Pretrvávajúce partnerstvo IKEA a WWF


IKEA a WWF spolupracujú na podpore zodpovedne vedeného lesníctva, lepších metód pri pestovaní bavlny a poukazujú na klimatické zmeny.
 
Spolupráca WWF a IKEA začala v roku 2002 za účelom podpory zodpovedne vedeného lesného hospodárstva v kľúčových regiónoch na celom svete. V prvom roku spolupráce sa ukázalo, že spoločnou prácou sa dá viac dosiahnuť.

Lesnícke projekty


Lesnícke projekty sa snažia bojovať proti nelegálnej ťažbe dreva, podporujú zodpovedný lesnícky manažment a certifikáciu, rozvíjajú a podporujú inovatívne nástroje manažmentu. Projekty, ktoré sú momentálne rozšírené po celom svete:
 
  • Podpora legálneho cezhraničného obchodovania s drevom medzi Ruskom a Čínou.
  • Označenie lesov s vysokým stupňom ochrany a podpora certifikácie FSC v Bulharsku, Rumunsku a na Ukrajine.
  • Propagácia zodpovedne vedeného lesníckeho manažmentu a certifikácia podľa štandardov FSC v okruhu súkromných vlastníkov lesov v Pobaltských krajinách.
  • Rozvoj udržateľného rastu výroby a zdrojov ratanu v Laose a Kambodži.

Pestovanie bavlny lepšou metódou


Už od roku 2005 spolupracuje IKEA s WWF na projektoch v Pakistane a Indii, v rámci ktorých testuje lepšie pracovné metódy pri pestovaní a výrobe bavlny. Projekty využívajú lepšie metódy manažmentu (BMP).
 
Lepšie metódy manažmentu umožňujú farmárom redukovať ich možný negatívny dopad na životné prostredie, zlepšovať efektívnosť, zvyšovať úrodu bavlny a tým aj ich hrubý zisk. Približne 2 000 farmárov v Pakistane a 500 v Indii sa zapojí do procesu vzdelávania na školách Farmer Field Schools.

Projekty zamerané na klimatické zmeny


IKEA Group a WWF spolupracujú na projektoch zameraných na redukovanie emisií skleníkových plynov (CO²), ktoré vznikajú pri výrobných činnostiach IKEA, aby zamedzili ich nepriaznivý vplyv na zmenu klímy.
 
Projekty sa týkajú dvoch nasledovných oblastí:
  • Zvýšenie energetickej účinnosti a využitie obnoviteľnej energie u IKEA dodávateľov
  • Rozvoj udržateľnej dopravy pre ľudí

Viac o WWF


Celosvetová organizácia na ochranu prírody WWF je jednou z najväčších a najskúsenejších svetových organizácií s globálnou sieťou vo viac ako 100 krajinách. Cieľom WWF je zastaviť ničenie životného prostredia a budovať budúcnosť, v ktorej budú ľudia žiť v harmónii s prírodou. Dosiahnuť to chce ochranou svetovej biologickej rôznorodosti, zabezpečením udržateľného použitia obnoviteľných prírodných zdrojov a propagáciou zníženia znečistenia ovzdušia a prebytočnej spotreby.

Prečítajte si naše materiály

Stiahnite si naše správy, náš kódex správania sa, a iné dokumenty

Práca v IKEA

Ak rastiete vy,
rastie aj IKEA.