Tlačové centrum

Sponzorstvo a dary


IKEA Group sa podieľa na niekoľkých veľkých projektoch v spolupráci s organizáciami, ktoré pôsobia celosvetovo ako napr. UNICEF, Save the Children, Greenpeace a WWF. Naším cieľom je podporovať deti a chrániť životné prostredie.
Naša sponzorská činnosť sa na Slovensku zameriava na podporu miestnych komunít z okolia obchodného domu. Podporujeme predovšetkým miestne neziskové detské organizácie. Podpora by mala slúžiť na rozvoj detí alebo na pomoc tým deťom, ktoré žijú v ťažkých podmienkach. Podporou zo strany IKEA sú výrobky a skúsenosti IKEA. IKEA podporu vo forme finančnej hotovosti neposkytuje.

IKEA nepodporuje:
 • súkromné osoby
 • komerčné organizácie a iniciatívy
 • firemné školenia alebo postgraduálne kurzy
 • PR a marketingové kampane
 • organizácie na ochranu zvierat a charitu
 • športovcov alebo športové organizácie
 • sponzorstvo umeleckých a zábavných akcií
 • cirkevné subjekty a organizácie
 • politické strany a organizácie

 • Tlačové centrum

  Tlačové centrum
  Prezrite si naše najnovšie tlačové správa a kontakty

  Naša zodpovednosť

  Naša zodpovednosť
  Prevzatie zodpovednosti za ľudí a za životné prostredie je predpokladom dobrého obchodovania.