Odhad rizík a testovanie výrobkov


Každý rok sa na výrobkoch IKEA vykonajú tisíce testov počas vývojovej fázy. Ešte viac testov sa uskutočňuje počas výroby. Ak je výrobok schválený do výroby, všetky navrhované zmeny na výrobku alebo výrobnej metóde sú prehodnotené a v prípade potreby sa uskutoční ďalšie testovanie na odhad rizík.
 
Musíme tiež zabezpečiť, aby zakázané chemikálie ako je formaldehyd and ftaláty neprekročili požiadavky IKEA. IKEA má testovacie laboratórium, ktoré získalo akreditáciu od nezávislej inštitúcie a ktoré je každý rok certifikované externými audítormi. Nezávislé akreditované laboratóriá okrem toho vykonávajú náhodné testy. IKEA vyžaduje od dodávateľov, aby objednávali certifikované výrobky otestované nezávislými audítormi.