2000


IKEA prichádza do Ruska
Bol otvorený prvý obchodný dom IKEA v Moskve.

Bol zavedený kódex správania sa
Bol zavedený kódex správania sa nazvaný „Kódex IKEA pri nákupe nábytkového tovaru“ (IWAY). Kódex špecifikuje, čo môžu dodávatelia očakávať od IKEA a čo očakáva IKEA od svojich dodávateľov v rámci zákonných požiadaviek, v oblasti pracovných podmienok, aktívnej prevencie detskej práce, vonkajšieho životného prostredia a riadenia lesného hospodárstva. Okrem toho IKEA tiež zaviedla Pravidlá IKEA na prevenciu detskej práce, aby zabezpečila, že žiadny z dodávateľov ani ich subdodávateľov nebude využívať detskú prácu. Viac sa dočítate, ak navštívite naše stránky Pracovné podmienky.

Projekt na ochranu detských práv v Indii
IKEA Group v spolupráci s organizáciou UNICEF bola iniciátorom rozsiahleho programu na severe Indie, ktorý bol zameraný na základné príčiny detskej práce. Do projektu bolo zapojených 500 vidieckych komunít, pričom prospech z neho malo viac než 1 milión ľudí. V rámci projektu dostalo viac než 80 000 detí možnosť vzdelávať sa. V súčasnosti tento projekt zahŕňa množstvo iniciatív, ako napríklad zabezpečenie alternatívnych výučných centier, iniciatívy v oblasti zdravia a výživy, vzdelania, rovnoprávnosti žien a formovanie svojpomocných skupín žien. Viac informácií získate, ak navštívite webové stránky Partnerstvo IKEA a UNICEF alebo UNICEF.

Zákazníci IKEA môžu nakupovať on-line
Vo Švédsku a Dánsku bol zavedený elektronický obchod. Odvtedy začalo elektronický obchod zavádzať množstvo ďalších obchodných domov IKEA.

2001


Začiatky IKEA železnice
IKEA Group sa pokúsila spustiť svoju vlastnú koľajovú prepravu prostredníctvom IKEA Rail AB. Vlak absolvoval týždenne päť okruhových jázd medzi mestami Älmhult vo Švédsku a Duisburg v Nemecku. V roku 2004 prevzala železničnú prepravu externá spoločnosť, s tým, že IKEA ju bude využívať aj naďalej. Využívanie železničnej prepravy stále pokračuje a je dôležitou súčasťou stratégie IKEA v oblasti podpory nepretržitej prepravy jej materiálov a výrobkov.

Ďalší inovatívny výrobok
IKEA sa stáva jedným z prvých výrobcov nábytku s modelmi, ktoré boli vyrobené priamo z drevovláknitej dosky a drevotriesky v továrni v Poľsku. Táto technológia sa volá „print-on-board“.

Anders Dahlvig mal prejav na konferencii Greenpeace v Londýne
IKEA má dlhoročnú tradíciu v spolupráci s rôznymi celosvetovými organizáciami, ako napríklad s Greenpeace, s ktorou začala spolupracovať v roku 1991. Obdobie spolupráce pomohlo spoločnosti IKEA postupne vyradiť z používania proces bielenia tlačených materiálov, použitie PVC vo svojich výrobkoch a pracovať v prospech ochrany prírody a prirodzenej nedotknuteľnosti lesov.
 
Nové vedenie spoločnosti IKEA Group
IKEA Group presťahovala vedenie spoločnosti z Humlebaeku v Dánsku do Leidenu v Holandsku.

2002


Bola zahájená obnova výrobkov IKEA
Vo viac než 100 obchodných domoch IKEA v Európe bol zavedený koncept novej obnovy výrobkov, ktorý mal zabezpečiť, aby sa vrátené výrobky, pokiaľ je to možné opravovali, namiesto toho, aby boli zničené.
 
