O IKEA Group

Zoznámte sa s našou spoločnosťou

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI: Biznis koncept | Udržateľný rast | Kľúčové čísla | Organizácia
Biznis koncept
Vízia a obchodná myšlienka
„Vytvoriť lepší každodenný život pre čo najviac ľudí“, to je vízia IKEA. Našou obchodnou myšlienkou je „ponúkať široký sortiment dobre navrhnutých, funkčných výrobkov za také ceny, ktoré si môže dovoliť, čo najviac ľudí.“
Tvrdo pracujeme, aby sme pre našich zákazníkov dosiahli kvalitu za čo najnižšie ceny. A to optimalizovaním celého hodnotového reťazca, budovaním dlhodobých a pevných vzťahov s dodávateľmi a investovaním do vysoko automatickej produkcie a vysokých výrobných objemov. Naša vízia smeruje až za hranice bytového zariadenia. Naším podnikaním chceme vytvoriť lepší každodenný život pre čo najviac ľudí.
Titulky k videu si môžete nastaviť v spodnom menu (captions/titulky).
Chlapec sa pozerá na bábätko a žena sedí v pozadí na zemi.
INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI: Biznis koncept | Udržateľný rast | Kľúčové čísla | Organizácia
TRVALO UDRŽATEĽNÝ RAST
Investícia do budúcnosti
Vízia IKEA je „vytvárať lepší každodenný život pre mnoho ľudí“. Hlavným finančným princípom IKEA Group je rast na základe našich vlastných prostriedkov. Inými slovami si peniaze najprv zarobíme a až potom ich minieme. Vďaka tomu môžeme realizovať dlhodobé investície do budúcnosti.
IKEA vízia je základom nášho rastu. Chceme zaistiť, aby IKEA bola dostupná, aby si viac ľudí mohlo vytvoriť lepší život v domácnosti. Väčšinu nášho zisku investujeme do existujúcich a nových obchodných domov IKEA, ako aj do vývoja výrobkov, trvalo udržateľných riešení a neustáleho znižovania cien pre našich zákazníkov.
No Youtube Player
Prezident a CEO Peter Agnefjäll hovorí o plánoch rastu a rozvoja IKEA Group.
3 oblasti rastu
OBLASTI RASTU
Dve stolové lampy LAMPAN, jedna bez tienidla.
Kvalitné výrobky za nízke ceny
Aby sme boli dostupní pre čo najviac ľudí, naše výrobky musia byť kvalitné a cenovo dostupné. Navrhujeme ich s ohľadom na potreby zákazníkov. Prečítajte si o našom procese Demokratického dizajnu
Otec varí pri kuchynskom ostrove. Dcéra sedí na lavičke zabudovanej do ostrova.
Pozitívny vplyv na ľudí aj planétu
Pracujeme na tom, aby sme mali popri našom raste celkový pozitívny vplyv na ľudí aj planétu. Pozrite si viac v sekcii Ľudia a planéta
Koláž fotografií zamestancov IKEA.
Keď ľudia rastú, IKEA rastie tiež
Naši zamestnanci sú kľúčoví pre náš neustály rast. Veríme, že každý má talent a môže sa ďalej rozvíjať. Zistite viac o Práci v IKEA Group
INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI: Biznis koncept | Udržateľný rast | Kľúčové čísla | Organizácia
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
IKEA Group v kocke FY15
Drevené pozadie s čiernym textom.
Celkový predaj FY15 31,9 miliárd eur
Celkový predaj prepočítaný na euro sa v porovnaní s FY14 zvýšil o 11,2 % na 31,9 miliardy eur.

