčasťou všetkých našich aktivít a je zahrnuté v kódexe správania dodávateľov s názvom IWAY Standard.
Stihanite si kódex správania IWAY Standard (PDF)
Traja zamestnanci IKEA v miestnosti s dvoma oranžovými stolmi so stoličkami, bielou komodou a otvorenými nástennými policami.
Veľká plocha továrne so zamestnancami pracujúcimi na laviciach.
Podpora etického náboru migrujúcich pracovníkov
Pre mnoho migrujúcich pracovníkov môže prísľub lepšej budúcnosti vyústiť do značných dlhov z náborových poplatkov a v najhoršom prípade do nútených prác. V IKEA sme stanovili jasné štandardy náboru a zamestnávania pracovníkov prostredníctvom IWAY, nášho kódexu správania. Za žiadnych okolností netolerujeme nútenú prácu alebo obchodovanie s ľuďmi. Očakávame od našich dodávateľov férový prístup k migrujúcim pracovníkom a ponuku transparentných podmienok zamestnania a dobrých pracovných a životných podmienok.
Spoločná práca na zmene
V mnohých krajinách je nábor zamestnancov komplexný proces a zahŕňa viacero organizácií. Aby sme dodávateľov podporili v prekonávaní týchto prekážok, nadviazali sme spoluprácu s Medzinárodnou organizáciou pre migráciou (IOM). V juhovýchodnej Ázii sa nám už spoločne podarilo úspešne zmapovať náborový proces od dodávateľov až do domovských krajín pracovníkov. Tieto informácie využijeme pri ďalšej podpore etického náboru migrujúcich pracovníkov a snahe o trvalú pozitívnu zmenu v tejto oblasti.
Zistite viac o Medzinárodnej organizácci pre migráciu
Indické dievčatko v škole
Veríme, že deti dokážeme ochrániť
Robíme všetko pre to, aby sme hájili záujmy detí a zabránili detskej práci.
Náš záväzok voči deťom
Pokiaľ ide o naše výrobky a obchodný dom, sme nekompromisní. Všetko sa snažíme vidieť očami detí. Chceme, aby naše výrobky podporovali rozvoj detí a boli umiestnené v detských kútikoch v každom obchodnom dome tak, aby deťom pripomínali domov. Preto spolupracujeme s odborníkmi na detský vývoj a snažíme sa pochopiť potreby našich najmenších v prvotných štádiách vývoja.
Jednoznačný zákaz detskej práce
Veríme, že deti majú právo byť chránené pred akýmkoľvek vykorisťovaním, zneužitím či zanedbávaním. Preto je detská práca pre IKEA neakceptovateľná a preto spolu aktívne pracujeme na tom, aby sme jej zabránili. Náš Kódex detskej práce spustený v roku 2000 bol vyvinutý v úzkej spolupráci so Save the Children s pomocou Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a UNICEF.
Vytvárame dlhodobé riešenia
Zabránenie detskej práci a jej eliminácia je naozaj veľká výzva, ktorú môžeme dosiahnuť jedine tak, ak vystopujeme jej príčiny použitím holistického prístupu. Preto IKEA Foundation podporuje programy UNICEF a Save the Children v 25 000 dedinách. V najhojnejšom zastúpení v Indii a Pakistane; kde dosiahne počet detí ku koncu roka 2017 15 miliónov detí. Navštívte stránku IKEA Foundation
ĽUDIA A KOMUNITY: ĽUDSKÉ PRÁVA | DODÁVATELIA | NADÁCIA IKEA | UŽITOČNÉ PROJEKTY
DODÁVATELIA
Staviame na dobrých vzťahoch
Chceme, aby ste boli s každým naším výrobkom, ktorý v IKEA predáme, spokojný. Preto vkladáme veľa priazne do dodávateľských vzťahov a vzťahov, ktoré generuje naša spolupráca. Existuje asi 600 000 ľudí pracujúcich pre spoločnosti, ktoré sú priamymi dodávateľmi IKEA po celom svete. A my sa chceme naozaj uistiť, či sa s nimi náležite zaobchádza.
