Minimalizácia odpadu


IKEA aktívne pracuje na znižovaní množstva odpadu pri výrobe. Tam, kde je to možné, by sa mal odpad z jedného výrobného procesu použiť pri výrobe iných produktov. IKEA recykluje veľké množstvo materiálu, napríklad kartón, papier, plasty, drevo, kov a sklo.
 
Väčšina obchodných domov IKEA poskytuje zákazníkom miesta, kde môžu priniesť odpad na recyklovanie, napríklad elektrické a elektronické zariadenia, použité balenie, vybité batérie a nízkoenergetické žiarovky.
 
IKEA sa v prvom rade snaží výrobky opraviť namiesto toho, aby ich jednoducho vyradila. Tieto výrobky sa používajú ako náhradné diely alebo sa v špeciálne označených častiach obchodného domu predávajú za znížené ceny.