Záruka kvality

Môžete zmeniť názor*

Máte 365 dní na rozmyslenie*
Príliš veľké? Príliš malé? Alebo to jednoducho nie je pre vás to pravé?

Pre nás je dôležité, aby ste z výrobkov IKEA mali radosť. Ak nie ste so svojím nákupom v IKEA úplne spokojní, môžete nám zakúpený tovar vrátiť do 365 dní bez udania dôvodu. Nepoužitý tovar s pokladničným blokom zoberieme späť a vy si vyberiete nový alebo vám vrátime peniaze rovnakým spôsobom, akým bola uskutočnená pôvodná platba. Vrátiť môžete akýkoľvek výrobok IKEA. Aj keď je zmontovaný, nesmie však byť poškodený ani špinavý a musí spĺňať zásady hygieny. Ak tovar tieto požiadavky nespĺňa, pracovníci obchodného domu IKEA majú právo vrátenie odmietnuť alebo vám vyplatia len časť pôvodnej ceny.

*Tieto podmienky platia pre tovar zakúpený po 01.08.2016.

90 nocí na vyskúšanie matraca*

Využite možnosť vyskúšať si matrac v pohodlí domova počas 90 nocí. Ak s ním nebudete spokojní, a nebude špinavý ani poškodený, môžete nám ho vrátiť a vymeniť si ho za iný. Jednoducho odvezte matrac späť do obchodného domu IKEA spolu s originálnym pokladničným blokom a my vám pomôžeme nájsť nový, prípadne vám vrátime peniaze rovnakým spôsobom, akým bola uskutočnená pôvodná platba. Vyskúšať si môžete všetky matrace, na ktoré sa vzťahuje 25-ročná záruka.*

*Tieto podmienky sú stanovené nad rámec vašich zákonných práv.

Záruky IKEA

Na väčšinu výrobkov poskytuje IKEA záruku 2 roky. Na niektoré naše výrobky poskytujeme predĺženú záruku 5, 10, 15 a 25 rokov. Doba trvania záruky je uvedená pri jednotlivých výrobkoch. Na živé kvety, elektrické batérie, žiarovky, žiarivky, textil IKEA FAMILY a potraviny sa vzťahuje záruka podľa zákona. Na výrobky z Kútika so zľavneným tovarom sa vzťahuje záruka 1 rok, tá však neplatí na chyby, ktoré boli dôvodom zľavnenia výrobku. Záruka sa vzťahuje len na použitie v domácnosti.

Podmienky záruky

Na zakúpený tovar sa vzťahujú záručné podmienky platné v deň nákupu tovaru v obchodnom dome IKEA. Ako doklad o kúpe je potrebné predložiť originálny pokladničný blok.

Na čo sa vzťahuje záruka?

Rozsah záruky je uvedený pri každom výrobku.

Výnimky

Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli skladované alebo zmontované nesprávne, nevhodne používané, pozmenené, alebo ošetrené nevhodnými čistiacimi metódami alebo nesprávnymi čistiacimi prostriedkami. Záruka nepokrýva bežné opotrebenie, zárezy, škrabance alebo poškodenia spôsobené nárazom v dôsledku nehody. Ak výrobky, ktoré na to nie sú určené boli umiestnené vonku alebo vo vlhkom prostredí, alebo ak boli použité na iné ako domáce účely (ak pokiaľ nie je uvedené inak). Záruka nepokrýva nepriame škody. Práva kupujúceho v zmysle platných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.

Čo urobí IKEA na odstránenie problému?

IKEA výrobok preskúma a posúdi, či sa na chybu výrobku vzťahuje záruka. IKEA poučí kupujúceho o jeho právach pri uplatnení reklamácie a v súlade s rozhodnutím kupujúceho určí spôsob vybavenia reklamácie, t.j. či chybný výrobok opraví, vymení, poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z výrobku alebo vráti kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na opravu, náhradné diely a prácu v súvislosti s reklamáciou hradí IKEA. Toto sa nevzťahuje na prípady, ak oprava zo strany IKEA nebola schválená. Akékoľvek chybné diely odstránené v priebehu opráv sa stanú majetkom IKEA. Ak sa výrobok už v IKEA nepredáva, IKEA poskytne zákazníkovi zodpovedajúcu náhradu. Zodpovedajúcu náhradu určí IKEA podľa vlastného uváženia.

