Každý výrobok má životný cyklus

Chceme vám poskytnúť udržateľnejšie výrobky za nižšie ceny. Preto sa snažíme preskúmať v každom štádiu životného cyklu výrobkov IKEA, čo robíme, a ako to robíme. To nám dáva príležitosť, aby pribúdali zlepšenia pre ľudí a životné prostredie. Realizujeme zlepšenia na každom štádiu životného cyklu a pripisujeme ich na zoznam - nekonečný zoznam.