Environmentálny dizajn


Dizajnéri, návrhári výrobkov a technici musia zvažovať bezpečnosť výrobkov, kvalitu a environmentálne hľadiská už od počiatočného štádia vývoja dizajnu až po dobu celej jeho životnosti.
 
IKEA používa na porozumenie a zhodnotenie vplyvu našich výrobkov na životné prostredie tzv. environmentálny cyklus. Environmentálny cyklus je rozdelený na päť fáz: surovina, výroba, distribúcia, použitie výrobku a koniec životnosti.