Všeobecné zákonné práva

Táto záruka vám zabezpečí, aby ste si mohli uplatniť vase špecifické práva. Táto záruka v žiadnom prípade neobmedzuje vaše spotrebiteľské práva vyplývajúce z platných právnych predpisov.

Doba trvania záruky

Záruka je platná od dátumu nákupu výrobku v obchodnom dome IKEA a trvá po dobu uvedenú pri výrobku.

Návod na údržbu

Aby ste si mohli uplatniť práva zo záruky, je potrebné dodržiavať určené pokyny na údržbu daného výrobku. Pokyny na údržbu výrobkov nájdete na internetovej stránke IKEA.sk a v obchodnom dome IKEA.

Ako nás v prípade potreby kontaktovať?

Kontaktujte nás osobne v obchodnom dome IKEA alebo telefonicky, e-mailom či cez chat v našom Kontaktnom centre.

Pokladničný blok si starostlivo uschovajte. Doklad o kúpe vyžadujeme ako podmienku platnosti záruky.

Matrace

Záruka 25 rokov
Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní nasledujúcich súčastí matracov a samonosných matracov:
• drevený rám ESPEVÄR a pružinové jadro ENGAVAGEN
• pružiny pružinových matracov
• penové jadro penových matracov
• latexové jadro latexových matracov
• drevený rám a lamely roštov
• elektrický motor elektricky ovládaných roštov (záruka 5 rokov).

Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti.

Záruka sa nevzťahuje na tieto výrobky: všetky podložky na matrace, lamelový rošt SULTAN LADE, matrace JÖMNA, matrace JAREN, detské matrace, matrace na pohovky.

90 nocí na vyskúšanie matraca
Využite možnosť vyskúšať si matrac v pohodlí domova počas 90 nocí. Ak s ním nebudete spokojní, a nebude špinavý ani poškodený, môžete nám ho vrátiť a vymeniť si ho za iný. Jednoducho odvezte matrac späť do obchodného domu IKEA spolu s originálnym pokladničným blokom a my vám pomôžeme nájsť nový, prípadne vám vrátime peniaze rovnakým spôsobom, akým bola uskutočnená pôvodná platba. Vyskúšať si môžete všetky matrace, na ktoré sa vzťahuje 25-ročná záruka.*

* Bližšie informácie o podmienkach vrátenia tovaru nájdete na IKEA.sk alebo sa informujte priamo v obchodnom dome. Tieto podmienky sú stanovené nad rámec vašich zákonných práv.

PAX/KOMPLEMENT, skrine

Záruka 10 rokov
Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Záruka platí len v prípade používania výrobkov na odkladanie odevov a topánok v domácnosti a vzťahuje sa na chyby v materiáli a vypracovaní nasledujúcich súčastí skríň PAX a vnútorného vybavenia KOMPLEMENT:
• rámy
• pántové dvere a pánty
• predeľovače do rámov, policové vložky a predelené police
• posuvné dvere a mechanizmy posuvných dverí
• vnútorné vybavenie KOMPLEMENT.

Záruka sa nevzťahuje na tieto výrobky: vložka do výsuvnej police KOMPLEMENT, vložka na šperky do výsuvnej police KOMPLEMENT, predeľovač do výsuvnej police KOMPLEMENT a trojité balenie priehradiek KOMPLEMENT.

METOD, kuchynský systém

Záruka 25 rokov
Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Záruka sa vzťahuje na nasledujúce súčasti kuchynského systému METOD:
• rámy skriniek
• dvierka a čelá zásuviek
• pánty UTRUSTA
• plne vysúvateľné zásuvky MAXIMERA
• police UTRUSTA z tvrdeného skla a melamínu
• sokle
• nohy
• krycie panely
• dekoračné pásy/lišty
• pracovné dosky (okrem dosiek LILLTRÄSK a FYNDIG)
• drezy (okrem drezu FYNDIG).

