Pracovné podmienky


Výrobky IKEA musia byť vyrobené vo vhodných pracovných podmienkach dodávateľmi, ktorí prevzali na seba zodpovednosť za životné prostredie. Najlepší spôsob ako ovplyvniť a prispieť k pozitívnemu rozvoju je udržiavať úzke, dlhodobé vzťahy s našimi dodávateľmi. Podporou dodávateľov naším know-how ich chceme motivovať k prebratiu väčšej zodpovednosti za ľudí a životné prostredie.

Spolupracovníci IKEA priamo v továrňach


S našimi dodávateľmi zvykneme pracovať bok po boku vo výrobných závodoch, aby sme lepšie porozumeli ich výrobným podmienkam. Dizajnéri, produktoví vývojári a nákupcovia často pracujú priamo v továrňach. Máme tak možnosť ovplyvniť pracovné postupy našich dodávateľov a podporiť ich v rozvoji schopností a vedomostí, na základe ktorých potom môžu aktívne pristupovať k ich vlastným spoločenským a environmentálnym iniciatívam.

Prevencia detskej práce


V krajinách, kde sa vyrábajú IKEA výrobky, stále ešte existuje detská práca. IKEA neakceptuje detskú prácu u svojich dodávateľov ani subdodávateľov a aktívne pracuje na tom, aby vytvárala prekážky pre existenciu detskej práce.