žena s laptopom na podložke


Prečítajte si
viac


Zaujímate sa o tému hlbšie?
Chcete sa dozvedieť, s kým spolupracujeme?
Prečítajte si oveľa viac!

SPRÁVY

Správy o trvalej udržateľnosti
a stratégia


Z našich Správ o trvalej udržateľnosti sa dozviete podrobnejšie informácie o našom postoji k trvalej udržateľnosti, stanovených cieľoch a o tom, čo sa nám podarilo v posledných rokoch dosiahnuť.

Prečítajte si náš Prehľad o trvalej udržateľnosti 2012, v ktorom nájdete informácie od našich spolupracovníkov, denne sa zaoberajúcich trvalou udržateľnosťou, a zhrnutie našich krokov v prospech trvalej udržateľnosti. "
Za rok sa toho udeje veľa. Ak chcete získať prehľad o našich finančných výsledkoch, nahliadnite do nášho Ročného prehľadu. Ak chcete len zistiť, ktoré boli najdôležitejšie momenty, pozrite si film Ročný prehľad 2012."
Správy o trvalej udržateľnosti 2012


Prečítajte si niečo o našom postoji k trvalej udržateľnosti, cieľoch,
ktoré sme si stanovili a o tom, čo sme za posledné roky dosiahli.
Prečítajte si náš Prehľad o trvalej udržateľnosti 2012, v ktorom nájdete informácie od našich spolupracovníkov, denne sa zaoberajúcich trvalou udržateľnosťou, a zhrnutie našich krokov v prospech trvalej udržateľnosti.
 

ŠTANDARD IWAY

úvodná strana dokumentu IKEA IWAY

IWAY, kódex správania
našich dodávateľov


Pri tisíckach dodávateľov z celého sveta
potrebujeme mať stanovené jasné požiadavky v oblasti
environmentálnych, sociálnych a pracovných podmienok.
Tie sú súčasťou Štandardu IWAY, najpodstatnejšej časti
kódexu správania našich dodávateľov.
 

ROČNÉ ZHRNUTIE

Ročné
zhrnutie


Za rok sa toho vždy veľa udeje. Ak sa chcete dozvedieť informácie o našich ročných finančných výsledkoch, prečítajte si ročné zhrnutie. Ak vás zaujímajú len základné údaje, pozrite si film Zhrnutie roku 2012.

 

PARTNERSTVÁ

Unicef logo, WWF logo, Save the children logo

Naši hlavní partneri


Veríme, že spoluprácou dokážeme
dosiahnuť oveľa viac, ako
by sme spravili sami. Spolu s partnermi
ako sú Save the Children, UNICEF
a WWF, prispievame k zmysluplným,
zásadným a trvalým zlepšeniam
pre ľudí a našu planétu.

Save the children logo

Save the Children
Spolupráca s organizáciou Save the Children začala
v polovici 90. rokov. Jej cieľom je zabezpečiť okamžité
a trvalé zlepšenie života detí.
Unicef logo

UNICEF
Spolu s organizáciou UNICEF sme sa podieľali na mnohých programoch, ktorých zmyslom bol lepší štart života detí – prostredníctvom prístupu ku vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti.
WWF logo

WWF
Od začiatku spolupráce s organizáciou WWF na projektoch zameraných na zodpovedné lesníctvo uplynulo už desať rokov. V súčasnosti sa naša snaha sústreďuje aj na pestovanie bavlny a boj proti klimatickým zmenám.
WWF
fasáda obchodného domu IKEA

Spolupráca na lokálnej úrovni
Obchodné domy IKEA a ostatné jednotky sa zapájajú do lokálnych sociálnych a environmentálnych problémov a poskytujú pomoc v núdzi.
Prezrite si lokálnu stránku vášho obchodného domu IKEA a dozviete sa,
aké projekty podporuje.
 

IKEA FOUNDATION

mladí žiak sediaci na podlahe v škole

IKEA Foundation


IKEA Foundation chce zabezpečiť lepšie možnosti pre
deti a mládež v rozvojových krajinách. Programy
sa zameriavajú na uspokojenie ich základných
potrieb. Cieľom je dosiahnutie zásadných a trvalých
zmien, ktoré im umožnia vziať život do vlastných rúk
a premeniť začarovaný kruh chudoby na
prosperitu. Spolupráca sa rozvíja s partnermi ako sú Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Rozvojový program OSN (UNDP).
 
Udržateľný život
v domácnosti
žena s deťmi v kuchyni IKEA
Objavte výrobky, ktoré vás priblížia k trvalej udržateľnosti, či už v oblasti šetrenia energie alebo
triedenia odpadu.
Udržateľný život v domácnosti
Energia a zdroje
čierna stolička v lese
Prezrite si, ako sa snažíme chrániť cenné globálne zdroje.
Energia a zdroje
Ľudia a komunity
a group of female textile workers
Prezrite si, čo robíme pre zlepšenie životných podmienok ľudí a komunít.
Ľudia a komunity
Správy o trvalej udržateľnosti
Správy o trvalej udržateľnosti IKEA 2012
Zaujímate sa o tému hlbšie? Chcete sa dozvedieť, s kým spolupracujeme? Prečítajte si oveľa viac.
Prečítajte si viac