Záruka sa nevzťahuje na tieto výrobky: úchytky, pracovné dosky LILLTRÄSK, posuvné pánty ERSÄTTARE na čiastočne vstavané umývačky riadu a posuvné panty BEHJALPLIG na vstavané umývačky riadu. Na zásuvky FÖRVARA, drôtené koše UTRUSTA, otvorené skrinky TUTEMO a HÖRDA sa vzťahuje desaťročná (10)záruka.

SUNNERSTA, mini kuchyňa a KNOXHULT, kuchynský systém

Na kuchyne SUNNERSTA a KNOXHULT sa táto záruka nevzťahuje.

Spotrebiče

Záruka 5 rokov
Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby spotrebiča spôsobené chybnou výrobou alebo chybným materiálom a platí odo dňa nákupu tohto spotrebiča v obchodnom dome IKEA. Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Výnimky sú uvedené ďalej v časti „Na čo sa záruka nevzťahuje?‟. Počas záručnej doby budú uhradené náklady na odstránenie chyby, t. j. na opravy, náhradné diely, prácu a cestovné výdavky za predpokladu, že spotrebič je dostupný bez vynaloženia ďalších výdavkov. Tieto podmienky upravujú aj smernice EÚ (č. 99/44/ES) a príslušné miestne smernice. Chybné súčiastky odstránené počas opravy sa následne stávajú majetkom IKEA.

Aká je záručná lehota? Záruka platí päť (5) rokov od dátumu kúpy spotrebiča IKEA v obchodnom dome IKEA. Na spotrebiče TILLREDA a LAGAN sa vzťahuje dvojročná (2) záruka platná od dátumu kúpy spotrebiča v obchodnom dome IKEA. Ak je výrobok počas záručnej doby v oprave, nepredlžuje to jeho záručnú lehotu ani záručnú lehotu na nové diely.

Na ktoré spotrebiče sa vzťahuje záruka? Päťročná (5) záruka sa vzťahuje na všetky spotrebiče IKEA okrem spotrebičov TILLREDA a LAGAN, na ktoré sa vzťahuje dvojročná (2) záruka. Záruka sa nevzťahuje na tieto spotrebiče: všetky spotrebiče zakúpené v obchodnom dome IKEA pred 1. augustom 2007.

Kto vykoná záručný servis? Záručný servis poskytuje IKEA prostredníctvom svojich vlastných servisných služieb alebo siete autorizovaných servisných partnerov.

Na čo sa záruka nevzťahuje? • Bežné opotrebovanie • úmyselné poškodenie alebo poškodenie z nedbanlivosti, poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie, nesprávnou inštaláciou, pripojením na nesprávne napätie, poškodenie spôsobené chemickou alebo elektrochemickou reakciou, hrdzavením alebo poškodenie vodou vrátane, no nie výlučne, poškodenie spôsobené nadmernou tvrdosťou vody, poškodenie zapríčinené nevhodnými podmienkami okolitého prostredia • spotrebné súčasti, ako sú batérie a žiarovky • nefunkčné a dekoračné súčasti, ktoré nemajú vplyv na činnosť spotrebiča, vrátane škrabancov a prípadných farebných zmien • náhodné poškodenie cudzími predmetmi alebo látkami a čistením či odblokovaním fltra, drenážnych systémov a priehradiek na čistiaci prostriedok • poškodenia nasledujúcich súčastí: keramického skla, doplnkov, košíkov na riad a príbory, napájacích a odvádzacích potrubí, tesnení, lámp, displejov, úchytiek, krytov a ich súčastí, ak tieto poškodenia nie sú preukázateľne výrobnými chybami • prípady, keď technik počas návštevy nezistil žiadnu chybu • opravy vykonané iným než nami určeným poskytovateľom servisu alebo naším autorizovaným zmluvným servisným partnerom, alebo v prípade, že neboli použité originálne náhradné diely • opravy spôsobené chybnou inštaláciou alebo inštaláciou, pri ktorej neboli dodržané normy • použitie spotrebiča v inom ako domácom prostredí, t. j. na profesionálne účely • poškodenia pri doprave – ak zákazník prepravuje výrobok domov alebo na inú adresu, IKEA nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú počas prepravy; ak dopravu výrobku na určenú adresu zabezpečuje IKEA, potom preberá IKEA zodpovednosť za prípadné poškodenia počas tejto prepravy (nevzťahuje sa na túto záruku). V prípade reklamácií v súvislosti s touto podmienkou kontaktujte oddelenie Služby zákazníkom IKEA na www.IKEA.sk • náklady na vykonanie prvej inštalácie spotrebičov IKEA. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na bezchybnú prácu vykonanú kvalifkovaným odborníkom s použitím originálnych dielov na účely prispôsobenia spotrebiča technickým bezpečnostným smerniciam inej krajiny EÚ.

