ĽUDIA A KOMUNITY

Ľudia na prvom mieste

Žena a deti v Indii
Našim podnikaním chceme vytvárať lepší každodenný život pre ľudí a komunity. To bolo vždy súčasťou nášho prístupu. V dnešnej dobe globálneho rastu je táto snaha ešte dôležitejšia.

Prečítajte si najnovšiu Správu o trvalej udržateľnosti IKEA
ĽUDIA A KOMUNITY: ĽUDSKÉ PRÁVA | DODÁVATELIA | NADÁCIA IKEA | UŽITOČNÉ PROJEKTY
Pomoc deťom
Učíme chrániť prírodu
Školské záhrady, ktoré učia
 Podpora organizáciám
Spolu s vami
Spolu s vami vytvárame lepší život pre čo najviac detí, ktoré sú pre nás tými najdôležitejšími ľuďmi na svete.
Náš obchodný dom pravidelne podporuje organizácie vo svojom okolí, ktoré pomáhajú deťom, a zlepšujú tak prostredie, v ktorom deti žijú.Pozrite si projekty, ktoré sme podporili, a zapojte sa na www.spolusvami.sk
Spoločne s naším partnerom Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica učíme školy inovatívne využívať školské pozemky na výučbu, a ukázať tak praktické príklady pre trvalo udržateľný život.V praxi to znamená vytvorenie prírodných školských záhrad, v ktorých budú osadené učebné prvky na vyučovanie bežných školských predmetov.Viac o projekte nášho partnera Živica nájdete na stránke www.zivica.sk/sk/zahrada-ktora-uci
Podpora miestnych organizácií
Do nášho obchodného doma prichádza každý deň obrovské množstvo návštevníkov.

Na prvý pohľad sú to len ľudia, ktorí prídu nakúpiť alebo sa dobre najesť, no my vieme, že sa rovnako zaujímajú aj o sociálnu a environmentálnu problematiku.

Už pravidelne podporujeme miestne neziskové organizácie aj tým, že im poskytujeme priestor na prezentáciu ich aktivít v našom obchodnom dome.
V IKEA veríme v ľudí
ĽUDSKÉ PRÁVA
Každý si zaslúži lepší každodenný život
Naša vízia „vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí“ zahŕňa našich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a komunity, v ktorých žijú a pôsobia. Rešpekt k ľudským právam, založený na hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, je súčasťou všetkého, čo robíme a je súčasťou kódexu správania pre našich dodávateľov s názvom Kódex IWAY. Stiahnite si Kódex IWAY vo formáte PDF
Robíme maximum pre rovnosť príležitostí a podporu ľudských práv. Každý zamestnanec môže od nás očakávať férové zaobchádzanie a rovnosť príležitostí bez ohľadu na rasu, náboženstvo, pohlavie, fyzické schopnosti, sexuálnu orientáciu a vek. Prečítajte si viac o Práci v IKEA Group
Nielen to, z čoho sú vyrobené naše výrobky je dôležité – ale najmä ľudia, ktorí sa na tom podieľajú.
Rešpekt k ľudským právam je súčasťou všetkého, čo IKEA robí a je zahrnutý v IKEA kódexe správania pre dodávateľov
Indické dievčatko v škole
Veríme, že deti dokážeme ochrániť
Robíme všetko pre to, aby sme hájili záujmy detí a zabránili detskej práci.
Náš hlboký záväzok voči deťom
Keď dôjde na naše výrobky a obchodný dom, sme nekompromisní. Snažíme sa myslieť aj z detskej perspektívy. Chceme, aby naše výrobky napomáhali detskému rozvoju a mohli byť umiestnené v detských kútikoch v každom obchodnom dome tak, aby deťom pripomínali domov. Preto spolupracujeme s odborníkmi na detský vývoj a snažíme sa pochopiť potreby našich najmenších v prvotných štádiách vývoja.
Jednoznačný zákaz detskej práce
Veríme, že deti majú právo byť chránené pred akýmkoľvek vykorisťovaním, zneužitím či zanedbávaním. Preto je detská práca pre IKEA neakceptovateľná a preto spolu aktívne pracujeme na tom, aby sme jej zabránili. Náš Kódex detskej práce spustený v roku 2000 bol vyvinutý v úzkej spolupráci so Save the Children s pomocou Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a UNICEF.
