Finančné a obchodné vedenie

Udržať ziskovosť IKEA

Spolupracovníci z tohto pracoviska kombinujú rázny a iniciatívny prístup s dôkladnosťou a štruktúrou spoločnosti. Zohrávajú veľmi dôležitú, podpornú rolu v šírení vízie a predajnej myšlienky IKEA.

Finančné oddelenie zodpovedá za finančné požiadavky a kontrolu. Poskytuje informácie manažmentu, zaisťuje naplnenie dopytu a pomáha kontrolovať dlhodobý vývoj IKEA.

Biznis poradcovia využívajú svoje podnikateľské zručnosti, manažérske informácie na odhalenie a ohodnotenie podnikateľských príležitostí.

Oboje funkcie, aj finančného aj obchodného vedenia, zastrešujú celú spoločnosť a ich činnosť sa uskutočňuje v závislosti od lokácie. Ako aj na ostatných pracoviskách IKEA, spolupracovníci z jednej časti IKEA sa môžu premiestniť do inej, čo pomáha pri profesionálnom a osobnom raste.

Typické úlohy na tomto pracovisku
Finančný manažér
Účtovník
Biznis poradca
Daňový poradca
Podnikateľský analytik

 
Udržateľnosť je pre IKEA prioritou
Banner_1
Meníme naše spôsoby, aby sme menej škodili životnému prostrediu.
Ľudia a životné prostredie
Všetko to začalo v Smålande
Zistite, ako sa jednoduchá predajná myšlienka dokázala premeniť na svetovú organizáciu.
Naše korene
Kvíz IKEA
Banner 3
Nájdite si chvíľku a zistite, či sa hodíte do kultúry IKEA.
Kvíz

 
[fee:ka]

fika
Prestávka na kávu, obvykle doplnená malým sendvičom či chutným, sladkým dezertom.Dostupné ponuky

Práca
Je tu pre vás miesto?