Spolupráca IKEA a WWF na projektoch lesníctva
V roku 2002 sa celosvetová organizácia WWF a IKEA Group spojili, aby podporili zodpovedné lesníctvo v prioritných krajinách sveta. Obidve organizácie iniciovali sériu celosvetových a regionálnych projektov na podporu rozvoja zodpovedného lesníctva. Viac sa dočítate, ak navštívite Lesníctvo alebo WWF stránky.

2003


Bola vyvinutá štvrtá kolekcia IKEA PS
Bola zameraná na inovatívne výrobky so špecifickou ambíciou, aby deti inšpirovala k hrám a rozvíjaniu ich fyzickej aktivity. V sortimente sa nachádzala aj úspešná plyšová hračka IKEA PS BRUM. Počas rokov 2003-2004 zákazníci pomohli zakúpením plyšovej hračky PS BRUM v obchodných domoch IKEA Group k zvýšeniu obratu o viac než 2,1 miliónov EUR. Tieto finančné prostriedky boli venované na projekty UNICEF na pomoc deťom v Angole a Ugande. Ak sa chcete dozvedieť viac Jedno euro je veľký majetok alebo UNICEF stránky.

2004


IKEA prichádza do Portugalska
Bol otvorený prvý obchodný dom IKEA v Lisabone.

Prvá environmentálna správa
IKEA Group publikovala prvú správu o sociálnej a environmentálnej zodpovednosti. Správa bola publikovaná na webových stránkach a okrem informácií v nej boli uvedené aj fakty a čísla. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich správach, navštívte stránky Prečítajte si naše materiály.
 
Bol otvorený 200. obchodný dom IKEA
Obchodný dom IKEA New Haven v USA je 200. obchodný dom IKEA Group na svete.

2005


Všetko pre vašu spálňu pod jednou strechou
Na trh bola uvedená kompletná a zosúladená kolekcia spálňového zariadenia, vrátane všetkého, od matracov až po elegantné úložné riešenia a textílie podľa vášho vkusu.
 
IKEA rozširuje svoje zameranie na kuchynské systémy
IKEA sa snaží uľahčiť život v kuchyni. Koniec-koncov je to najviac využívaná a obývaná miestnosť v každom dome. IKEA sa preto stará o to, aby boli všetky druhy činností, ktoré v kuchyni vykonávate oveľa zábavnejšie. Výsledkom je široká škála zosúladených kuchýň a jedálenského nábytku, ktorý uľahčuje život v kuchyni.

Zákazníci IKEA pomáhajú deťom v núdzi
Zakúpením plyšových hračiek IKEA pomáhajú zákazníci zvyšovať finančné prostriedky na projekty UNICEF a Save the Children, ktoré sú zamerané na pomoc deťom a pre ich dobré zdravie. Táto každoročná kampaň pomáha zvýšiť obrat celkom o 4,8 milióna EUR. Viac informácií sa dozviete, ak navštívite stránku Jedno euro je veľký majetok!.

Bola vyvinutá piata kolekcia IKEA PS
Čo ak najbláznivejšie nápady prinášajú najrozumnejšie riešenia? Na trh prišla piata kolekcia IKEA PS pod názvom „Čo ak...?“ Dvadsaťosem dizajnérov vytvorilo sortiment výrobkov, pri ktorých je kľúčovým slovom inovácia, ktorá sa prejavuje vo vzťahu k materiálom, dizajnu, funkčnosti a technológiám. Sortiment zahŕňa všetko od koberčekov a vankúšov pod nohy, až po vankúše v tvare trička a hojdacie jedálenské kreslá vyrobené z tvrdého plastu.

IKEA a WWF spolupracujú pri pestovaní bavlny
IKEA Group spolupracuje s celosvetovou organizáciou WWF na podpore zdokonalených metód pre pestovanie bavlny. Približne 2 000 farmárov v Pakistane sa vyškolilo na farmárskych školách. V roku 2006 sa projekt pestovania bavlny rozšíril aj do Indie, kde bolo preškolených približne 500 farmárov. Tento nový proces výučby povzbudil farmárov, z ktorých boli mnohí negramotní, aby si osvojili dokonalejšie výrobné postupy, ktoré napokon poslúžili ako dobrý príklad pre ostatných v danom regióne. Viac informácií sa dočítate na WWF webových stránkach.

