Podmienky členstva

Podmienky členstva v klube IKEA® FAMILY:
Členom vernostného programu (ďalej klubu) IKEA FAMILY sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 18 rokov, spôsobilé na právne úkony.

Pre vznik členstva v klube IKEA FAMILY je nutné čitateľne a pravdivo vyplniť povinné údaje vo formulári a podpísať podmienky členstva, ktorých súčasťou je i súhlas so spracovaním a ochranou osobných údajov. Na základe takto vyplneného formulára si zákazník sám vytlačí svoju kartu IKEA FAMILY priamo z kiosku IKEA FAMILY počas najbližšej návštevy obchodného domu IKEA, najskôr však päť pracovných dní po odovzdaní formulára pri pokladni IKEA.

Zákazník môže využívať výhody členstva IKEA FAMILY ihneď po úspešnej registrácii a po predložení karty IKEA FAMILY. Člen klubu IKEA FAMILY sa kartou preukazuje v obchodnom dome IKEA a u partnerov klubu IKEA FAMILY pri čerpaní výhod.

Člen klubu IKEA FAMILY je povinný neodkladne informovať IKEA Bratislava, s. r. o. o každej zmene svojich osobných údajov uvedených vo formulári. V prípade, že túto povinnosť nesplní, IKEA Bratislava, s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadné oneskorenie alebo nedostatky v činnosti spôsobenej neuskutočnením včasnej aktualizácie osobných údajov člena klubu IKEA FAMILY.

Prevádzkovateľ IKEA Bratislava, s. r. o. si vyhradzuje právo určiť výrobky a služby, ktorých predaj či poskytovanie patria do programu klubu IKEA FAMILY, ako i výber seminárov a spolupracujúcich externých partnerov.

Člen klubu IKEA FAMILY je oprávnený čerpať zľavy na vybrané výrobky, služby a semináre v obchodnom dome IKEA Bratislava a u vybraných externých partnerov.

Člen klubu IKEA FAMILY je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoje členstvo, a to na základe prehlásenia o ukončení členstva, ktoré podpíše a zašle vrátane členskej karty IKEA FAMILY na adresu IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava. IKEA Bratislava, s. r. o. je oprávnená ukončiť členstvo v prípade, ak člen po dobu piatich rokov odo dňa registrácie nepoužil členskú kartu IKEA FAMILY v pokladni obchodného domu IKEA Bratislava.

Spracovanie a ochrana osobných údajov členov klubu IKEA FAMILY:
Spracovanie sa môže uskutočniť manuálne alebo automaticky, a to i prostredníctvom tretích osôb. Osobné údaje člena klubu IKEA FAMILY budú zaevidované v databáze klubu IKEA FAMILY. Údaje spracovávajú spoločnosti: Quant Marketing Company Ltd, 77 St Martins Lane, London WC2A 4NN, Veľká Británia, spravovanie databázy členov; IKEA Services AB, Sjögatan 1, 252 25 Helsingborg, Švédsko, prevádzka terminálov; Apsis Sweden AB, Stormgatan 11, 211 20 Malmö, Švédsko, zasielanie newsletterov. V rámci regionálnej organizácie IKEA budú vaše údaje spracovávané určenými zamestnancami IKEA Bratislava, s. r. o., IKEA Česká republika, s. r. o. Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5-Zličín a IKEA Lakberendezési Kft., Örs vezér tér. 22, H-1148 Budapest, Maďarsko.

Tieto podmienky sú platné do 1. 6. 2014.