Vytvárame dlhodobé riešenia
Zabránenie detskej práci a jej eliminácia je naozaj veľká výzva, ktorú môžeme dosiahnuť jedine tak, ak vystopujeme jej príčiny použitím holistického prístupu. Preto IKEA Foundation podporuje programy UNICEF a Save the Children v 25 000 dedinách. V najhojnejšom zastúpení v Indii a Pakistane; kde dosiahne počet detí ku koncu roka 2017 15 miliónov detí. Navštívte stránku IKEA Foundation
ĽUDIA A KOMUNITY: ĽUDSKÉ PRÁVA | DODÁVATELIA | NADÁCIA IKEA | UŽITOČNÉ PROJEKTY
DODÁVATELIA
Staviame na dobrých vzťahoch
Chceme, aby ste boli s každým naším výrobkom, ktorý v IKEA predáme, spokojný. Preto vkladáme veľa priazne do dodávateľských vzťahov a vzťahov, ktoré generuje naša spolupráca. Existuje asi 600 000 ľudí pracujúcich pre spoločnosti, ktoré sú priamymi dodávateľmi IKEA po celom svete. A my sa chceme naozaj uistiť, či sa s nimi náležite zaobchádza.
Preto sme v roku 2000 odštartovali IWAY, Kódex správania sa k dodávateľom. A tí sú opäť povinní odovzdávať spôsob IWAY ďalej k svojim subdodávateľom. Všetci dodávatelia bytového zariadenia musia napĺňať požiadavky IWAY, inak si na to posvietime.
No Youtube Player
Často navštevujeme našich dodávateľov, aby sme sa presvedčili, či dodržiavajú Kódex IWAY.
Čo je to Kódex IWAY?
Kódex správania sa pre našich dodávateľov IWAY zohráva v pozitívnom vývoji naozaj významnú rolu. Špecifikuje minimálne požiadavky vzťahov medzi dodávateľmi, sociálny dôraz a pracovné podmienky.
Pravidelne navštevujeme našich dodávateľov, aby sme sa presvedčili, či dodržiavajú Kódex IWAY.
Štandardy IWAY sú jednoznačne vystavené na stene vo fabrike nášho dodávateľa
Požiadavky Kódexu IWAY :
- Žiadna detská práca
- Žiadna nútená práca
- Žiadna diskriminácia
- Sloboda združovania
- Aspoň minimálna mzda a odmena za nadčas
- Bezpečné a zdravé pracovné prostredie, predchádzanie znečisťovaniu ovzdušia, znižovanie spotreby energetických zdrojov. Stiahnite si Kódex IWAY PDF
Vzdelávanie v komunitách o tom, ako lepšie pestovať bavlnu
Spolupracujeme s WWF, aby sme zlepšilii farmárom život.
IKEA a WWF spoločne spolupracujú na rozvojových projektoch už viac než 10 rokov. Výsledkom je 110 000 farmárov z Indie, Pakistanu, Číny a Turecka, ktorí prešli na pestovanie bavlny udržateľným spôsobom, používaním menšieho množstva chemických hnojív, namiesto toho uprednostňovanie ich prírodných alternatív, znižovanie nákladov pri zachovaní kvantitatívnej úrovne produkcie. Peniaze, ktoré by použili na zavlažovanie vodou, snáď investujú do vzdelania svojich detí.
Dozveďte sa viac o našom partnerstve
ĽUDIA A KOMUNITY: ĽUDSKÉ PRÁVA | DODÁVATELIA | SOCIÁLNI PODNIKATELIA | IKEA FOUNDATION | KAMPAŇ PRE DOBRÚ VEC
SOCIÁLNI PODNIKATELIA
Budovania partnerstiev so sociálnymi podnikateľmi
Sociálni podnikatelia využívajú podnikateľské aktivity na vytvorenie sociálnej zmeny. Tí, s ktorými budujeme partnerstvá, zamestnávajú miestnych remeselníkov – zväčša ženy žijúce vo vidieckych oblastiach, ktoré mali v minulosti obmedzenú alebo žiadnu možnosť platenej práce a udržateľného príjmu.
Spolupráca so sociálnymi podnikateľmi nás inšpiruje a poskytuje nám prístup k zručným remeselníkom, ktorí pracujú tradičnými postupmi. Takto vytvorené výrobky sú ručne vyrobené a predávajú sa v limitovanom množstve vo vybraných obchodných domoch IKEA. Celý zisk z predaja sa investuje späť do tejto iniciatívy.
