Dieťa a žena
Zdravý začiatok

Vďaka programom IKEA Social Initiative, podporovaných organizáciou UNICEF, dostalo 80 miliónov detí a 10 miliónov žien z 18 indických štátov lepšiu šancu na zdravý celoživotný vývoj.
Dieťa a žena

Výživné potraviny zachraňujú detské životy


Dojčenie bábätiek počas prvých šiestich mesiacov ich života do značnej miery redukuje úmrtnosť dojčiat. Výživnejšie potraviny a doplnky vitamínu A sú taktiež veľmi dôležité a efektívne pre život detí vo veku od 7-24 mesiacov.
Dieťa umývajúce si ruky

Nezávadná voda a lepšia hygiena


Deti, ktoré sa v škole učia o hygiene, zoznamujú svoje rodiny s novými návykmi, a tak sa pokúšajú zmeniť celé komunity.
Dievča

Imunita voči bežných chorobám


Deti sú imúnne voči bežným chorobám, ktorým sa dá jednoducho predchádzať vo vyspelých krajinách. Napríklad osýpkam, obrne, záškrtu či čiernému kašľu. Dostáva sa im preventívnej lekárskej starostlivosti, liekov, vitamínových doplnkov a sú chránené sieťkami proti komárom, aby sa nenakazili maláriou.
Zdieľate s nami naše hodnoty?
Dodržiavané hodnoty
Ingvar Kamprad začal s Možno by ste chceli s nami spolupracovať?
Dostupné pracovné miesta
Začnite matkami
Žena
Ženy menia svoje rodiny a komunity
Ženy menia svet
IKEA vízia
Vytvorte si lepší každodenný život
Ingvar Kamprad začal s Prečítajte si viac o tom, začo bojujeme.
Naša vízia a predajná myšlienka

80 million children

have received vitamins, supplements and vaccines through IKEA Social Initiative support of UNICEF.


Prečo darujeme lampy na slnečnú energiu

Deti a lampa na slnečnú energiu
Konečne si môžu tisíce detí robiť svoje domáce úlohy, keď sa zotmie a bez použitia elektrickej energie.

Plyšové hračky zvyšujú objem finančných prostriedkov v hotovosti

Plyšové hračky
Naši zákazníci nám pomohli získať €23.8 miliónov.

Lepšie podmienky pre deti

Nekonečný zoznam
Zlepšenie #6 v Nekonečnom zozname