IKEA venovala naturálne dary
Školy v Libérii a Burundi dostali po 9 000 lavíc v rámci projektu UNICEF pre školy. Po tragédii tsunami organizácia „IKEA Social Initiative“ venovala UNICEF naturálny dar v podobe 125 000 ks posteľnej bielizne, 100 000 paplónov, 18 000 prikrýviek, 145 000 hračiek a 300 matracov, na pomoc postihnutým v Indonézii, na Sri Lanke a v Indii. Viac informácií získate na stránkach UNICEF.
 
IKEA Social Initiative
Bola založená organizácia pod názvom „IKEA Social Initiative“, ktorej úlohou je jednať v rámci projektov celosvetovej spoločnej zangažovanosti prostredníctvom jej partnerstva s organizáciami Save the Children a UNICEF.

2006


IKEA prichádza do Japonska
Na základe predchádzajúceho prieskumu Japonska v rámci spoločného podnikania v 70-tych rokoch, IKEA Group otvorila prvý obchodný dom s výhradným vlastníctvom v Tokyu.

Naši spolupracovníci
IKEA Group má viac než 100 000 spolupracovníkov v 44 krajinách. Ak sa chcete dozvedieť najaktuálnejšie informácie, navštívte Fakty a čísla.
 
Prevencia pred nelegálnou ťažbou dreva
IKEA Group a WWF spojili svoje sily, aby zamedzili nelegálnej ťažbe dreva v Rusku a odmenili legálne lesníctvo v Rusku a Číne. WWF Rusko sa aktívne zapája do rokovaní vo vládnych pracovných skupinách, aby sa našlo riešenie na nelegálne rúbanie stromov na národnej a regionálnej úrovni. Napríklad regionálne brigády zamerané proti ilegálnej ťažbe dreva dostali technickú pomoc na vykonanie monitoringu a získanie kontroly nad nelegálnou ťažbou. Viac sa dočítate na stránkach WWF.

IKEA darovala prikrývky obetiam zemetrasenia v Pakistane
Zemetrasenie v Pakistane, v októbri 2005 zanechalo mnohých ľudí v zúfalej situácii. IKEA prostredníctvom svojej organizácie IKEA Social Initiative darovala UNICEF viac než 335 000 prikrývok a svoju snahu pomôcť zlepšiť životné podmienky tým, ktorí prežili. Viac informácií získate ak navštívite webovú stránku UNICEF.

IKEA FOOD
IKEA začala s vlastným značením potravín, ktoré sa týkalo približne 30 percent zo 150 výrobkov, používaných v jej potravinovom sortimente. Sortiment sa zameral na vysokokvalitné potravinové výrobky založené na švédskych receptoch a tradícii, za nízku cenu. Výrobky majú etiketu IKEA a predávajú sa vo švédskych potravinových obchodných domoch, v obchodných domoch IKEA a sú podávané tiež v IKEA reštauráciách.

2007


Spolupráca IKEA a WWF pri klimatických zmenách
IKEA Group a WWF začali spolupracovať na projektoch zameraných na redukovanie emisií skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri výrobnej činnosti IKEA. V zmluve sa píše o zlepšovaní energetickej účinnosti a o využití obnoviteľných zdrojov energie u IKEA dodávateľov a o rozvoji nepretržitej prepravy výrobkov do a z obchodných domov IKEA. Viac sa dočítate na Projekty zamerané na klimatické zmeny v spolupráci s WWF.
 
Najmedzinárodnejší obchodný dom IKEA
IKEA Haparanda otvorila doteraz najmedzinárodnejší obchodný dom IKEA. Je jedinečne umiestnený na hraniciach medzi Švédskom a Fínskom a je to dostupná oblasť aj pre Rusko a Nórsko.