Preto sme v roku 2000 odštartovali IWAY, Kódex správania sa k dodávateľom. A tí sú opäť povinní odovzdávať spôsob IWAY ďalej k svojim subdodávateľom. Všetci dodávatelia bytového zariadenia musia napĺňať požiadavky IWAY, inak si na to posvietime.
No Youtube Player
Často navštevujeme našich dodávateľov, aby sme sa presvedčili, či dodržiavajú Kódex IWAY.
Čo je to Kódex IWAY?
Kódex správania sa pre našich dodávateľov IWAY zohráva v pozitívnom vývoji naozaj významnú rolu. Špecifikuje minimálne požiadavky vzťahov medzi dodávateľmi, sociálny dôraz a pracovné podmienky.
Pravidelne navštevujeme našich dodávateľov, aby sme sa presvedčili, či dodržiavajú Kódex IWAY.
Štandardy IWAY sú jednoznačne vystavené na stene vo fabrike nášho dodávateľa
Požiadavky Kódexu IWAY :
- Žiadna detská práca
- Žiadna nútená práca
- Žiadna diskriminácia
- Sloboda združovania
- Aspoň minimálna mzda a odmena za nadčas
- Bezpečné a zdravé pracovné prostredie, predchádzanie znečisťovaniu ovzdušia, znižovanie spotreby energetických zdrojov. Stiahnite si Kódex IWAY PDF
Vzdelávanie v komunitách o tom, ako lepšie pestovať bavlnu
Spolupracujeme s WWF, aby sme zlepšilii farmárom život.
IKEA a WWF spoločne spolupracujú na rozvojových projektoch už viac než 10 rokov. Výsledkom je 110 000 farmárov z Indie, Pakistanu, Číny a Turecka, ktorí prešli na pestovanie bavlny udržateľným spôsobom, používaním menšieho množstva chemických hnojív, namiesto toho uprednostňovanie ich prírodných alternatív, znižovanie nákladov pri zachovaní kvantitatívnej úrovne produkcie. Peniaze, ktoré by použili na zavlažovanie vodou, snáď investujú do vzdelania svojich detí.
Dozveďte sa viac o našom partnerstve
ĽUDIA A KOMUNITY: ĽUDSKÉ PRÁVA | DODÁVATELIA | SOCIÁLNI PODNIKATELIA
Sociálni podnikatelia
Posilňovanie postavenia žien pomáha všetkým
V IKEA chceme pracovať na vytváraní začleňujúcej a rodovo rovnej spoločnosti. Na napĺňaní tejto ambície sa podieľame mnohí a vyžaduje si konkrétne činy premenené na výsledky.
Sociálni podnikatelia predstavujú spoluprácu medzi IKEA a podnikavými ženami vo vidieckych oblastiach a miestnymi remeselníkmi, ktorí mali v minulosti len obmedzený alebo žiadny prístup k trvale udržateľnému príjmu. Nadväzovanie dlhodobých partnerstiev so sociálnymi podnikateľmi dáva ženám a diskriminovaným menšinám príležitosť na nezávislosť a lepšiu budúcnosť.
S možnosťou pravidelného príjmu sa otvárajú nové príležitosti a prinášajú ekonomiku, ktorá vnesie novú energiu do celej iniciatívy.
No Youtube Player
Ručná výroba, ktorá mení životy
Vďaka spolupráci so sociálnymi podnikateľmi na ručne vyrobených kolekciách poskytujeme živobytie pre ženy a menšiny v chudobných vidieckych oblastiach. Zároveň je to pre nás príležitosť pracovať so zručnými remeselníkmi a ponúkať našim zákazníkom vo vybraných obchodných domoch IKEA jedinečné ručne vyrobené výrobky.
Budovanie partnerstva so sociálnymi podnikateľmi
Sociálni podnikatelia sú zdroj, ktorý sa dá nájsť kdekoľvek. Pozrite si filmy s dvoma príbehmi o tom, ako IKEA buduje partnerstvá na lokálnej úrovni, aby pomohla vytvoriť trvale udržateľné živobytie pre remeselníkov.