No Youtube Player
No Youtube Player
Tieto ženy nás inšpirujú. Vypočujte si príbeh sociálneho podnikateľa a remeselníka v Indii.
ĽUDIA A KOMUNITY: ĽUDSKÉ PRÁVA | DODÁVATELIA | NADÁCIA IKEA | UŽITOČNÉ PROJEKTY
IKEA FOUNDATION
Zlepšujeme príležitosti pre deti
Nezáleží na okolnostiach, každé dieťa si zaslúži mať miesto, ktoré môže nazývať domovom, zaslúži si zdravý život, kvalitné vzdelanie a udržateľný rodinný príjem. IKEA Foundation má dlhú históriu podporných programov realizovaných v spolupráci s organizáciami – ako UNICEF či Clinton Foundation – pomáhame deťom a mládeži prežiť v tých najchudobnejších komunitách na svete, aby tak mohli získať nádej na lepšiu budúcnosť aj pre ich rodiny. Z doterajších programov sa očakáva výťažok pre 100 miliónov detí do konca roku 2015.
Navštívte stránku IKEA FOUNDATION a získajte viac informácií
Dve deti v utečeneckomtábore
IKEA Foundation prispieva viac ako 100 miliónov eur ročne na detskú charitu z prostriedkov vyčlenených zo zisku IKEA Group.
4 spôsoby, ako IKEA Foundation pomáha deťom
Mladé dievča v škole
Podpora žien a dievčat
Podporovaním žien prostredníctvom vzdelania, rôznych tréningov a školení sa zlepšila zdravotná starostlivosť či úroveň podnikania. Získaž pôžičku a založiť si malú firmičku je dnes veľmi bežné aj v týchto chudobných lokalitách. Takýmto spôsobom sa snažíme zlepšovať úroveň zdravotníctva, vzdelania či budúce príležitosti ako také. IKEA Foundation so svojimi podpornými programami ženy vzdeláva, a dáva im tak veľkú príležitosť zlepšiť život sebe, ale aj svojej rodine.
Malý chlapec z utečeneckého tábora
Lepší život pre deti z utečeneckých táborov
Každoročne stratia milióny detí domov počas prírodných katastrof. IKEA Foundation je podpornou organizáciou OSN pre utečencov a svojím príspevkom €73 miliónov poskytla príbytok, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie utečeneckým rodinám v Etiópii, Sudáne a Bangladeshi.
Malé deti, ktoré nechodia do školy sú najzraniteľnejšie
Zabraňujeme detskej práci
IKEA spolupracuje s organizáciami Save the Children a UNICEF už takmer desať rokov. Od roku 2000 sme darovali €60 miliínov, aby sme zabránili akýmkoľvek príčinám spôsobujúcim detskú prácu v Indii a Pakistane. Spoločne oslobodíme do roku 2017 16 miliónov detí.
Dieťa sedí v lone matky a lekárka počúva jeho srdce
Reakcia na krízové situácie
Všetky deti by mali mať právo učiť sa a hrať sa. Ale keď prírodné katastrofy a konflikty prevrátia ich život naruby, stratia možnosť byť deťmi. Preto IKEA Foundation poskytuje finančnú podporu a venuje výrobky IKEA humanitárnym partnerom ako sú Lekári bez hraníc (MSF), UNICEF, Save the Children a Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na zmiernenie následkov krízových situácií. Na internetovej stránke IKEA Foundation sa o programoch pomoci dozviete viac
ĽUDIA A KOMUNITY: ĽUDSKÉ PRÁVA | DODÁVATELIA | NADÁCIA IKEA | UŽITOČNÉ PROJEKTY
UŽITOČNÉ PROJEKTY
Zákazníci a zamestnanci spoločne pomáhajú
Zamestnanci a zákazníci IKEA každý rok spoja svoje sily v dvoch kampaniach, aby pomohli vytvárať lepší každodenný život pre tých menej šťastných. Prostredníctvom týchto kampaní sa zbierajú prostriedky na charitatívne účely pre spoločnosti ako UNICEF, Save the Children, UNHCR (Agentúra OSN pre utečencov). Získané prostriedky sa použijú na dobré účely, ako je napríklad zlepšenie vzdelávania detí a zabezpečenie osvetlenia v utečeneckých táboroch. Kampane tiež vytvárajú povedomie o závažných problémoch a užitočnej práci, ktorá sa vykoná na ich zlepšenie.
