Môžete zmeniť svoj názor

Môžete zmeniť svoj názor*

Máte 365 dní na rozmyslenie*
Príliš veľké? Príliš malé? Alebo to jednoducho nie je pre vás to pravé?

Pre nás je dôležité, aby ste z výrobkov IKEA mali radosť. Ak nie ste so svojím nákupom v IKEA úplne spokojní, môžete nám zakúpený tovar vrátiť do 365 dní bez udania dôvodu. Nepoužitý tovar s pokladničným blokom zoberieme späť a vy si vyberiete nový alebo vám vrátime peniaze rovnakým spôsobom, akým bola uskutočnená pôvodná platba. Vrátiť môžete akýkoľvek výrobok IKEA. Aj keď je zmontovaný, nesmie však byť poškodený ani špinavý a musí spĺňať zásady hygieny. Ak tovar tieto požiadavky nespĺňa, pracovníci obchodného domu IKEA majú právo vrátenie odmietnuť alebo vám vyplatia len časť pôvodnej ceny.

*Tieto podmienky platia pre tovar zakúpený po 01.08.2016.


90 nocí na vyskúšanie matraca*

Využite možnosť vyskúšať si matrac v pohodlí domova počas 90 nocí. Ak s ním nebudete spokojní, a nebude špinavý ani poškodený, môžete nám ho vrátiť a vymeniť si ho za iný. Jednoducho odvezte matrac späť do obchodného domu IKEA spolu s originálnym pokladničným blokom a my vám pomôžeme nájsť nový, prípadne vám vrátime peniaze rovnakým spôsobom, akým bola uskutočnená pôvodná platba. Vyskúšať si môžete všetky matrace, na ktoré sa vzťahuje 25-ročná záruka.*

*Tieto podmienky sú stanovené nad rámec vašich zákonných práv.