Pohľad do zákulisia: Sociálni podnikatelia (PDF)IKEA FAKTY: Projekt Sociálni podnikatelia (PDF)
No Youtube Player
No Youtube Player
Tieto ženy nás inšpirujú. Vypočujte si príbeh sociálneho podnikateľa a remeselníka v Indii.
IKEA FOUNDATION
Lepšie príležitosti pre deti
Bez ohľadu na okolnosti si každé dieťa zaslúži mať domov, zdravý život, kvalitné vzdelanie a dlhodobý rodinný príjem. IKEA Foundation má dlhú históriu podporných programov, ktoré realizuje v spolupráci s organizáciami ako UNICEF či Clinton Foundation. Tieto programy pomáhajú deťom a mládeži prežiť v najchudobnejších oblastiach sveta a získať nádej na lepšiu budúcnosť pre seba a svoje rodiny.
Navštívte stránku IKEA FOUNDATION a zistite viac
Utečenecký tábor.
IKEA Foundation prispieva ročne sumou viac ako 100 miliónov euro na detskú charitu z prostriedkov vyčlenených zo zisku IKEA Group.
4 spôsoby, ako IKEA Foundation pomáha deťom
Mladé dievča v škole
Podporujeme ženy a dievčatá
Poskytujeme im podporu vo forme vzdelávania, školení na rozvoj zručností, lepšej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovaním malých pôžičiek, ktoré im umožnia založiť si malé podnikanie. Zároveň tým pomáhame aj deťom – k lepšiemu vzdelaniu, zdravotnému stavu a budúcim príležitostiam. Týmito programami nadácia IKEA Foundation umožňuje ženám a dievčatám zlepšiť si svoje postavenie a postarať sa o seba i o svoje rodiny.
Africký chlapec stojí pred príbytkom v utečeneckom tábore.
Lepší život pre deti utečencov
Každý rok sú milióny detí nútené v dôsledku prírodných katastrof alebo konfliktov opustiť svoj domov. IKEA Foundation podporuje Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov sumou 76 miliónov euro na poskytnutie prístrešia, starostlivosti a vzdelania rodinám utečencov v Etiópii, Sudáne a Bangladéši. Zistite viac o tom, ako IKEA Foundation buduje pre utečencov bezpečný druhý domov.
Malé deti, ktoré nechodia do školy sú najzraniteľnejšie
Zabraňujeme detskej práci
IKEA spolupracuje s organizáciami Save the Children a UNICEF už takmer desať rokov. Od roku 2000 sme darovali €60 miliínov, aby sme zabránili akýmkoľvek príčinám spôsobujúcim detskú prácu v Indii a Pakistane. Spoločne oslobodíme do roku 2017 16 miliónov detí.
Dieťa sedí v lone matky a lekárka počúva jeho srdce
Reakcia na krízové situácie
Všetky deti by mali mať právo učiť sa a hrať. Ale ak prírodné katastrofy a konflikty prevrátia ich život naruby, prídu o tieto možnosti. Preto IKEA Foundation poskytuje finančnú podporu a venuje výrobky IKEA humanitárnym partnerom ako Lekári bez hraníc (MSF), UNICEF, Save the Children a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na zmiernenie následkov krízových situácií. Zistite viac o programoch pomoci IKEA Foundation.
IKEA FOUNDATION | KAMPANE ZA DOBRÚ VEC | utečenci
KAMPANE ZA DOBRÚ VEC
Hranie sa je základná potreba
Mnoho ľudí si neuvedomuje, že hranie sa patrí medzi základné potreby a že každé dieťa má podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa právo hrať sa. IKEA Foundation nadviazala spoluprácu s najprestížnejšími mimovládnymi organizáciami v tejto oblasti: Handicap International, Room toRead, Save the Children, Special Olympics, UNICEF a War Child. Partnerské programy financované z kampane sa budú zameriavať na vytváranie bezpečného priestoru na hranie a rozvoj pre zraniteľné skupiny detí.
