Ženy vonku
Ženy menia svet

Ženy sú kľúčovým mechanizmom pri zlepšovaní pocitu zdravia a duševnej pohody detí, pri vytváraní trvalej zmeny pre spoločnosť. Práve preto, všetky akcie, ktoré IKEA Social Initiative podporuje, zahŕňajú aktivity založené na komunitách, ktoré splnomocňujú ženy v procese vytvárania lepšej budúcnosti pre ne samé, pre ich deti a celé spoločenstvá.
 
Ženy vonku

Nadobúdanie moci a podnikanie rozhodnutí


Pravidelné stretnutia žien so svojpomocnými skupinami vytvárajú pôdu pre otvorené diskusie. Rozsah tém sa pohybuje od otázok zaoberajúcich sa tým, prečo by deti mali chodiť do školy po to, či si môže osada dovoliť vodné čerpadlo.
Ženy vonku

Učenie sa o zdraví a strave


Miestni aktéri učia dedinské ženy o hygienických opatreniach, zdraví a strave, ako si získať slovo vo svojom vlastnom živote, ako zlepšiť vyhliadky pre život ich detí.
Ženy

Nadobúdanie zručností na podnikanie


Ženy v osadách sa učia, ako rozbehnúť úspešné podnikanie. Učia sa, ako oceniť svoje nápady, uzatvárať obchodné zmluvy, ako získať prístup ku službám a kontrolu nad zdrojmi. Taktiež sa im dostáva tréningu finančnej gramotnosti a vedenia.
Peniaze

Lepší prístup k peniazom


Prístup k mikro-pôžičkovým programom môže byť dôvod, prečo založiť malé podnikanie. Nabádanie ženských skupín odkladať si malé množstvo finančných prostriedkov, ktoré možno použiť v prípade núdze, na účty v banke, je efektívny spôsob, ako sa vyhnúť špirálovitým dlhom v rodinách.

Prečo matky?

Deti, ktorých matky nemajú žiadne vzdelanie, majú dvakrát vyššiu úmrtnosť pri pôrode prvého dieťaťa než matky, ktoré dokončili minimálne 10-ročnú základnú školskú dochádzku.

- UNICEF 2010

Plyšové hračky zvyšujú objem finančných prostriedkov

Plyšová hračka
Doteraz zákazníci pomohli hodnotou €23.8 miliónov

Viete dodržať slovo?

Dodržiavané hodnoty
IKEA má silné hodnoty. Chcete sa o ne podeliť?

Bezpečná voda, čisté ruky

Bezpečná voda
IKEA podporuje programy, ktoré učia rodiny hygienickým návykom.