Výrobky a materiály


Výrobky bytového zariadenia IKEA musia byť bezpečné zo zdravotného aj environmentálneho hľadiska. Naši dizajnéri, vývojári produktov a technici berú v každej etape vývoja nových výrobkov do úvahy bezpečnosť, kvalitu a vplyv na životné prostredie.

IKEA a nová legislatíva Eú o chemických látkach REACH


Cieľom IKEA je vyhnúť sa použitiu chemických látok, ktoré môžu byť škodlivé pre ľudí a pre životné prostredie. IKEA uvítala novú legislatívu EÚ o chemických látkach REACH, ktorá je v súlade s preventívnym prístupom IKEA k chemickým látkam. Všetky výrobky IKEA, určené pre ktorýkoľvek trh na celom svete, musia byť v súlade s chemickými obmedzeniami legislatívy REACH.

Environmentálny dizajn


Pri vývoji našich výrobkov sa najskôr rozhodujeme pre cenovku, ktorú bude mať výrobok pri predaji v obchodných domoch IKEA. Napriek tomu, že ponúkame nízke ceny, nesmú byť tieto na úkor kvality alebo bezpečnosti IKEA výrobkov. Dizajnéri, návrhári výrobkov a technici musia zvažovať bezpečnosť výrobkov, kvalitu a environmentálne hľadiská už od počiatočného štádia vývoja dizajnu až po dobu celej jeho životnosti. IKEA používa na porozumenie a zhodnotenie vplyvu našich výrobkov na životné prostredie tzv. environmentálny cyklus. Environmentálny cyklus je rozdelený na štyri fázy: surovina, výroba, použitie výrobku a koniec životnosti.

Efektívne použitie materiálov


IKEA verí, že je možné použiť čo najmenej surovín na výrobu čo možno najlepších výrobkov, bez toho, aby mali negatívny vplyv na ich funkčnosť alebo vzhľad. Hlavné suroviny, ktoré sa používajú na výrobu IKEA výrobkov sú drevo, bavlna, kov, plast, sklo a ratan. Zároveň pracujeme na využití čo najväčšieho množstva obnovených a recyklovaných materiálov.

Minimalizácia odpadu


IKEA aktívne pracuje na znižovaní množstva odpadu pri výrobe. Tam, kde je to možné, by sa mal odpad z jedného výrobného procesu použiť pri výrobe iných produktov. IKEA recykluje veľké množstvo materiálu, napríklad kartón, papier, plasty, drevo, kov a sklo.
 
Väčšina obchodných domov IKEA poskytuje zákazníkom miesta, kde môžu priniesť odpad na recyklovanie, napríklad elektrické a elektronické zariadenia, použité balenie, vybité batérie a nízkoenergetické žiarovky.
 
IKEA sa v prvom rade snaží výrobky opraviť namiesto toho, aby ich jednoducho vyradila. Tieto výrobky sa používajú ako náhradné diely alebo sa v špeciálne označených častiach obchodného domu predávajú za znížené ceny.

Zaistenie bezpečnosti výrobkov bytového zariadenia


IKEA uplatňuje pravidlá bezpečnosti pri používaní chemikálií a iných potenciálne nebezpečných látok vo svojich výrobkoch a vždy zohľadňuje ich dopad na zdravie zákazníkov a životné prostredie. Ak sú napríklad miestne zákony vo vzťahu k používaniu chemikálií prísnejšie, snažíme sa prispôsobiť novým požiadavkám tej ktorej krajiny, kde obchodujeme.

Dôraz na bezpečnosť detí


IKEA je zvlášť zameraná na detské výrobky, ktoré musia spĺňať mimoriadne vysoké požiadavky na kvalitu a bezpečnosť. Spolupracovníci IKEA, ktorí vyvíjajú a nakupujú detské výrobky, získavajú na školení Detská škola informácie o potrebách detí pri ich vývine, ich bezpečnosti a zdraví.
 
Detské výrobky IKEA testujeme podľa prísnych národných aj medzinárodných bezpečnostných noriem v našom testovacom laboratóriu v Älmhult vo Švédsku, ktoré získalo akreditáciu od nezávislej inštitúcie. Bezpečnostné kontroly našich výrobkov uskutočňujeme aj v nezávislých, akreditovaných testovacích laboratóriách a inštitúciách po celom svete.

Odhad rizík a testovanie výrobkov


Každý rok sa na výrobkoch IKEA vykonajú tisíce testov počas vývojovej fázy. Ešte viac testov sa uskutočňuje počas výroby. Ak je výrobok schválený do výroby, všetky navrhované zmeny na výrobku alebo výrobnej metóde sú prehodnotené a v prípade potreby sa uskutoční ďalšie testovanie na odhad rizík.
 
Musíme tiež zabezpečiť, aby zakázané chemikálie ako je formaldehyd and ftaláty neprekročili požiadavky IKEA. IKEA má testovacie laboratórium, ktoré získalo akreditáciu od nezávislej inštitúcie a ktoré je každý rok certifikované externými audítormi. Nezávislé akreditované laboratóriá okrem toho vykonávajú náhodné testy. IKEA vyžaduje od dodávateľov, aby objednávali certifikované výrobky otestované nezávislými audítormi.