Skupina chlapcov hrá futbal na prašnej ploche futbal pri západe slnka.
Spoločne meníme ľudské osudy.
Dievčatko s copmi s červenými stuhami vo vlasoch si robí domáce úlohy.
Plyšové hračky pre vzdelanie – pomoc pre 11 miliónov detí od roku 2003
Keď si zákazníci kúpia počas novembra a decembra v IKEA plyšovú hračku alebo detskú knižku, Nadácia IKEA daruje 1 euro charite Save the Children a organizácii UNICEF. Prostredníctvom tejto kampane sa už od roku 2003 vyzbieralo 77 miliónov eur a pomohla viac ako 11 miliónom detí v 46 krajinách získať lepšie vzdelanie.
Prečítajte si viac o Nadácii IKEA
Zistite, ako môžete prispieť
Žena s bábätkom uviazaným na chrbte vešia lampu vo svojom domove.
Svetlejší život pre utečencov – pre ľudí, ktorí prišli o všetko
Prostredníctvom tejto kampane sa od roku 2014 vyzbieralo 18,1 milióna eur. Za každú zakúpenú žiarovku LED venuje IKEA Foundation 1 euro Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Vyzbierané prostriedky sa použijú napríklad na zabezpečenie solárneho osvetlenia, vďaka ktorému sú utečenecké tábory bezpečnejšie a deti sa môžu učiť aj po zotmení.
Prečítajte si viac o IKEA Foundation
Zistite, ako môžete prispieť
IKEA FOUNDATION | KAMPAŇ PRE DOBRÚ VEC | utečenci
No Youtube Player
KAMPANE ZA DOBRÚ VEC
Hranie sa je základná potreba
Mnoho ľudí si neuvedomuje, že hranie sa patrí medzi základné potreby a že každé dieťa má podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa právo hrať sa. IKEA Foundation nadviazala spoluprácu s najprestížnejšími mimovládnymi organizáciami v tejto oblasti: Handicap International, Room toRead, Save the Children, Special Olympics, UNICEF a War Child. Partnerské programy financované z kampane sa budú zameriavať na vytváranie bezpečného priestoru na hranie a rozvoj pre zraniteľné skupiny detí.
Viac sa dozviete na IKEAfoundation.org
Kampaň poďme sa hrať a zmeníme svet
Poďme sa hrať a zmeníme svet
Nová kampaň IKEA za dobrú vec – Poďme sa hrať a zmeníme svet – sa špeciálne zameriava na právo detí na hru a rozvoj, pričom zdôrazňuje pozitívny vplyv hrania sa na deti. Hoci téma je nová, postup je už overený. Za každú detskú knižku a plyšovú hračku, ktoré sa predajú počas trvania kampane, venuje IKEA Foundation 1 euro na projekty v najchudobnejších komunitách sveta, aby podporila rozvoj a učenie sa detí, rovnocennú účasť, šport a, samozrejme, hranie sa.
Kampaň poďme sa hrať a zmeníme svet
IKEA dáva deti na prvé miesto
IKEA chce byť vedúcou spoločnosťou v zabezpečovaní a podpore detských práv a zohľadniť najlepšie záujmy detí vo všetkom, čo robíme. Sme zástancami detských práv a presadzujeme zmenu všade, kde je to možné. Do roku 2020 budú Children’s Rights and Business Principles plne integrované do nášho spôsobu práce a podpora detských práv bude súčasťou našich kľúčových stratégií a smerníc.

Viac informácií o tom, ako IKEA Group pracuje s detskými právami, si prečítajte ročnú Správu o trvalej udržateľnosti.
No Youtube Player
Program IWitness Global Citizens
Tento program dáva zamestnancom IKEA príležitosť presvedčiť sa na vlastné oči, ako peniaze, ktoré IKEA získa prostredníctvom kampaní, prispievajú k lepšiemu životu detí v najchudobnejších komunitách sveta. Zamestnanci navštívia rôzne projekty partnerov IKEA Foundation a podelia sa o svoje skúsenosti na blogu IKEA Foundation - Global Citizens.
blog.ikeafoundation.org