Zaistenie bezpečnosti výrobkov bytového zariadenia


IKEA uplatňuje pravidlá bezpečnosti pri používaní chemických a iných potencionálne nebezpečných látok vo svojich výrobkoch a vždy berie ohľad na ich dopad na zdravie zákazníkov a životné prostredie. Ak sú napríklad miestne zákony vo vzťahu k používaniu chemikálií prísnejšie, snažíme sa prispôsobiť novým požiadavkám tej ktorej krajiny, kde obchodujeme.