Viac sa dozviete na IKEAfoundation.org
kAMPANE IKEA
IKEA Poďme sa hrať a zmeníme svet
Poďme sa hrať a zmeníme svet
IKEA kampaň za dobrú vec – Poďme sa hrať a zmeníme svet – sa zameriava na právo detí na hranie sa a rozvoj. V priebehu novembra a decembra 2016 sa zamestnanci a zákazníci IKEA zapojili do kampane, ktorej výsledkom bolo viac ako 12,6 milióna predaných detských výrobkov IKEA. Vďaka spolupráci na tejto kampani IKEA Foundation venovala 21,5 milióna eur šiestim partnerom, ktorí budú pomáhať tisícom zraniteľných detí a podporovať ich v uplatňovaní ich práva na hranie sa, rozvoji a učení sa, ako aj rovnoprávnej účasti a športoch. Tieto darované prostriedky zahŕňajú mimoriadny príspevok na rok 2017 zameraný na posilnenie úspechu týchto projektov.
Chlapec prelieza cez obruče omotané zelenou a červenou stuhou.
IKEA kladie deti na prvé miesto
IKEA má za cieľ byť vedúcou spoločnosťou v zaisťovaní a podporovaní práv dieťaťa a zohľadňovaní záujmov detí vo všetkom, čo robíme. Zasadzujeme sa za práva detí a v každom ohľade podporujeme pozitívnu zmenu. Budeme neustále pracovať na integrácii Children’s Rights Business Principles do nášho spôsobu práce a podpora pre práva detí bude súčasťou našich kľúčových taktík a stratégií.
Viac informácií o tom, ako IKEA Group pracuje s detskými právami nájdete v Správe IKEA o trvalej udržateľnosti 2016.
No Youtube Player
Program IWitness Global Citizens
Tento program dáva zamestnancom IKEA príležitosť presvedčiť sa na vlastné oči, ako peniaze, ktoré IKEA získa prostredníctvom kampaní, prispievajú k lepšiemu životu detí v najchudobnejších komunitách sveta. Zamestnanci navštívia rôzne projekty partnerov IKEA Foundation a podelia sa o svoje skúsenosti na blogu IKEA Foundation - Global Citizens.
blog.ikeafoundation.org
utečenci
Ako pomáhame utečencom
Od 2013 do 2015 IKEA Group a IKEA Foundation organizovali kampaň Svetlejší život pre utečencov, aby pomohli rodinám utečencov zaistiť lepšiu budúcnosť. Vďaka tejto kampani Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) prináša svetlo a obnoviteľnú energiu stotisícom ľudí v Ázii, Afrike a na Blízkom východe.
Pozrite si film o tom, ako elektrina zlepšuje životy sýrskych utečencov
IKEA Foundation podporuje aj dlhodobé programy pre utečencov, vrátane projektov na zlepšenie vzdelávania a živobytia v utečeneckých táboroch a okolitých komunitách.
IKEA Group tiež aktívne podporuje miestne organizácie v záležitostiach potrebných na zlepšenie podmienok prichádzajúcich utečencov. Mnoho zamestnancov IKEA dobrovoľne venuje svoj čas a pomáha utečencom začať nový život v novej komunite. V niektorých krajinách sme dokonca predstavili dlhodobé programy, napríklad stáže, aby sme pomohli s integráciou utečencov na pracovnom trhu.
Zistite viac o tom, ako IKEA Foundation pomáha utečencom
V IKEA pomáhame utečeneckým rodinám a deťom zaistiť svetlejšiu budúcnosť. IKEA Foundation podporuje projekty, ktoré zlepšujú možnosti vzdelávania a živobytia a IKEA Group podporuje miestne organizácie vecami potrebnými na zlepšenie podmienok.
MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Úspornejší život v domácnosti
Aj maličkosti sú dôležité
Pozrite sa, ako vám úsporné batérie a indukčná varná doska pomáhajú šetriť.
Úspornejší život v domácnosti
Vodovodné batérie IKEA eliminujú spotrebu vody až na 50%
Inštalácia solárnych panelov v obchodnom dome IKEA
ENERGIA A ZDROJE
Tvoríme pozitívnu zmenu
Prečítajte si, ako získavame materiál zodpovedným spôsobom a pracujeme na energetickej nezávislosti. Prejsť na ENERGIA A ZDROJE