Kuchynské zmiešavacie batérie

Záruka 10 rokov
Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní všetkých kuchynských zmiešavacích batérií IKEA. Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti.
Na čo sa záruka nevzťahuje?
Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď bol výrobok použitý v korozívnom prostredí.

SENSUELL, hrnce a panvice

Záruka 25 rokov
Platí na všetky hrnce a panvice.
Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Záruka sa vzťahuje na chyby funkčnosti, chyby v materiáli a vypracovaní všetkých hore uvedených hrncov a panvíc.
Záruka sa vzťahuje na: • stabilnosť dna • umývanie v domácej umývačke riadu.

Na čo sa záruka nevzťahuje?
Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu uvedených hrncov a panvíc, ak nemajú zásadný vplyv na ich funkčnosť.

IKEA 365+, hrnce a panvice

Záruka 15 rokov
Platí na všetky hrnce a panvice bez nelepivého povrchu.

Záruka 5 rokov
Platí na všetky hrnce a panvice s nelepivým povrchom.

Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Záruka sa vzťahuje na chyby funkčnosti, chyby v materiáli a vypracovaní všetkých hore uvedených hrncov a panvíc. Záruka sa vzťahuje na: • stabilnosť dna • umývanie v domácej umývačke riadu (s výnimkou riadu s nelepivým povrchom alebo liatinového riadu, ktorý odporúčame umývať ručne) • nelepivé vlastnosti hrncov a panvíc s nelepivým povrchom.

Na čo sa záruka nevzťahuje?
Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu uvedených hrncov a panvíc, ak nemajú zásadný vplyv na ich funkčnosť.

TROVÄRDIG, panvice

Záruka 10 rokov
Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Záruka sa vzťahuje na chyby funkčnosti, chyby v materiáli a vypracovaní všetkých hore uvedených panvíc. Záruka sa vzťahuje na: • stabilnosť dna • nelepivé vlastnosti panvíc s nelepivým povrchom.

Na čo sa záruka nevzťahuje?
Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu uvedených panvíc, ak nemajú zásadný vplyv na ich funkčnosť.

GYNNSAM, IKEA 365+, nože

Záruka 15 rokov
Platí pre všetky nože z týchto sérií.

Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Záruka sa vzťahuje na chyby funkčnosti, chyby v materiáli a vypracovaní všetkých hore uvedených nožov. Znamená to, že v prípade bežného domáceho použitia a za dodržania pokynov na starostlivosť, budú nože fungovať ako nové aj po záručnej lehote. V tomto prípade je bežné použitie definované ako použitie na krájanie jedla, ručné čistenie raz denne a pravidelné naostrenie. Záruka sa vzťahuje na: • ostrosť noža – nôž by mal byť ostrý pri zakúpení a jeho ostrosť budete môcť zachovať, aby vám mohol dobre slúžiť každý deň; čepeľ noža je z kalenej ocele, a tak je možné naostriť nôž na pôvodnú ostrosť kedykoľvek počas záručnej doby • trvácnosť rúčky – rúčka nesmie prasknúť, zlomiť sa alebo uvoľniť od čepele tak, že nôž bude nepoužiteľný • odolnosť čepele noža voči korózii.