14,9
FY05
miliárd eur
FY14
FY15
28,7
31,9
1,9 miliardy návštevníkov na IKEA.com
IKEA.com zaznamenala počas FY15 1,9 miliardy návštev, o 21 % viac ako vo FY14.
Pohľad na stoličku.
9 500 výrobkov
Sortiment IKEA pozostáva približne z 9 500 výrobkov. Každý rok ho aktualizujeme a predstavíme približne 2 500 výrobkov. Máme 15 vlastných dizajnérov a približne 200 kontrahovaných externých dizajnérov.
IKEA Group má prevádzky v 43 krajinách
Od 31. augusta 2015 máme celkovo 328 obchodných domov v 28 krajinách, 27 obchodných servisných organizácií v 23 krajinách, 33 distribučných centier a 15 zákazníckych distribučných centier v 17 krajinách a 43 výrobných centier IKEA Industry v 11 krajinách. Celkovo máme 978 dodávateľov vrátane externých dodávateľov.
771 miliónov
návštev obchodných domov
Oproti roku FY14 vzrástli návštevy obchodných domov IKEA Group vo FY15 o 7,7 %.
978 dodávateľov
Vo FY15 mala IKEA Group 978 dodávateľov bytového zariadenia v 50 krajinách.
Šťastný zamestnanec IKEA.
155 000 zamestnancov
Európa: 107 400
Amerika: 20 000
Ázia a Austrália: 15 200
Rusko: 12 400
213 miliónov kópií katalógu
213 miliónov kópií katalógu v 32 jazykoch.
328 obchodných domov IKEA Group
IKEA Group otvorila vo FY15 13 nových obchodných domov v 9 krajinách. K 31. 8. 2015 mala IKEA Group 328 obchodných domov v 28 krajinách.
196
počet obchodných domov IKEA Group
FY05
FY14
FY15
315
328
Mäsové guľôčky, zemiaková kaša a brusnice na bielom tanieri.
Ročný obrat IKEA FOOD
je 1,6 miliárd
IKEA Food pozostáva z Reštaurácie IKEA, Bistra IKEA, Obchodu so švédskymi špecialitami IKEA a kantíny pre zamestnancov IKEA.
Infografika
Celkový obrat 2004 – 2015
35
30
25
20
15
10
5
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
No Youtube Player
INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI: Biznis koncept | Udržateľný rast | Kľúčové čísla | Organizácia
ORGANIZÁCIA
Manažment IKEA Group
Peter Agnefjäll, CEO a prezident
Jeanette Söderberg, Regióm stredná a západná Európa
Tiny Boer, Región južná a východná Európa
Michael Ward, Región Severná Amerika a Škandinávia
Mikael Palmquist, Región Ázia - Tichomorie
Steve Howard, Trvalá udržateľnosť
Alistar Davidson, CFO
Olivia Ross Wilson, Korporátna komunikácia
Petra Hesser, Ľudské zdroje
Gerard Groener, Centres
Marcus Baumgartner, Customer Fulfilment
Stan Sjöstrand, Commercial
Claudia Willvonseder, Marketing a Com&In
Lotta Lyrå, Rozvoj a expanzia
IKEA Group (INGKA Holding B.V. ňou kontrolované entity) má štruktúru vlastníctva, ktorá zaisťuje nezávislosť a dlhodobý prístup.
Našim vlastníkom je nadácia Stichting INGKA Foundation v Holandsku a jej zdroje je možné využiť len dvoma spôsobmi: môžu sa opätovne investovať do IKEA Group alebo je možné ich venovať na charitatívne účely prostredníctvom nadácie Stichting IKEA Foundation.
INGKA Holding B.V. je materská spoločnosť IKEA Group sídliaca v Leidene v Holandsku. K 31. augustu 2016 pozostávala dozorná rada z členov: Lars-Johan Jarnheimer (predseda), Stina Honkamaa Bergfors, Tore Bertilsson, Luisa Delgado, Jonas Kamprad, Göran Lindahl a Lone Fønss Schrøder. Ingvar Kamprad, zakladateľ IKEA, pôsobí ako senior poradca dozornej rady. IKEA Group vedie prezident a CEO Peter Agnefjäll spolu s manažmentom IKEA Group.
IKEA Group prevádzkuje obchodné domy IKEA na základe franšízovej dohody s Inter IKEA Systems B.V., ktorá je vlastníkom konceptu IKEA a celosvetovým franšízorom IKEA. Inter IKEA Systems B.V. sídli v Holandsku a jej vlastníkom je Inter IKEA Group. Inter IKEA Group a IKEA Group sú dve osobitné skupiny spoločností s rôznym manažmentom a rôznymi vlastníkmi.
Spoločnosti IKEA Group
Stichting INGKA Foundation - vlastník IKEA Group
Ingvar Kamprad v samoobslužnom sklade obchodného domu IKEA
Ingvar Kamprad, poradca a zakladateľ
"Rozhodol som sa, že IKEA nebude súčasťou burzy cenných papierov. Bol som presvedčený o tom, že dlhodobú perspektívu nám môžu zaručiť len naše plány na ďalší rast a nechcel som, aby sa IKEA stala závislou od finančných inštitúcií."
MOŽNO VÁS BUDE ZAUJÍMAŤ:
ĽUDIA A PLANÉTA
Udržateľná budúcnosť
V práci s udržateľnosťou máme už svoju tradíciu. Viac zistíte v sekcii Ľudia a planéta.
Ľudia a planéta
Fotografia riešení na triedenie odpadu IKEA
Tlačové správy
Najnovšie tlačové správy
Prečítajte si najaktuálnejšie tlačové správy o IKEA.
Tlačové správy