Zamerané na bezpečnosť detí


IKEA je zvlášť zameraná na detské výrobky, ktoré musia spĺňať mimoriadne vysoké požiadavky na kvalitu a bezpečnosť. Spolupracovníci IKEA, ktorí vyvíjajú a nakupujú detské výrobky, získavajú na školení Detská škola informácie o vývojových potrebách detí, ich bezpečnosti a zdraví.
 
Detské výrobky IKEA testujeme podľa prísnych národných aj medzinárodných bezpečnostných noriem v našom testovacom laboratóriu v Älmhult vo Švédsku, ktoré získalo akreditáciu od nezávislej inštitúcie. Bezpečnostné kontroly našich výrobkov uskutočňujeme aj v nezávislých, akreditovaných testovacích laboratóriách a inštitúciách po celom svete.