GODMORGON, kúpeľňový systém

Záruka 10 rokov
Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti a vzťahuje sa na chyby v materiáli a vypracovaní nasledujúcich dielov nábytku: nábytok GODMORGON, nohy GODMORGON, súprava 3 úložných dielov GODMORGON, škatuľa s priehradkami, škatuľa s vrchnákom. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na kúpeľňové dosky ALDERN.

Kúpeľňové zmiešavacie batérie

Záruka 10 rokov
Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Táto záruka sa vzťahuje na všetky kúpeľňové batérie. Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní a platí len v prípade používania výrobku v domácnosti.
Na čo sa záruka nevzťahuje?
Záruka sa nevzťahuje na prevzdušňovač, ktorý je súčasťou kúpeľňových zmiešavacích batérií, ani na škody spôsobené nečistotami prenášanými vodou.

BEKANT a GALANT, kancelársky a úložný systém

Záruka 10 rokov
Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli, vypracovaní a funkčnosti všetkých hlavných súčastí kancelárskeho systému BEKANT a úložného systému GALANT.
Na ktoré výrobky sa záruka nevzťahuje?
Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce výrobky v kancelárskom systéme BEKANT a úložnom systéme GALANT: • stolová polica BEKANT • priehradky BEKANT.

MARKUS, VOLMAR, kancelárske stoličky

Záruka 10 rokov
Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní nasledovných súčastí: • rám • pohyblivé súčasti.

Kúpeľňové umývadlá

Záruka 10 rokov
Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti a vzťahuje sa na chyby v materiáli a vypracovaní všetkých kúpeľňových umývadiel vrátane sifónu.
Na čo sa záruka nevzťahuje?
Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli nesprávnym spôsobom skladované alebo zmontované, nesprávne používané, prípadne čistené nesprávnym spôsobom alebo nevhodnými čistiacimi prostriedkami. Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli

SENIOR, hrnce a panvice

Záruka 25 rokov
Platí na všetky hrnce a panvice SENIOR.
Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti a vzťahuje sa na chyby v materiáli a vypracovaní všetkých hrncov a panvíc SENIOR. Záruka sa vzťahuje na stabilnosť dna. Garantujeme, že dno si udrží svoj tvar, a tým aj svoje tepelno-vodivé vlastnosti. Záruka platí aj vtedy, ak hrnce a panvice umývate ručne.
Na čo sa záruka nevzťahuje?
Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu uvedených hrncov a panvíc, ak nemajú zásadný vplyv na ich funkčnosť. Záruka sa tiež nevzťahuje na výrobky, ktoré boli umiestnené vonku alebo vo vlhkom prostredí. Nevzťahuje sa ani na následné alebo náhodné poškoden

Pohovky

Záruka 10 rokov
Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti a vzťahuje sa na chyby v materiáli a vypracovaní • rámov • sedadiel a opierok nasledujúcich výrobkov: • sedacia súprava DAGARN • sedacia súprava EKTORP • sedacia súprava KARLSTAD • sedacia súprava KIVIK • sedacia súprava LANDSKRONA • sedacia súprava NOCKEBY • sedacia súprava STOCKHOLM • sedacia súprava STOCKSUND • sedacia súprava SÖDERHAMN • sedacia súprava TIDAFORS • sedacia súprava TIMSFORS • 2-miestna pohovka KLIPPAN • 2-miestna pohovka KNOPPARP • kreslo a podnožka EKENÄS • kreslo a podnožka POÄNG • kreslo EKERÖ • kreslo MELLBY • kreslo NOLBYN • kreslo NOLMYRA.
Na ktoré výrobky a diely sa záruka nevzťahuje?
Táto záruka sa nevzťahuje na: • látkové poťahy • kožené poťahy. Záruka sa nevzťahuje na: • EKTORP